Invalidiliiton kumppanijärjestön DDI:n uusi toimisto Addis Abebassa. Kuvituskuva.
11.2.2021
Invalidiliiton kehitysyhteistyöhankkeet jatkuivat viime vuonna Sambiassa ja Etiopiassa. Korona-pandemian vaikutukset näissä maissa olivat hyvin erilaiset.

Invalidiliitto aloitti viime vuonna kaksi uutta kehitysyhteistyöhanketta Afrikassa. Hankkeet kestävät kaksi vuotta. Ensimmäinen on täysin uusi hanke, jossa tavoitteena on edistää esteettömyyttä ja esteettömyysosaamista Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa. Toinen hanke on kakkosvaihe järjestöllisen kehittämisen hankkeelle Sambiassa.

Invalidiliiton yhteistyökumppanit ovat pysyneet samoina: paikallinen liikuntavammaisten ihmisten liitto ZNAPD Sambiassa ja Addis Abeban pieni liikuntavammaisten ihmisten järjestö DDI Etiopiassa.

- Vaikka sekä Etiopia ja Sambia sijaitsevat Afrikan itäisessä puoliskossa ja melko lähellä toisiaan, pandemian vaikutukset ovat olleet niissä kovin erilaiset, Invalidiliiton kansainvälisten asioiden koordinaattori Laura Poussa sanoo.

Invalidiliiton Sambian kumppanijärjestön toiminta ei vaikeutunut kovinkaan paljon ja lähestulkoon kaikki vuodelle 2020 suunnitellut toiminnot pystyttiin toteuttamaan. Toisin kävi Etiopiassa, missä erityisesti koulutustapahtumat ja seminaarit jouduttiin perumaan.

Kuulumisia Sambiasta

Vaikka Sambiassa on otettu käyttöön paikallisia rajoitteita koronaviruksen leviämisen estämiseksi, Invalidiliiton hankkeelle suunnitellut toiminnot vuodelle 2020 pystyttiin toteuttamaan hyvin. ZNAPDin henkilökunta noudatti paikallisten terveysviranomaisten ohjeita kentällä eri puolilla Sambiaa, kun he liikkuivat ja toimivat jäsenistön keskuudessa. Osallistujien määriä ja paikkoja jouduttiin tosin jossain määrin rajoittamaan ja muuttamaan. Teams-yhteys on myös aloitettu onnistuneesti ZNAPDin keskustoimiston työntekijöiden ja Invalidiliiton keskustoimiston välillä.
 

ZNAPDin jäseniä maskit kasvoilla Sambiassa. Kuvituskuva.
ZNAPDin jäsenet noudattivat huhtikuussa 2020 paikallisia hygieniaohjeita pandemian vastustamiseksi läntisessä Kaoman alueella läntisessä Sambiassa.

Paikallista vaikuttamistoimintaa kehitetään

Alkaneessa 2-vuotishankkeessa erityisen huomion kohteena on paikallisen vaikuttamistyön kehittäminen. ZNAPDin jäsenille järjestettiin ensimmäiset vaikuttamistoiminnan koulutukset. Lukuisten jäsenkäyntien yhteydessä toteutettiin viranomais- ja päättäjätapaamisia, joihin ZNAPDin kehitystyöntekijät, luottamushenkilöt ja aktiivit paikallisjäsenet osallistuivat eri puolilla Sambiaa.  

Znapdin työntekijöitä sekä Kamuyngan branchin jäseniä ja kyläpäälliköitä Sambiassa. Kuvituskuva.
Znapdin työntekijät tapasivat ZNAPDin Kamuyngan branchin jäseniä ja kyläpäälliköitä itäisessä Sambiassa.


Vaikuttamistyön tavoite on edistää inkluusiota niin, että vammaiset henkilöt otetaan yhdenvertaisemmin mukaan yhteisöjensä toimintaan. Näitä ovat mm paikalliset kehittämis- ja avustusohjelmat kuten naisille ja tytöille suunnatut sekä nuorten toimeentulon ja työllisyyden parantamisen ohjelmat. Tavoitteena on myös, että ZNAPDin aktiivit nimitetään mukaan paikallisiin viranomaisten työryhmiin ja kyläkomiteoihin. Tässä onkin onnistuttu.

Köyhyyttä vähennetään

Sambian toiminnan keskiössä on edelleen tukea ZNAPDin laajan eri puolilla Sambiaa asuvan jäsenistön ja sen muodostamien branchien toimintaa. Toimintamuotoina ovat monitorointikäynnit, laajemmat jäsenistötapaamiset sekä teemakohtaiset koulutukset.

Tärkeää on myös ZNAPDin jäsenten toimeentulon edistäminen ja köyhyyden vähentäminen erityisesti vuohipankkiohjelman avulla maaseudulla. Vuohipankkiohjelma on osoittautunut tehokkaaksi ja kestäväksi välineeksi torjua laaja-alaisesti vammaisten henkilöiden ja heidän perheenjäsenten köyhyyttä Sambiassa. Nyt vammaiset henkilöt voivat huolehtia perheistään itsenäisemmin ja he voivat myös lähettää lapsensa kouluun vuohista saamiensa tulojen avulla. Vuonna 2020 ZNAPDin kehitystyöntekijät tekivät yhteensä 41 eri yhdistys- eli branchikäyntiä eri puolilla Sambiaa tukien, kouluttaen ja neuvoen ZNAPDin branchien jäseniä ja niiden toimeentulohankkeita.

ZNAPDin Itukun branchin nuoret jäsenet ja heidän vuohensa Sambiassa. Kuvituskuva.
ZNAPDin Itukun branchin nuorille jäsenille lahjoitettiin helmikuussa 2020 uudet vuohet läntisessä Sambiassa.

Kuulumisia Etiopiasta

Invalidiliitto aloitti vuoden 2020 alusta uuden 2-vuotisen kehitysyhteistyöhankkeen ”Accessible Ethiopia for all” paikallisen kumppanijärjestönsä DDI:n kanssa Etiopiassa UM:n tuella. Hankkeen tarkoituksena on pikkuhiljaa kehittää Invalidiliiton kumppanijärjestöä esteettömyyden osaajaksi ja levittää tietoisuutta esteettömyyden merkityksestä Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa esimerkiksi paikallisten viranomaisten keskuudessa.

Tavoitteena on myös jatkaa Addis Abeban yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden kouluttamista esteettömyysosaamisessa ja -kartoittamisessa sekä myös tehdä esteettömyyskartoituksia Addis Abebassa. DDI on niin ikään Invalidiliiton tukemana käynnistänyt pienen apuvälineitä korjaavan ja huoltavan työpajan toimitilojensa yhteyteen.

DDI:n työntekijät veivät ruokatarvikkeita humanitaarisena apuna Addis Abeban liikuntavammaisille äideille ja heidän perheilleen. Kuvituskuva.
DDI:n työntekijät veivät ruokatarvikkeita humanitaarisena apuna Addis Abeban liikuntavammaisille äideille ja heidän perheilleen.

Korona-pandemia aiheuttanut vaikeuksia

Toisin kuin Sambiassa, hankkeemme eteneminen on hankaloitunut Etiopian hallituksen säätämän poikkeustilan ja rajoitusten vuoksi, jotka johtuvat Covid19-pandemiasta. Pandemiasta johtuen Invalidiliitto on lähettänyt osana UM:n rahoitustukea elintarvikeapua ja hygieniatarvikkeita liikuntavammaisille etiopialaisille ja heidän perheilleen Addis Abebaan pienimuotoisena humanitaarisena apuna. Vuodelle 2020 suunnitellut kaikki koulutus- ja seminaaritapahtumat on jouduttu perumaan. Apuvälinepalvelua ei ole jouduttu pysäyttämään.

Koulutustilaisuuksien järjestämisen sijaan DDI:n henkilökunta ja muut hankkeen asiantuntijat ovat keskittyneet laatimaan opetusmateriaaleja ja oppaita myöhemmin tapahtuvaa viestintää, vaikuttamistoimintaa ja koulutuksia varten.

Etiopian kumppanijärjestö DDI joutui muuttamaan uusiin toimitiloihin joulukuussa. DDI:n uudet toimitilat ovat onneksi nyt keskeisemmällä paikalla kaupunkia ja näin myös paremmin saavutettavissa kaikille.

Jaa sosiaalisessa mediassa