2.5.2017

Invalidiliitto on lähettänyt eduskunnan perustuslakivaliokunnalle asiantuntijalausunnon, jossa pohditaan sote- ja maakuntauudistusta sekä perustuslain että YK:n vammaissopimuksen näkökulmasta. Liitto pyytää lausunnossaan valiokuntaa arvioimaan, onko sote- ja maakuntauudistus perustuslain- ja YK:n vammaisyleissopimuksen mukainen ja toteutuvatko uudistuksessa vammaisten erityiset oikeudet.

Ydinkysymyksenä on, turvaako uudistus riittävästi yksilöllistä tarvetta edellyttävien vammaispalveluiden toteuttamista.  Vastaavatko maakunnallinen vammaisneuvosto ja sosiaali- ja terveyspalveluiden sisältö osallisuutta mahdollistavia yhdenvertaisia oikeuksia?

Lue koko lausunto

Jaa sosiaalisessa mediassa