Silmälasipäinen nainen kiinnittää hengityssuojainta kasvoilleen.
20.3.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö on parasta aikaa valmistelemassa ohjeistusta kotihoitoon. Invalidiliitto toivoo ministeriötä huomioimaan seuraavat seikat ohjeistuksissaan.

Kaikille henkilökohtaisten avustajien työnantajille tulee varmistaa kuntien sosiaalipalveluiden kautta niin itse vammaiselle työnantajalle kuin hänen työntekijöilleen hengityssuojaimet sekä tarvittavat muut suojavälineet. Suojavälineiden käytöstä on suotavaa tehdä kansantajuinen ohjeistus. Muussa kuin työnantajamallissa ovat yritykset vastuullisia hoitamaan työsuojeluun kuuluvat varusteet.

Kunnallisten sosiaalipalveluiden on hyvä varautua henkilökohtaisen avun vaikeavammaisten käyttäjien ongelmatilanteisiin, joihin olisi hyvä ennakolta laatia varautumisjärjestelmä ja tästä tiedotus sekä vammaisille asiakkaille itselleen sekä heidän läheisilleen. 

Invalidiliitto kiinnittää huomiota siihen, että yhteiskunnallisessa tiedottamisessa tulisi riskiryhminä mainita myös vaikeavammaiset, harvinaissairaat ja henkilökohtaisen avun käyttäjät. Tämä lisäisi kansalaisten ymmärrystä siitä, että henkilöt, jotka työskentelevät vammaisten henkilöiden ja henkilökohtaiseen apuun kuuluvien asiakkaiden ja kansalaisten kanssa kuin myös vaikeavammaiset henkilöt itse kuuluvat valtiovallan tarkoittamiin riskiryhmiin. Näin eri tahot ymmärtävät paremmin suojata omilla toiminnoillaan itseään ja toisiaan ja samalla välttävät omalla toiminnallaan ei-välttämättömiä ulkopuolisia kontakteja. Tämä on tärkeää, jotta koronavirustartuntojen määrä saadaan minimoitua.

Olemme kiinnittäneet huomiota myös henkilökohtaisen avun työnantajamallin työaikajärjestelyistä aiheutuviin työaikalainsäädännöllisiin joustoihin poikkeusoloissa.

Invalidiliiton kannanotto sosiaali- ja terveysministeriölle >>

Jaa sosiaalisessa mediassa