26.4.2018
"Ei myytävänä!" -kansalaisaloitteesta järjestettiin julkinen kuuleminen eduskunnan talousvaliokunnassa, jonne oli kutsuttu aloitteen allekirjoittajia.

Talousvaliokunta antaa kansalaisaloitteesta mietinnön. Julkisessa kuulemisessa vammaisten henkilöiden ääni oli esillä mm. videotallenteena, jossa vammainen henkilö ja hänen omaisensa kertoivat siitä epäsuhdasta, jonka vammaispalveluiden kilpailutus on tuonut heidän arkeensa. Vammaisfoorumia, johon Invalidiliittokin kuuluu, edusti paikalla hallituksen jäsen Markku Niemelä.
 
Sekä eduskunnan suuressa salissa käydyssä lähetekeskustelussa että talousvaliokunnan kuulemisessa tunnelma vaikutti myönteiseltä asian ratkaisemisen suhteen - ongelma tunnistettiin ja halu korjata tilanne vammaisten ihmisten kannalta parempaan suuntaan oli suuri. Kuitenkin todettiin varsin monelta taholta, että kansalaisaloitteen esittämä keino - hankintalain muuttaminen - ei ole välttämättä se oikea. Kansanedustajilla on nyt ratkaisun avaimet käsissään, kun miettivät, millä keinoin aloitteessa esiin nostettu epäkohta voitaisiin korjata. Kansalaisjärjestöt ovat mielellään apuna ratkaisun löytämisessä ja erilaisten pykäläehdotusten muotoilemisessa. 
 
Invalidiliiton lakimies, Vammaisfoorumin hallituksen jäsen Henrik Gustafsson arvioi tämänhetkistä tilannetta näin: "Nyt olisi syytä saada tämä asia ratkaistua voimassaolevan YK:n vammaissopimuksen viitoittamalla tavalla. YK:n vammaiskomitea on antanut yleiskommentin artiklasta 19 (Itsenäinen elämä ja osallisuus yhteisössä) ja tulkinnut vammaisen henkilön oikeuden valita asuinpaikkansa kansalais- ja poliittiseksi oikeudeksi, johon valtion ei tulisi puuttua. Samalla kaikki välillisesti ja välittömästi vammaisten henkilöiden syrjintää lisäävät kansalliset lait tulee kumota tämän vapausoikeuden käytön edistämiseksi."

Talousvaliokunta antaa asiasta mietinnön, joka menee vielä tänä keväänä käsittelyyn eduskunnan täysistuntoon.
 
Kansalaisaloite >>

Eduskunnan lähetekeskustelu >>

Talousvaliokunnan kuuleminen >>
 

Jaa sosiaalisessa mediassa