Hero image
Osa pyörätuolia takaapäin ja henkilön käsi renkaassa. Kuvituskuva.
Kirjoittanut Elina Nieminen 25.03.2020
Olemme siirtyneet poikkeusoloihin ja päivittäin uusiin vaihtuviin näkymiin, jotka aiheuttavat suurta epätietoisuutta ja huolta.

Minulle on tullut päivittäin useita hätähuutoja vammaisilta ihmisiltä. Miten saada apua huomenna, miten suojautua mahdolliselta virustartunnalta, milloin voin teettää hätätöitä tai joudunko lomauttamaan henkilökohtaisen avustajani ja miten pärjään mahdollisessa sairaalahoidossa?

STM antanut ohjeistuksen, joka koskee myös henkilökohtaista apua

Oikealla suojautumisella ja varautumisella voidaan ennaltaehkäistä yhteiskunnallisesti merkittäviä taloudellisia kuluja, mutta ennen kaikkea inhimillistä kärsimystä. STM julkaisi muutama päivä sitten valtakunnallisen ohjeistuksen COVID-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioimisesta perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa. Monet toimenpiteet ovat kohdistuneet yli 70-vuotiaisiin.

Samankaltainen riski on myös muilla riskiryhmillä iästä riippumatta, kuten esimerkiksi vaikeavammaisilla ja harvinaissairailla henkilöillä. On hyvin todennäköistä, että vaikeimmin vammaisista henkilökohtaisen avun käyttäjistä valtaosa kuuluu riskiryhmään. He kuuluvat myös mahdollisen tehohoidon tarpeessa oleviin potilaisiin, jos he saavat virustartunnan.

Ohjeistuksessa on nimenomaisesti mainittu velvoite kiinnittää erityistä huomiota poikkeusoloissa haavoittuvassa asemassa oleviin ja erityistä tukea tarvitseviin asiakkaisiin. Ohjeistuksessa nostettiin esille myös YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteet ja erityisesti sen 11 artikla, jonka mukaan julkisen vallan on toteutettava kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen vammaisten henkilöiden suojelu ja turvallisuus vaaratilanteissa.

Ohjeistus koskee myös kotihoidossa käytettäviä suojaimia

Henkilökohtaisen avun osalta on tärkeä huomioida Iäkkäiden kotihoitoa koskeva ohjeistus, jota on sovellettava myös muiden haavoittuvassa asemassa olevien riskiryhmien, kuten vammaisten henkilöiden, kotihoidon, asumisen palvelujen ja henkilökohtaisen avun järjestämiseen. Tämä koskettaa myös kotihoidossa käytettäviä suojaimia.

Suojavälineet tulisi kokemukseni mukaan nähdä vaikeimmin vammaisille henkilökohtaisen avun käyttäjille välttämättömiksi vähintään niissä tilanteissa, joissa henkilökohtaisella avulla tuotetaan hengissä ylläpitävää, päivittäisen toimintakyvyn kannalta välttämätöntä henkilökohtaista apua päivittäistoimissa. Näissä tilanteissa henkilökohtaisena avustajana saattaa toimia jopa 3 – 8 työntekijää ja ympärivuorokautisessa henkilökohtaisen avun järjestelmässä vuorotyössä vuorokauden aikana jopa kolme työntekijää. Tämä on välttämätöntä ylimääräisten tartuntariskien ennaltaehkäisemiseksi.

Hyvät käytännöt ja henkilökohtainen avustaja mukaan sairaalahoitoon

Moni vaikeimmin vammainen, joka ei kykene esimerkiksi vaihtamaan asentoa sängyssä on lisäksi huolissaan siitä, saako hän ottaa henkilökohtaisen avustajan mukaan mahdollisen sairaalaosastohoidon ajaksi. Sairaanhoitajat kun eivät ehdi kääntämään, pesemään tai edes juuri syöttämään puhumattakaan esim. yskityksessä auttamisessa.

Näissä tilanteissa on suotavaa, että kunnat ja sairaanhoitopiirit ottavat käyttöön hyviä käytäntöjä. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on nyt poikkeusoloissa myöntänyt mahdollisuuden käyttää henkilökohtaista apua sairaanhoidon aikana. Tämä on järkevää ja yhteiskuntataloudellisesti kestävää. Käytäntö estää mahdollisten painehaavaumien ja muiden terveydellisten ongelmien syntymistä ja mahdollisesti jopa kuolemia.

On ilo huomata tässä kaikessa raskaudessa ja monitahoisten kysymysten vyyhdissä, joihin kaikkiin ei parhaalla mahdollisella tahdollakaan voi antaa yhtä yksiselitteistä vastausta, että useat järjestöt ovat yhdessä lähteneet auttamaan jäseniään. Niin myös Invalidiliitto ja moni muu. Yhdessä olemme enemmän ja voimme näin tukea toisiamme paremmin, myös vaikeimmilla hetkillä.

Lisätietoa löydät muun muassa täältä:

Heta-liiton omat koronapandemiaan liittyvät tiedotteet ja ohjeet sekä linkkejä viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden nettisivuille

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Kuntien turvattava perustason sosiaali- ja terveyspalvelut ja tuettava heikoimmassa asemassa olevia poikkeusoloissa

THL:n Vammaispalvelujen käsikirja

 

Jaa sosiaalisessa mediassa