25.4.2017

Invalidiliitto on antanut lausunnon elintarvikehygienia-asetuksesta ja erityisesti sen 18 pykälästä.

Tällä hetkellä vammaisia henkilöitä avustavilla koirilla - näkövammaisen opaskoiralla, kuulovammaisen kuulokoiralla ja liikuntavammaisen avustajakoiralla - on oikeus mennä ravintoloiden asiakastiloihin vammaisen henkilön kanssa ilman erikseen pyydettyä suostumusta. Tästä on säädetty nimenomaisesti maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehuoneistoasetuksessa.

Ministeriö on nyt aikeissa muuttaa tuon asetuksen sanamuotoja laajentamalla sen soveltamisalaa joihinkin muihin vammaisia ja sairaita henkilöitä avustaviin koiriin tavalla, joka uhkaa sivuttaa Invalidiliiton fyysisesti vammaisille käyttöön luovuttamien avustajakoirien liikkumisen ravintoloiden asiakastiloissa. Ministeriön asetusluonnoksessa käytetään näistä muista koirista nimitystä ”muu avustajakoira” ja asetuksesta nimenomaisesti poistettaisiin termi liikuntavammaisen avustajakoira. Kuitenkin opaskoira ja kuulokoira -termit säilyisivät asetuksessa lähes nykyisenkaltaisina. 

Invalidiliitto vaatii fyysisesti vammaiselle luovutettavan avustajakoiran termin säilyttämistä lähes nykyisellään asetuksessa.

Lue koko lausunto.

Jaa sosiaalisessa mediassa