Esteettömyys

Suomi 100

Invalidiliiton yksi vuoden 2017 painopisteistä on ”Yhdenvertainen ja esteetön Suomi – Suomi 100 vuotta”.

Lue lisää

KOHTI YHDENVERTAISTA JA ESTEETÖNTÄ SUOMEA

Invalidiliiton Apuvälinemessujen seminaari pidetään 9.11.2017 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

Lue lisää

Esteettömyyspäivä

Narinkkatorilla juhlistetaan Esteettömyyspäivää Helppo liikkua -viikon kunniaksi. Tervetuloa mukaan toiminnalliseen ja mukavaan tapahtumaan.

Lue lisää

Invalidiliitto koulutti esteettömyys-kartoittajia Addis Abebassa Etiopiassa

Ympäristön esteellisyys ja koulutusmahdollisuuksien sekä työn puute tuottavat haasteita liikuntavammaisille Etiopiassa.

Lue lisää kehitysyhteistyöstä

Esteettömyys kuuluu kaikille

Kun ympäristö on esteetön, jokaisen on helppo liikkua ja toimia. Esteettömyys tarkoittaa esimerkiksi helposti avautuvia ovia, luiskia portaiden vieressä, hissejä, riittävän leveitä oviaukkoja, selkeitä opasteita, riittävää valaistusta, hyvää kuulo- ja näköympäristöä ja ylipäänsä kaikille soveltuvia tiloja.

Lue lisää

Invalidiliiton kuntavaalitavoitteet 2017

Invalidiliiton kuntavaalitavoitteet nostavat esiin viisi tärkeintä asiaa vammaisen kuntalaisen näkökulmasta. Laadukkaat palvelut, esteettömyys ja yhdenvertaisuus sekä paikallisten yhdistysten hyvät toimintaedellytykset ovat hyödyksi kaikille, ja erityisesti vammaisille kuntalaisille.

Lue lisää kuntavaalitavoitteista

Esteetön Suomi -palkinto 2017 hakuun

Invalidiliitto ja Rakennustietosäätiö RTS etsivät Esteetön Suomi -palkinnon saajaa vuodelle 2017.

Lue lisää

Esteetön toimitalo

Invalidiliiton keskustoimisto sijaitsee Helsingissä Mannerheimintien varrella. Talo on Invalidiliiton rakennuttama ja nimensä mukaisesti se toimii esimerkkinä esteettömästä toimistoarkkitehtuurista. Vuonna 2008 käyttöön otetussa talossa on monia esteettömyyden kannalta olennaisia ratkaisuja.

Lue lisää

Organisaatio

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.

Lue lisää

Esteettömyys

Esteettömyydessä on kyse ihmisten erilaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se merkitsee palvelujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon.

Lue lisää

Kehitysyhteistyö

Olemme on osa maailmanlaajuista vammaisten ihmisten liikettä, jonka päämääränä on vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutuminen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien saavuttaminen Suomessa ja muualla maailmassa. 

Lue lisää kehitysyhteistyöstä

Avustajakoirat

Avustajakoira on fyysisesti vammaisten ja toimintarajoitteisten käyttäjien yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi koulutettu apuväline, joka avustaa käyttäjäänsä päivittäisissä toimissa. Koira voi olla se ratkaiseva tekijä, joka mahdollistaa vammaisen ihmisen itsenäisen elämän, liikkumisen ja pärjäämisen.

Lue lisää tästä