Kuvituskuva.
22.10.2021
Invalidiliiton pitkäaikainen esteettömyyskoulutus Etiopiassa tuotti tulosta, kun Invalidiliiton paikallinen kumppanijärjestö DDI otti vastuun arkkitehtiopiskelijoiden esteettömyyskoulutuksesta Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa.

Etiopialainen DDI järjesti tänä syksynä esteettömyys- ja esteettömyyskartoituskoulutuksen lähes kahdellesadalle arkkitehti- ja insinööriopiskelijalle Abeban yliopistolla.

- Tämä on iloinen uutinen Invalidiliiton Etiopian kehitysyhteistyöhankkeesta. Vastuu koulutuksesta ja sen siirtymisestä täysin etiopialaisiin käsiin on merkkipaalu sekä Invalidiliitolle että DDI:lle. Kehitysyhteistyötä voidaan pitää onnistuneena, kun sen kautta välitetty tietotaito on pystytty siirtämään itsenäiseksi osaksi paikallista yhteisöä ja paikallisten asiantuntijoiden osaamista. Näin myös yksi kestävän kehityksen edellytys on toteutunut, Invalidiliiton kansainvälisten asioiden koordinaattori Laura Poussa sanoo.

Etiopian esteettömyyskoulutuksessa mitataan luiskan kaltevuutta.
Luiskan kaltevuutta mitataan.

Ainutlaatuista esteettömyyskoulutusta

Syksyn koulutus järjestettiin pienryhmissä paikallisten terveysviranomaisten ohjeita noudattaen, sillä kaupungissa jyllää koronaviruksen ärhäkkä deltavariantti. Kouluttajina toimivat naisarkkitehti Mekdelawit Tesfaye, insinööri ja konsultti Teshome Ejo sekä paikallisen työ- ja sosiaaliministeriön edustaja Sisayi Tesfaye.

- Esteettömyyskoulutus on lajissaan ainutlaatuinen Etiopiassa. Koulutuksen idean äiti oli Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn eläköitynyt johtaja Kiki Pesola, jonka opissa myös DDI:n arkkitehti Tesfaye on ollut. Esteettömyys käsitteenä on vielä pitkälle Etiopiassa tuntematon. Sen edistämiselle on valtava tarve yhdessä Afrikan sarven väkirikkaimmista ja suurimmista maista, Poussa sanoo.

DDI (Disability Development Initiative) on liikuntavammaisten etiopialaisten perustama pieni järjestö Etiopian Addis Abebassa.

Etiopian esteettömyyskoulutuksessa arkkitehti Mekdelawit Teasfaye kouluttamassa. Vieressä nainen pyörätuolissa.
Arkkitehti Mekdelawit Teasfaye kouluttamassa.

Esteettömyyden puute estää vammaisten lasten koulunkäynnin

Invalidiliitto on tuonut esteettömyysosaamista ja esteettömyyden edistämistä Etiopiaan osana seitsemänvuotista PIEE-hanketta ulkoasiainministeriön tuella ja osana Vammaiskumppanuuden ohjelmaa vuodesta 2017 lähtien. Invalidiliitto kannusti DDI:tä yhteistyöhön Addis Abeban yliopiston arkkitehti- ja insinööri-instituutin EiABC:n kanssa ja koulutti lähes 300 arkkitehtia paikan päällä esteettömään suunnitteluun ja esteettömyyskartoittamiseen.

Ulkoasiainministeriö myönsi Invalidiliitolle uuden hankerahoituksen Etiopiaan vuosiksi 2020–2021. Käynnissä olevan hankkeen teemana on esteettömyysosaamisen ja esteettömyyden edistäminen paikallisessa yhteiskunnassa. DDI on hankekauden aikana luonut suhteet myös muihin paikallisiin vammaisjärjestöihin sekä viranomaisiin esteettömyyden ja esteettömyystietoisuuden edistämiseksi. DDI on myös kouluttanut viranomaisia aiheena vammaiset ihmiset ja heidän oikeutensa. Se on myös Invalidiliiton tuella kartoittanut paikallisten peruskoulujen esteettömyyttä. 

- Kartoitukset osoittavat, että esteettömyys on lähestulkoon olematonta suurimmassa osassa Addiksen peruskouluja ja sen puute estää monen vammaisen lapsen koulunkäynnin, Poussa sanoo.

Etiopian esteettömyyskoulutuksessa insinööri ja konsultti Teshome Ejo kouluttamassa opiskelijoita.
Insinööri ja konsultti Teshome Ejo kouluttaa.

Suunnitteilla esteettömyystyön syventäminen

Invalidiliitto hakee uudelle esteettömyyshankkeelle Etiopiaan rahoitusta ulkoasiainministeriöltä osana Vammaiskumppanuus ry:n koordinoimaa kumppanuusohjelmaa vuosiksi 2022–2025. Suunnitelmissa on jatkaa aiemman hankkeen teemoja ja syventää niitä, kuten jatkaa arkkitehtien ja insinöörien koulutusta sekä koulujen esteettömyyskartoitusten tekemistä. Suunnitteilla on myös pienimuotoisten korjausrakentamisen tekemistä kouluissa.

- Lisäksi tavoitteena on tehdä vaikuttamistyötä sekä edistää esteettömyyttä yhteistyössä järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Tarkoituksena on myös tiivistää suomalaisetiopialaista asiantuntijayhteistyötä Invalidiliiton esteettömyyskeskuksen ESKEn ja DDI:n välillä.

Esteettömyyden edistäminen osa kehitysalan valtavirtatyötä

Esteettömyyden edistäminen sopii hyvin Invalidiliiton kansainvälisen yhteistyön teemaksi. Se edistää suoraan YK:n vammaissopimusta niin esteettömyyden kuin kansainvälisen yhteistyön osalta. Sekä Suomi että Etiopia ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet YK:n vammaissopimuksen. 

- Esteettömyystyö edistää myös YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joka koskee kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä. Se on myös osa kehitysalan valtavirtatyötä, sillä esteettömyyden edistäminen edistää kaikkien ihmisten mahdollisuutta osallistua ja toimia itsenäisemmin omassa elinympäristössään, Poussa sanoo.

Lisätietoa: Laura Poussa, Invalidiliitto, kansainvälisten asioiden koordinaattori, laura.poussa@invalidiliitto.fi

Lue lisää Invalidiliiton kehitysyhteistyöstä Etiopiassa. 

Lue myös Invalidiliiton "Invalidiliiton esteettömyysosaamisen vienti Etiopiaan jatkuu" -nettiuutinen.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa