Yleinen esteetön wc.
Esteettömän wc:n suunnittelussa huomioidaan eritavoin liikkuvat ja toimivat käyttäjät. Esteetön wc mitoitetaan niin, että pyörätuolin ja rollaattorin avulla liikkuvat henkilöt pystyvät toimimaan siellä hyvin. Kalusteet ja varusteet erottuvat hyvin lattia- ja seinäpinnoista ja niitä kaikkien helppo käyttää.

Opasteet

 • Rakennuksen esteettömien wc-tilojen sijainnit merkitään opaskarttoihin ja kerrosopasteisiin.

 • Reitti wc-tiloihin opastetaan katkeamattomasti koko kulkureitin matkalta. Esteettömän wc-tilan opasteissa käytetään kansainvälistä ISA (International Symbol of Access) –pyörätuolisymbolia.

  Kansainvälinen ISA-pyörätuolisymboli.
  Kansainvälinen ISA-pyörätuolisymboli (International Symbol of Access).
 • Kohokuvasymboleja ja -kirjaimia sekä pistekirjoitusta käytetään opasteissa, joita pääsee tarkastelemaan kosketusetäisyydeltä.
   

  Esimerkki tilaopasteesta oven aukenevalla puolella.

  Esimerkki tilaopasteesta, jossa on kohomerkintänä pyörätuolisymboli ja wc-teksti. Lisäksi opasteessa lukee pistekirjoituksella esteetön wc. Näin opastetussa wc-tilassa on istuimen molemmin puolin vapaa tila.
   

 • Esteettömän wc-tilan opaste sijoitetaan wc:n oven avautumispuolen viereiselle seinälle 1400–1600 mm korkeudelle.
 • Mikäli wc-istuin ei ole käytettävissä molemmin puolin käytetään kuvasymbolia, joka kertoo, millä puolella wc-istuinta on vapaa tila pyörätuolille.
Tilaopasteet, jotka kertovat wc-istuimen vieressä olevan vapaan tilan paikan.
Tilaopasteet, jotka kertovat wc-istuimen vieressä olevan vapaan tilan paikan.

 

 • Opasteiden ja taustaseinän värit valitaan niin, että niissä on riittävän suuri kontrastiero.

  Esimerkki wc- ja pesutilojen ovien opasteista.

Esimerkki wc- ja pesutilojen ovien opasteista. Oven karmit ja oven vieressä olevat opasteet
erottuvat hyvin taustastaan, mikä auttaa kaikkia käyttäjiä löytämään tilan.

 • Häikäisyn välttämiseksi opasteet tehdään mattapintaisiksi ja opasteen kohdalla on häikäisemätön valaistus.

Ovi ja kynnys

 • Oven kulkuaukon vapaa leveys on vähintään 850 mm. Vapaalla leveydellä tarkoitetaan kulkuaukon todellista leveyttä avatun ovilevyn kohdalla.
 • Oviaukon mitoituksessa otetaan huomioon kulkuaukkoon kääntymiseen tarvittava tila. Ovesta pyörätuolilla kulkemiseen tarvittavan tilan mitoitusohjeena on oviaukon vapaan leveyden ja oven edessä olevan vapaan tilan leveyden summaa, joka on vähintään 2300 mm.
Ovesta pyörätuolilla kulkemiseen tarvittavan tilan mitoitusohje.
Ovesta pyörätuolilla kulkemiseen tarvittavan tilan mitoitusohje.

 

 • Oven aukeavalla puolelle on 400 mm leveä vapaa kalustamaton tila, jotta pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjä pystyy avaamaan oven. Vapaa tila tarvitaan sekä tilaan mentäessä että sieltä poistuttaessa (kuva alla).

Oven aukeavalle puolella on 400 mm leveä vapaa kalustamaton tila.
 • Esteettömässä ovessa ei ole kynnystä eikä muutakaan tasoeroa. Mikäli oveen joudutaan tekemään kynnys, se on enintään 20 mm korkea ja viistottu, joustava tai kokoon painuva, jotta se on mahdollista ylittää pyörällisillä apuvälineillä.
 • Esteettömän tilan ovi varustetaan lukolla, joka on helppo avata ja lukita myös vain yhdellä kädellä. Lukitus on avattavissa ulkopuolelta, jotta tilan käyttäjää voidaan auttaa tarvittaessa.
   
 • Esimerkki wc- ja pesutilan oven lukosta, jonka voi sulkea ja avata helposti yhdellä kädellä.
  Esimerkki wc- ja pesutilan oven lukosta, jonka voi sulkea ja avata helposti yhdellä kädellä.
 • Oven rakenteen tulee olla sellainen, että siihen pystytään tarvittaessa kiinnittämään vaakasuuntainen vedin, joka helpottaa pyörätuolin käyttäjää ovesta kulkemisessa. Vähintään 600 mm pitkä vedin sijoitetaan oven sisäpuolelle 800 mm:n korkeudelle lattiasta. Alla olevassa videossa näytetään, miten vaakasuuntainen vedin helpottaa oven sulkemista.

 

 • Esteettömissä ovissa ei käytetä ovensuljinta. Paloturvallisuuden varmistamiseksi joissakin tapauksissa vaaditaan ovensuljin. Silloin on hyvä asentaa oviin helposti käytettävä oven avaamis- ja sulkemisjärjestelmä. Oven avaamisvoima saa olla enintään 10 newtonia.
 • Sähköisesti avautuvan ja lukkiutuvan oven avauspainike sijoitetaan oven aukeavalle puolelle 900–1100 mm korkeudelle lattiasta. Painike on muotoiltu niin, että sitä voi painaa myös kyynärpäällä. Sähköisesti avattavan ovi pysyy auki 25 sekuntia, jotta siitä ehtii kulkea hitaastikin liikkuen.
   
Esimerkkejä sähköisesti avautuvan wc- ja pesutilan oven avauspainikkeista, jotka voi avata myös kyynärpäällä.
Esimerkkejä sähköisesti avautuvan wc- ja pesutilan oven avauspainikkeista, jotka voi avata myös kyynärpäällä.

 

 • Mikäli esteetöntä wc-tilaa ei ole mahdollista pitää lukitsemattomana, varmistetaan että ohjeet oven avaamiseksi ovat selkeät kaikille käyttäjille ja että henkilökunta avustaa tarvittaessa oven avaamisessa.

Esteettömien wc-tilojen määrä ja sijoitus

 • Esteettömien wc-tilojen määrä riippuu rakennuksen käyttötarkoituksesta, toiminnallisista kokonaisuuksista ja kulkuyhteyksien pituudesta. Esimerkiksi kokoontumistiloissa on tarpeen varautua suurempaan yhtäaikaiseen käyttäjämäärään kuin palvelu- tai toimistotiloissa. Varastorakennuksessa ei välttämättä ole lainkaan wc-tiloja, jolloin ei ole myöskään tarvetta esteettömälle wc-tilalle.

 • Esteettömien wc-tilojen sijoittamisessa ja määrässä on hyvä ottaa huomioon rakennuksen tilojen muutosmahdollisuudet. Kulkuyhteys aiemmin koko kerroksen käytössä olleeseen esteettömään wc-tilaan voi katketa osalta käyttäjistä, jos kerroksen tilat muutostyön yhteydessä jaetaan useille toimijoille.

 • Esteettömät wc-tilat sijoitetaan helposti löydettävään paikkaan, muiden wc-tilojen lähelle ja esteettömän kulkureitin varrelle. Esteetön wc-tila on tarkoituksenmukaisesti sijoitettu, jos kulkureitti siihen ei ole pidempi kuin muihin wc-tiloihin. Julkisissa rakennuksissa on esteetöntä wc-tila jokaisen toiminnallisen kokonaisuuden yhteydessä sekä toimistorakennuksissa vähintään yksi esteetön wc-tila joka kerroksessa.

 • Esteettömät wc-tilojen määrässä ja sijoituksessa otetaan huomioon se, ettei käyttäjän eikä avustajan sukupuoli vaikuta mahdollisuuteen käyttää niitä.

 • Mikäli esteetöntä wc-tilaa ei ole mahdollista pitää lukitsemattomana, varmistetaan että ohjeet oven avaamiseksi ovat selkeät kaikille käyttäjille ja että henkilökunta avustaa tarvittaessa oven avaamisessa.

Tilan mitoitus ja wc-istuimen sijoitus

 • Esteettömässä wc-tilassa tarvitaan halkaisijaltaan vähintään 1500 mm kiinteistä kalusteista vapaa tila. Vapaalla tilalla tarkoitetaan esteistä vapaata tilaa 2 metrin korkeuteen saakka. Tilaa tarvitaan pyörätuolilla ja rollaattorilla liikkumista, wc-istuimelle siirtymistä ja siirtymisessä avustamista varten. WC-istuimelle siirrytään pyörätuolista istuimen vierestä, etuviistosta tai suoraan edestä.

Molemmin puolin käytettävä esteetön wc-tila.
Molemmin puolin käytettävä esteetön wc-tila.

 

 • Wc-istuin voidaan sijoittaa wc-tilaan joko siten, että istuimen molemmin puolin on 800 mm vapaata tilaa pyörätuolista siirtymistä tai avustamista varten, tai että vapaa tila on vain wc-istuimen toisella puolella.
Wc-tilan lähelle sijoitetaan toinen, peilikuvana toimiva esteetön wc-tila.

Wc-tilan lähelle sijoitetaan toinen, peilikuvana toimiva esteetön wc-tila, jos wc-istuimelle
pääsee siirtymään vain istuimen toiselta puolelta.

 • Mikäli wc-istuimelle pääsee siirtymään vain istuimen toiselta puolelta, wc-tilan lähelle on sijoitettava toinen, peilikuvana toimiva esteetön wc-tila. Istuimen vieressä oleva vapaa tila mitataan alas lasketusta wc-istuimen käsituesta viereiseen seinään tai muuhun kiinteään rakenteeseen.
 • Wc-istuimen vieressä olevan 800 mm leveä vapaa tila ulottuu 200−300 mm wc-istuimen takalinjasta seinään, jotta sivuittaissiirtyminen pyörätuolista wc-istuimelle onnistuu eivätkä ylöspäin kääntyvät käsituet ole siirtymisen esteenä.

 • Wc-istuimen käsituet kiinnitetään seinään wc-istuimen taakse sen molemmin puolin. Käsitukien on hyvä ulottua wc-istuimen etureunan ohitse. Niiden suositeltu väli keskeltä keskelle 600 mm. Mikäli käsituet eivät ole korkeussäädettävät, niiden suositeltu asennuskorkeus on 750−800 mm wc-istuimen korkeudesta riippuen.

 • Wc-istuimen suositeltu istuinkorkeus on 450−480 mm. Lapsille tarkoitetut wc-istuimen korkeus on 300−350 mm.
   

Sähköisesti korkeussäädettävä wc-istuin.

Sähköisesti korkeussäädettävä wc-istuin mahdollistaa oikean istumakorkeuden jokaiselle käyttäjälle. Sopivalla korkeudella olevalle istuimelle siirtyminen ja siltä poistuminen on pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjille turvallista.

Muut kalusteet ja varusteet

 • Kiinteästi asennettavat kalusteet sijoitetaan siten, että niitä voi käyttää pyörätuolista käsin.
 • Wc- tilan seinärakenteissa otetaan huomioon tukikahvojen, wc-istuimen käsitukien ja suihkuistuimen asennusmahdollisuus. Muutostöiden yhteydessä seinän rakenteita vahvistetaan tarvittaessa.
 • Käsienpesualtaan eteen varataan vähintään 1200 mm x 1200 mm vapaa tila.
 • Käsienpesualtaan alla oleva vapaa polvitila mahdollistaa altaan käytön myös pyörätuolista käsin. Suositellut polvitilan mitat ovat, leveys 800 mm, korkeus 670 mm ja syvyys 600 mm.
   
Pesualtaan alla on vapaata polvitilaa.
Pesualtaan alla on vapaata polvitilaa.

 

 • Altaan kiinnityksineen tulee kestää vähintään 150 kilon paino altaaseen tukeuduttaessa.
 • Käsienpesualtaan asennuskorkeuden vaihteluväli on 800−950 mm. Lyhytkasvuisille henkilöille ja lapsille altaan asennuskorkeus on 600−750 mm.
 • Irtokalusteille varataan paikat liikkumiseen ja siirtymiseen tarvittavaan vapaan tilan ulkopuolelta, jotta ne eivät aiheuta wc-tilan käyttäjille törmäys- tai kompastumisvaaraa.
 • Wc-paperiteline ja käsisuihku sijoitetaan wc-istuimesta etuviistoon ja siten, että niihin yltää helposti ja käsisuihkun veden virtauksen saa avattua wc-istuimelta. Wc-paperiteline ja käsisuihku voidaan sijoittaa myös käsitukeen.
Esimerkki käsisuihkun pidikkeestä, joka on kiinnitetty käsitukeen.
Esimerkki käsisuihkun pidikkeestä, joka on kiinnitetty käsitukeen.

 

 • Vaatekoukkuja asennetaan eri korkeuksille. Tavallinen sijoituskorkeus on 1400−1600 mm. Pyörätuolin käyttäjälle, lyhytkasvuisille henkilöille ja lapsille sopiva vaatekoukkujen sijoituskorkeus on 1000−1200 mm.
 • Valokytkimet sijoitetaan 900 mm korkeudelle lattiapinnasta. Liiketunnistimella toimiva valaistus on suositeltavaa julkisen rakennuksen esteettömissä wc-tiloissa.

 • Seinällä kiinnitetään keppiteline, jonka luota pääsee turvallisesti siirtymään wc-istuimelle ja käsienpesualtaan ääreen tilassa olevien käsijohteiden ja tukikahvojen avulla.

 • Altaan yhteyteen sijoitettujen varusteiden, kuten saippua-annostelijan ja käsipyyhetelineen sijoituksessa huomioidaan, että
  - niitä ylettyy käyttämään pyörätuolista ja myös yhdellä kädellä
  - käsien pesu ja kuivaaminen onnistuvat ilman, että tarvitsee siirtyä tilassa
   

  Pesualtaan alla on vapaa polvitila.
  Hana toimii kosketusvapaasti ja käsipyyhkeeseen ylettyy altaan äärellä.
 • Kosketusvapaa hana ja saippuannostelija ovat yleisissä wc-tiloissa suositeltava ratkaisu.
 • Altaan yläpuolella oleva peilin alareunan korkeus on 800−900 mm lattiasta riippuen altaan korkeudesta. Peilin yläreunan korkeus on 1800−2000 mm.

 • Muualla kuin altaan yläpuolelle olevan kokovartalopeilin alareunan korkeus on 200−300 mm lattiasta, jotta se ei aiheuta virhetulkintaa kulkuaukosta.

 • Kalusteiden ja varusteiden pinnat ovat helposti puhdistettavia. Niissä voidaan käyttää antibakteerisia pintamateriaaleja.

Wc-tilan lattiapinta

 • Kallistus lattiakaivoa kohti on vähintään 1:100, jotta veden virtaaminen lattiapinnalta kaivoon saadaan varmistettua. Lattian enimmäiskaltevuus on 1:50.

 • Muovimatossa tai lattialaatoissa on liukkauden estävä pinta, joka on tarkoitettu kosteisiin tiloihin.

 • Nastapintaiset keraamiset laatat eivät sovellu liikkumisesteisille, koska niihin kertyvä vesi aiheuttaa liukastumisvaaraa.

 • Lattian pinta on helposti puhdistettava.

Tilan hahmotettavuus

 • Wc-tilan ovi erottuu tummuuskontrastiltaan seinäpinnasta.

 • Kalusteet ja varusteet erottuvat lattia- ja seinäpinnoista.

 • Kaikissa pinnoissa käytetään mattapintaisia materiaaleja.

 • Wc-tilaan suositellaan 200−300 luksin valaistusvoimakkuutta.

 • Valaistus on tasainen, ei aiheuta häikäistymistä eikä tilaan synny hämäriä katvealueita.

 • Liiketunnistimella toimiva valaistus on suositeltavaa yleisessä käytössä olevissa wc-tiloissa. Liiketunnistin on riittävän herkkä ja reagoi eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen.
   

Esimerkkejä taustastaan erottuvista kalusteista ja varusteista.
Esimerkkejä taustastaan erottuvista kalusteista ja varusteista.

Hälytysjärjestelmä

 • Yleisessä käytössä olevaan esteettömään wc-tilaan asennetaan avunpyyntöjärjestelmä.

 • Kaikissa rakennuksissa, joissa on kiinteistön valvontajärjestelmä, liitetään hälytysjärjestelmä esteettömästä wc-tilasta valvontaan.

 • Hälytyspainikkeiden sijoittamisessa huomioidaan, että hälytys tulee voida tehdä sekä wc-istuimelta että lattialta.

 • Hälytyksen perille menosta on hyvä saada tieto sekä valo- että äänimerkkinä.

 • Hälytyksen palautuspainike sijoitetaan 900–1100 mm lattiapinnasta, jotta mahdolliset virhehälytykset saadaan kuitattua.

 • Rakennuksen palohälytyksen tulee sekä näkyä että kuulua wc-tilassa.

Lisätietoja

Esteetön wc- ja pesutilaopas, Invalidiliiton esteettömyystyö. 2018

 

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017. Suomen säädöskokoelma. Julkaistu 5.5.2017.

 

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä. Suomen rakentamismääräyskokoelma 2018. 

 

 

 

 


 

Jaa sosiaalisessa mediassa