18.9.2017
Puhelimien, matkalippuautomaattien ja pankkipalveluiden esteettömyyttä halutaan parantaa. Esityksessä eurooppalaiseksi esteettömyyssäädökseksi vaaditaan useiden tuotteiden ja palveluiden esteettömyyden parantamista.

Teksti hyväksyttiin EU-parlamentissa torstaina (14.9.) äänin 537 puolesta, 12 vastaan ja 89 tyhjää. Äänestys valtuuttaa parlamentin aloittamaan neuvottelut neuvoston kanssa direktiivin lopullisesta muodosta. Tätä ennen neuvoston tulee vielä muodostaa kantansa.

EU:ssa on noin 80 miljoonaa vammaista ihmistä ja väestön ikääntymisestä johtuen arvioidaan, että vuonna 2020 EU:ssa olisi noin 120 miljoonaa ihmistä, joilla on jonkinasteinen vamma.

Esityksessä eurooppalaiseksi esteettömyyssäädökseksi vaaditaan useiden tuotteiden ja palveluiden esteettömyyden parantamista. Näihin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat mm.

  • matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit,
  • pankkiautomaatit
  • tietokoneet ja käyttöjärjestelmät,
  • puhelimet ja televisiot,
  • pankkipalvelut,
  • sähköiset kirjat,
  • verkkokaupat,
  • kuljetuspalvelut ml. metro-, rautatie-, raitiovaunu- ja linja-autoliikenne.

Mepit lisäsivät listaan myös muita palveluita kuten maksupäätepalvelut, sähköiset kirjat, nettisivustot, matkailupalvelut ja mobiililaitepohjaiset palvelut.

Eurooppalainen esteettömyyssäädös määrittelee, mitä tuotteita ja palveluita esteettömyysvaatimukset koskevat, mutta ei määrää, miten nämä vaatimukset toteutetaan, vaan mahdollistaa uudet ratkaisut.

Esteettömyyssäädösten mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että esteettömyys toteutuu myös palveluita ympäröivässä ”rakennetussa ympäristössä” ”uuden infrastruktuurin rakentamisen ja olemassa olevien rakennusten rakenteen merkittävien muutostöiden osalta”, mepit totesivat.

Säännöt eivät koske mikroyrityksiä

Uusia sääntöjä ei sovelleta mikroyrityksiin (alle 10 työntekijää ja vuosiliikevaihto ja/tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa) niiden koon, resurssien ja luonteen vuoksi.

Esteettömyyssäädös ei saa aiheuttaa suhteetonta rasitetta palveluiden ja tuotteisen tarjoajille. Mepit kuitenkin korostavat, että ”ensisijaisuuden, ajan tai tiedon puutetta ei pidetä oikeutettuna perusteena kohtuuttomaan rasitukseen vetoamiselle”.

- Olen tyytyväinen parlamentin vahvaan enemmistöön tänään. Yli 80 miljoonaa vammaista ihmistä hyötyy tästä äänestyksestä. Mietinnössä on luonnollisesti hyviä ja heikkoja puolia, ja nyt aloitamme vaikeat neuvottelut neuvoston kanssa. Teen kaikkeni, jotta pääsemme parhaaseen mahdolliseen tulokseen, Euroopan parlamentin mietinnön esittelijä Morten Løkkegaard (ALDE, Tanska) sanoi.

Seuraavaksi

Teksti hyväksyttiin äänin 537 puolesta, 12 vastaan ja 89 tyhjää. Äänestys valtuuttaa parlamentin aloittamaan neuvottelut neuvoston kanssa direktiivin lopullisesta muodosta. Tätä ennen neuvoston tulee vielä muodostaa kantansa.

Euroopan parlamentin tarkistukset 14. syyskuuta 2017 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) >>

Eurooppalainen esteettömyyssäädös (englanniksi) >>

Tietoa tiivistetysti: Eurooppalainen esteettömyyssäädös (englanniksi) >>

Jaa sosiaalisessa mediassa