Esteettömyys

Helppo liikkua

Helppo liikkua on Invalidiliiton toiminnallinen kampanja, jossa etsitään paikkoja, joissa on helppo tai hankala liikkua. Helppo liikkua -sivuston karttapalvelu auttaa muun muassa löytämään helpon liikkumisen paikkoja ympäri Suomea.

Lue lisää

Opasteet, materiaalit, värit, valaistus

Opasteilla, materiaaleilla, väreillä ja valaistuksella voidaan vaikuttaa tilan saavutettavuuteen, hahmotettavuuteen ja turvallisuuteen.

Lue lisää

Suomi 100

Invalidiliiton yksi vuoden 2017 painopisteistä on ”Yhdenvertainen ja esteetön Suomi – Suomi 100 vuotta”.

Lue lisää

Liukuporras ja kalteva liukukäytävä

Liukuporras ja kalteva liukukäytävä ovat hissejä tehokkaampia laitteita kuljettamaan suuria ihmismääriä. Siksi niitä käytetään esimerkiksi kauppakeskuksissa sekä metro- ja lentoasemilla. Ne eivät ole esteettömiä ratkaisuja.

Lue lisää

Saavutettavuus

Saavutettavuudella viitataan usein muuhun kuin fyysiseen ympäristöön. Esimerkiksi palvelut, viestintä ja verkkosivut pitää toteuttaa niin, että ne soveltuvat kaikille. Saavutettavuutta on myös ihmisten moninaisuuden huomioon ottava ilmapiiri ja asenteet.

Lue lisää

Luontoliikunta

Jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus luonnossa liikkumiseen sekä luontosuhteen luomiseen, ja sen ylläpitämiseen. Esteetön luontoreitti antaa mahdollisuuden luontoliikuntaan ulkoilijan toimintakykyyn katsomatta.

Lue lisää

Pysäkkialue

Pysäkkialueet ovat olennainen osa julkista liikennettä. Kun pysäkkialueet ovat esteettömiä, on kulkuvälineisiin siirtyminen ja niistä poistuminen mahdollista kaikille.

Lue lisää

Puisto, levähdyspaikka ja kasvillisuus

Puistot ovat virkistäytymisen ja viihtymisen paikkoja. Puistot koostuvat kasvillisuudesta, ja niiden seassa risteilevistä puistokäytävistä, joiden varrella on tasaisin väliajoin levähdyspaikkoja. Sekä jalankulkuväylien että levähdyspaikkojen pitää olla esteettömiä, jotta ne ovat kaikkien virkistäytyjien käytettävissä.

Lue lisää

Leikkipaikka

Esteettömillä leikkipaikoilla luodaan kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet leikkimiseen yhdessä ja itsenäisesti.

Lue lisää

Piha-alue ja pysäköinti

Pihaan ja pihalla kulkemisen, niin kotipihassa kuin julkisissa ympäristöissä, pitää olla esteetöntä. Pysäköintipaikat ovat olennainen osa piha-alueita, joten myös esteettömästi on voitava pysäköidä.

Lue lisää

Jalankulkuväylä, suojatie ja tilapäinen liikennejärjestely

Jalkakäytävien, aukioiden, kävelykatujen ja suojateiden esteettömyys edesauttaa helppoa ja turvallista liikkumista ulkoalueilla. Kulkuväylien esteettömyyteen liittyvät myös tilapäiset liikenneratkaisut, joita on ulkoalueilla tyypillisesti erilaisten remontti- ja rakennustyömaiden yhteydessä.

Lue lisää

Kylpyhuone ja sauna

Väljät peseytymistilat ovat ilo kaikissa elämäntilanteissa. Väljyyden lisäksi toimiva kylpyhuone edellyttää hyvää pohjaratkaisua. Materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi pesutilojen turvallisuuteen. Saunassa turvallisuutta lisäävät esimerkiksi korkeussäädettävät lauteet tai koko tilaa lämmittävä kiuas.

Lue lisää

Makuuhuone

Esteettömässä makuuhuoneessa on väljää ja tila on helposti muunneltavissa tarpeiden mukaan. Makuuhuoneen kulkureittien pitää olla selkeät ja väljät. Sijainnin on hyvä olla lähellä wc- ja pesutiloja.

Lue lisää

Opasteet

Hyvä opastus auttaa tilan hahmottamisessa ja siellä toimisessa. Opastuksen on oltava kattava ja katkeamaton. Opasteiden sijoittelussa pitää ottaa huomioon se, että ne näkyvät hyvin kaikille.

Lue lisää

Joukkoliikenne

Esteetön joukkoliikenne koostuu kaikkien käytettävissä olevista liikennevälineistä ja niitä palvelevista pysäkki- ja laiturirakenteista sekä asema- ja terminaalirakennuksista. Saavutettavuutta on myös se, että välttämätön tieto esimerkiksi joukkoliikenteen aikatauluista on kaikkien saatavilla.

Lue lisää

Esteettömyyspäivä

Narinkkatorilla juhlistetaan Esteettömyyspäivää Helppo liikkua -viikon kunniaksi. Tervetuloa mukaan toiminnalliseen ja mukavaan tapahtumaan.

Lue lisää

Invalidiliitto koulutti esteettömyys-kartoittajia Addis Abebassa Etiopiassa

Ympäristön esteellisyys ja koulutusmahdollisuuksien sekä työn puute tuottavat haasteita liikuntavammaisille Etiopiassa.

Lue lisää kehitysyhteistyöstä