Ihmisellä siniset suojakäsineet ja kellertävä suoja-asu.
19.5.2020
Invalidiliitto jatkoi keskustelua suojavälineiden saatavuudesta Kuntaliiton kanssa. Korostamme vastauksessamme tiivistä ja toimivaa yhteistyötä kuntien, sairaanhoitopiirien ja valtiovallan kesken sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Invalidiliitto pitää erityisen tärkeänä suojavälineiden jakelukäytäntöjen yhdenmukaistamista ja niistä tiedottamista. Kuntien erilaisten toimintamallien vuoksi on tärkeää saada jakelukäytänteet pikaisesti kuntoon erityisesti huomioiden vaikeavammaisten kotiin annettavat palvelut.

Invalidiliitto lähestyi 12. toukokuuta Kuntaliittoa koskien suojavälineiden saatavuuden varmistamista henkilökohtaisen avun työnantajille ja omaishoitajille. Kuntaliitto vastasi tähän kirjeeseen.

Julkisen vallan velvollisuus on edistää väestön terveyttä ja oikeutta välttämättömään huolenpitoon sekä turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Tämä edellyttää tiivistä ja toimivaa yhteistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriö on nojannut suojavälineitä koskevan päätöksensä (13.5.2020) edellä mainittuihin perusoikeuksiin. 

Invalidiliitto ymmärtää teemaan liittyvien ongelmien suuruuden ja monimutkaisuuden ja korostaa siksi valtion ja kuntien vastuuta suojella
kansalaisiaan virustartunnoilta valmiuslain 1 § mukaisesti.   

Lue Invalidiliiton koko vastaus Kuntaliitolle.


 

Jaa sosiaalisessa mediassa