kuva vammaisen pysäköintiluvasta

Vammaisen pysäköintilupa

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) voi myöntää tieliikennelain mukaan vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. 

Näin haet vammaisen pysäköintilupaa

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) voi myöntää tieliikennelain mukaan pysäköintiluvan vaikeasti vammaiselle ihmiselle tai vaikeasti vammaisen ihmisen kuljettamiseen, jolla on näkövamma tai jonka vammasta aiheutuu haittaa liikuntakyvylle Valtioneuvoston antamassa asetuksessa määritellyin ehdoin. Uudessa tieliikennelaissa luvan nimike on muuttumassa liikkumisesteisen pysäköintitunnukseksi.

Pysäköintilupaa haetaan Ajovarman toimipisteestä tai tai verkosta saatavalla lomakkeella Traficomin kotisivuilta

Täytetyn hakemuksen liitteeksi on hakijalla oltava lääkärinlausunto. Lääkärinlausunnossa pitää

  •     mainita, että lausunto on kirjoitettu vammaisen pysäköintilupaa varten
  •     selvittää sairauden, vian tai vamman laatu ja vaikeusaste sekä luvan tarpeellisuus.

Pysäköintiluvan saamisen edellytyksenä on, että sairaudesta tai vammasta johtuva liikunnallinen haitta on  itsenäiselle kävelylle on kokonaisuudessaan arvioitu tapaturmavakuutuslain 18 a §:n perusteella vähintään haittaluokan 11 mukaiseksi.

Pysäköintilupa myönnetään ensisijaisesti vammaiselle itselleen, vaikka hän ei kuljettaisikaan ajoneuvoa. Kun lupaa haetaan vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamiseksi, hakijan on annettava luotettava selvitys kuljetuksen säännöllisyydestä tai toistuvuudesta sekä lääkärin lausunto siitä, että kuljetettava ei selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.

Pysäköintilupaa voi hakea myös ajokortiton henkilö.

Pysäköintiluvan perusteella ja hakemisen yhteydessä voi hakea samalla myös vapautusta ajoneuvoveron perusverosta Traficomin sähköisessä palvelussa.  Asiakas voi ilmoittaa pysäköintiluvan hakemisen yhteydessä ajoneuvon, jolle hän haluaa vapautuksen aktivoida.

Vammaisen pysäköintilupa kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Autoliiton sivuilla kerrotaan EU:n vammaisen henkilön pysäköintiluvan käytöstä ja ehdoista Euroopan maissa sekä pysäköimisestä eri maanosissa.

Haitta-asteen määrittely

Haitan suuruuden määrittämistä varten vammat ja sairaudet on jaettu niiden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen perusteella 20 haittaluokkaan. Haittaluokalla ilmaistaan henkilön toimintakyvyn rajoitetta. Lääkäri määrittelee ja kuvaa henkilön vammasta aiheutuvan toimintakyvyn rajoittumisesta aiheutuvan haitta-asteen. Lue lisää haittaluokasta THL:n kotisivuilta.

Haitta-asteen prosenttiarvo saadaan haittaluokkaa ilmaisevasta numerosta kertomalla se viidellä. Näin esimerkiksi haittaluokka 8 vastaa 40 invaliditeettia tai haittaluokka 12 vastaa 60 % invaliditeettia.

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa