Asunnon kylpyhuoneen pesualla (kuvituskuva).
Kaikissa asunnoissa on oltava vähintään yksi esteettömyysvaatimukset täyttävä wc- ja pesutila, jota pystyy käyttämään elämän eri vaiheissa. Liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille itsenäisen asumisen onnistuminen, kuten myös asukkaan avustaminen kotona, edellyttää esteetöntä wc- ja pesutilaa. Tämä tarkoittaa esteetöntä reittiä tilaan, riittävää tilan kokoa ja sitä, että seinissä on tukikahvojen, suihkuistuimen ja muiden tarvittavien varusteiden kiinnittämisen kestävät rakenteet. Kalusteiden ja varusteiden tarkalla suunnittelulla saadaan asunnon wc- ja pesutiloista hyvin asukkaiden tarpeita vastaavia.

Tilan sijoitus

 • Esteetön wc- ja pesutila sijoitetaan siihen kerrokseen, johon on esteetön kulku.
 • Esteetön wc- ja pesutila suositellaan sijoitettavaksi makuuhuoneen läheisyyteen.

Ovi ja kynnys

 • Oven kulkuaukon vapaa leveys on vähintään 800 mm. Vapaalla leveydellä tarkoitetaan kulkuaukon todellista leveyttä avatun ovilevyn kohdalla.
 • Oviaukon mitoituksessa otetaan huomioon kulkuaukkoon kääntymiseen tarvittava tila. Ovesta pyörätuolilla kulkemiseen tarvittavan tilan mitoitusohjeena on oviaukon vapaan leveyden ja oven edessä olevan vapaan tilan leveyden summaa, joka on vähintään 2300 mm.
Kuva
Ovesta pyörätuolilla kulkemiseen tarvittavan tilan mitoitusohje.
Ovesta pyörätuolilla kulkemiseen tarvittavan tilan mitoitusohje.

 

 • Oven aukeavalla puolelle on 400 mm leveä vapaa kalustamaton tila, jotta pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjä pystyy avaamaan oven. Vapaa tila tarvitaan sekä tilaan mentäessä että sieltä poistuttaessa.
Kuva
Oven aukeavalle puolella on 400 mm leveä vapaa kalustamaton tila.
Oven aukeavalle puolella on 400 mm leveä vapaa kalustamaton tila.

 

 • Esteettömässä ovessa ei ole kynnystä eikä muutakaan tasoeroa. Mikäli oveen joudutaan tekemään kynnys, se on enintään 20 mm korkea ja viistottu, joustava tai kokoon painuva, jotta se on mahdollista ylittää pyörällisillä apuvälineillä.
Kuva
Tavallisen kynnyksen voi korvata esimerkiksi kokoon painuvalla kumikynnyksellä.

Tavallisen kynnyksen voi korvata esimerkiksi kokoon painuvalla kumikynnyksellä, jonka pystyy ylittämään rollaattorilla tai pyörätuolilla. 15 mm:ä korkea kynnys estää veden kulkeutumisen
wc- ja pesutilasta muihin tiloihin.
 

 • Esteettömän tilan ovi varustetaan lukolla, joka on helppo avata ja lukita myös vain yhdellä kädellä. Lukitus on avattavissa ulkopuolelta, jotta tilan käyttäjää voidaan auttaa tarvittaessa.
 • Oven rakenteen tulee olla sellainen, että siihen pystytään tarvittaessa kiinnittämään vaakasuuntainen vedin, joka helpottaa pyörätuolin käyttäjää ovesta kulkemisessa.

Mitoitus ja kiinteät kalusteet

 • Pyörätuolin tai rollaattorin avulla liikkuminen ja toimiminen wc- ja pesutilassa edellyttää, että tilassa on halkaisijaltaan vähintään 1300 mm kiinteistä kalusteista vapaa tila kahden metrin korkeuteen saakka. Pesukonevarausta ei rinnasteta kiinteään kalusteeseen, mutta on hyvä, ettei pesukone pienennä vapaata tilaa.
   
Kuva
Wc-pesutila periaatekuva vapaa tila 1300 mm.
Wc-pesutila periaatekuva vapaa tila 1300 mm.

 

 • Kiinteästi asennettavat kalusteet sijoitetaan siten, että niitä voidaan käyttää pyörätuolista käsin ja rollaattorin avulla liikuttaessa.
 • Pyörätuolista wc-istuimelle siirtymiseen tarvitaan 800 mm:ä leveä vapaa tila wc-istuimen vieressä.
 • Halkaisijaltaan 1300 mm vapaan tilan lisäksi käsienpesualtaan eteen on hyvä varat vähintään 1200 mm x 1200 mm vapaa tila.
 • Altaan alla olevat kiinteät asennukset sijoitetaan siten, että altaan alla jää ns. polvitila, jonka suositusmitat ovat: leveys 800 mm, korkeus 670 mm ja syvyys 600 mm.
 • Käsienpesuallas sijoitetaan  asukkaalle sopivalle korkeudelle. Tavallinen asennuskorkeus on 800-950 mm lattiasta.

Varusteet

 • Wc- ja pesutilan uusissa seinärakenteissa otetaan huomioon tukikahvojen, wc-istuimen käsitukien ja suihkuistuimen asennusmahdollisuus.
 • Muutostöiden yhteydessä seinän rakenteita vahvistetaan tarvittaessa.

Lattiapinta

 • Lattia on pinnaltaan tasainen ja märkänäkin luistamaton.
 • Kallistus lattiakaivoa kohti on vähintään 1:100, jotta veden virtaaminen lattiapinnalta kaivoon saadaan varmistettua. Lattian enimmäiskaltevuus on 1:50.
 • Muovimatossa tai lattialaatoissa on liukkauden estävä pinta, joka on tarkoitettu kosteisiin tiloihin.
 • Nastapintaiset keraamiset laatat eivät sovellu liikkumisesteisille, koska niihin kertyvä vesi aiheuttaa liukastumisvaaraa.
 • Lattialämmitys on suositeltava. Sen avulla wc- ja pesutilassa pysyy sopiva lämpötila ja lattiapinta kuivuu suihkun käytön jälkeen nopeasti.

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä
 

Kuva
Wc- ja pesutilan kaapista, jonka sisällä on pitorasiat sopivalla korkeudella.

Esimerkki wc- ja pesutilan kaapista, jonka sisällä on pitorasiat sopivalla korkeudella.  Sähkölaitteiden käyttö on turvallista ja pistorasian etäisyysvaatimus vesipisteistä täyttyy.

Kuva
Bidé-suihku ja wc-paperiteline on sijoitettu niin, että asukas ylettyy niihin hyvin wc-istuimelta.
Bidé-suihku ja wc-paperiteline on sijoitettu niin, että asukas ylettyy niihin hyvin wc-istuimelta.

 

Kuva
Esimerkki kylpyhuoneen muutoksesta.

Esimerkki kylpyhuoneen muutoksesta: amme on korvattu suihkulla, oviaukko on levennetty ja ovi on vaihdettu liukuoveksi, allastaso ja alakaapit on vaihdettu allastasoksi, jonka alla on
polvitila ja wc-istuimeen on lisätty käsituet.
 

Kuva
Esimerkki 1980-luvulla valmistuneen kerrostaloasunnon kylpyhuoneen korjaustöistä.

Esimerkki 1980-luvulla valmistuneen kerrostaloasunnon kylpyhuoneen korjaustöistä.
Lattia on laskettu samaan tasoon kuin asunnon muut tilat ovat. Uusitusta kylpyhuoneesta vedentulon estää ns. tulvakynnys, joka taipuu apuvälineiden pyörien alla ovesta kuljettaessa.

 

Esimerkki kerrostaloasunnon kylpyhuoneen korjaustyöstä.
Esimerkki 1980-luvulla valmistuneen kerrostaloasunnon kylpyhuoneen korjaustyöstä, jossa vesieristyksen lisäyksen yhteydessä on tehty esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä. Amme on irrallinen ja voidaan poistaa tarvittaessa tilapäisestikin.

 

Lisätietoja

Esteetön wc- ja pesutilaopas, Invalidiliiton esteettömyystyö. 2018

 

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017. Suomen säädöskokoelma. Julkaistu 5.5.2017.

 

Esteettömyys. Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä. Suomen rakentamismääräyskokoelma 2018.

 

RT-esteettömyystieto, Rakennustieto.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa