Kädessä kannaettava tietokone, jonka yläpuolella leijuu symboleita.
27.5.2021
Invalidiliitto katsoo, että kattava vammaispoliittinen ohjelma varmistaa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen ja aseman vahvistamisen yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä ja toimijoina. 

Invalidiliitto pitää hyvänä, että vammaispoliittisessa ohjelmassa on huomioitu YK:n vammaissopimuksessa olevat artiklat ja velvoitteet sekä tuotu asioita esiin useasta eri näkökulmasta eri vammaryhmät huomioiden.  

Vaikutusten arviointi kertoo mikä vaikuttaa vammaisen kuntalaisen elämään 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta on erittäin tärkeää; toteutuiko mikään, toteutui osittain tai kokonaan. Invalidiliitto esittääkin, että vammaispoliittiseen ohjelmaan voisi myös sisällyttää vaateen vammaisvaikutusten arvioinnista.  

Konkreettisia toimenpiteitä olisi myös hyvä tuoda esiin, kun YK:n vammaissopimuksen artikloita esitetään. Invalidiliitto esittää yhtenä vaihtoehtona esteettömyyskävelyä kunnan päättäjille. 

Kouvolassa tehdään vaikuttavaa vammaispoliittista työtä, jolla taataan vammaisten henkilöiden toimijuutta yhdenvertaisina kansalaisina. 

 Lue Invalidiliiton lausunto Kouvolan vammaispoliittisesta ohjelmasta vuosille 2021-2025 (pdf.) kokonaisuudessaan.

Jaa sosiaalisessa mediassa