2.7.2018
Helsingin Sanomat testasi kolme pääkaupunkiseudulla toimivaa taksisovellusta (HS 17.6.2018). Heinäkuun alku muuttaa merkittävästi taksiliikennepalveluita, ja taksien hintavertailusta tulee yhä tärkeämpää.
Taxi-kyltti taksn katolla keltaisella pohjalla

 

Tällä on myös suuria vaikutuksia liikuntavammaisten, ikääntyneiden ja muiden eri tavoin toimintakyvyltään rajoittuneiden asiakkaiden liikkumiseen. Valtaosa näistä asiakkaista on hyvin tai täysin riippuvaisia kuljettajan osaamisesta tai kaluston varustelutasosta, kuten esimerkiksi invataksin hissistä, porraskiipijästä, kahden pyörätuolipaikan tai farmarikokoisesta henkilöautosta.

Uudistus laajentaa merkittävästi yritystoimintaa harjoittavan velvollisuutta antaa tietoa tarjoamastaan palvelusta. Matkustajien saatavilla tulee olla tietoa toimintarajoitteisten matkustajien käytössä olevista palveluista, avustamisesta, kaluston esteettömyydestä sekä varusteista, jotka helpottavat kulkuneuvoon pääsyä ja vuorovaikutusta kuljettajan kanssa. Nämä ovat välttämättömiä tietoja, joita ilman liikuntavammaiset asiakkaat eivät voi tilata taksia.

On hyvä, että tilaus- ja taksipalvelujärjestelmiä kehitetään. Taksin voi tilata välityspalvelusta, erilaisten älypuhelinsovellusten avulla tai soittamalla suoraan tietylle taksiyrittäjälle. Miten sovellukset huomioivat esimerkiksi apuvälineet, erilaiset kalustovaatimukset tai avuntarpeen, jotta näitä välttämättömiä erityispalveluita tarvitsevat vammaiset matkustajat voivat käyttää sovelluksia riippumatta pyörätuolista tai toimintarajoitteen aiheuttavasta avuntarpeesta jne? 

Tämä koskee myös hintatietoja edellä mainituista. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla sovellusten kautta, nämä sovellukset jäävät liikuntavammaisten matkustajien tavoittamattomiin.

Palveluntuottajia sitoo yhdenvertaisuuslaki, jonka tulee olla vahvasti mukana palveluiden kehittämisessä. Sen mukaan ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan vammaisuuden perusteella. 

Palveluntuottajan on myös ryhdyttävä kohtuullisiin mukautuksiin, jos palvelu ei muutoin ole vammaiselle henkilölle saavutettavissa. Olemme mielellämme mukana kehittämässä yhdessä yhteistyössä kaikille soveltuvia liikennepalveluita.

Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto ry

Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja, Invalidiliitto ry

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 30.6.2018

Jaa sosiaalisessa mediassa