kuvituskuva.
10.1.2023
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on käsittelyssä hallituksen lakiesitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Invalidiliitto katsoo, että nykyisessä muodossaan lakiesitys vaarantaa ja asettaa eriarvoiseen asemaan työnantajina toimivien vaikeimmin vammaisten turvallisuuden, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua. Esityksen tarkoituksena on varmistaa sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävän henkilön asiakas- ja potilasturvallisuus, palveluiden hyvä laatu ja edistää niin palveluntuottajan kuin valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä. 

Invalidiliitto pitää rikosrekisteriotteen tarkistamisen laajentamista vammaisten ja vanhusten palveluihin kannatettavana. Riippuvuus toisen henkilön avusta lisää tehtyjen selvitysten mukaan avun tarvitsijan riskiä joutua hyväksikäytetyksi, laiminlyönnin tai rikoksen uhriksi. Poliisiammattikorkeakoulun selvityksestä “Viharikokset ja niiden käsittely rikosprosessissa” vuodelta 2021 ilmenee, että vammaisiin ihmisiin kohdistuvien viharikosepäilyjen on kaksinkertaistunut. Vammainen työnantaja myös toimii useimmiten yksin oman työntekijänsä eli henkilökohtaisen avustajan kanssa ja esimerkiksi Valvira on tuonut esille yksintyöskentelyn riskit asiakasturvallisuudelle. Rikosrekisterin tarkastamisella pystytään osaltaan ennalta ehkäisemään rikoksia hyvin sensitiivisissä ja iholle menevissä henkilökohtaisen avun palveluissa. 
 
Invalidiliitto vaatii lain lausuntokierroksen aikana henkilökohtaisen avun työnantajamallin lisäämistä niiden palveluiden joukkoon, joissa olisi oikeus tarkastaa työntekijän rikosrekisteriote. Vaatimuksen seurauksena lakiesitystä muutettiin palvelumallilla järjestettävässä henkilökohtaisessa avussa. Oikeuden ulkopuolelle jätettiin kuitenkin työnantajamallilla toteutettava henkilökohtainen apu. Tehdyn rajauksen vuoksi Invalidiliitto toistaa lausunnossaan uudelleen vaateen, jonka mukaan myös henkilökohtaisen avun työnantajille tulee säätää oikeus tarkistaa työntekijöiden rikosrekisteriote.  

“Toivomme, että valiokunta huomioi vaatimuksemme ja muutosta koskevan pykäläehdotuksen. Vammaisjärjestöt ovat kauan vaatineet oikeutta tarkistaa rekrytoitavien työnhakijoiden rikosrekisteriotteen.  Rikosrekisteriotteen tarkistamisella voidaan ennaltaehkäistä henkilökohtaisesta avusta riippuvaisten vaikeavammaisten työnantajien joutumista erityyppisten rikosten uhriksi”, sanoo Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen.   

Invalidiliiton näkemyksen mukaan asia voidaan hyvin korjata eduskuntakäsittelyssä ilman lisävalmistelua.

Lue Invalidiliiton asiantuntijalausunto tästä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan asian käsittelyä koskevat tiedot

Lue Invalidiliiton aiempi uutinen valmistelusta.

Jaa sosiaalisessa mediassa