5.5.2021
Invalidiliitto pitää uutta vammaisalan ammattitutkintouudistusta tervetulleena asiana. Invalidiliitto ja muut vammaisjärjestöt ovat olleet vahvasti vaikuttamassa tutkintouudistuksen syntymiseen. Tutkinto tulee voimaan 1.8.2021 alkaen.

Uusi vammaisalan ammattitutkinto koostuu henkilökohtaisen avun osaamisalasta sekä kehitysvamma-alan osaamisalasta. Tutkintonimikkeet ovat henkilökohtainen avustaja ja kehitysvamma-alan ohjaaja (AT). Tutkintouudistuksen myötä henkilökohtaisen avun tutkinto siirtyi kiinteistö- ja puhtausalan ammattitutkinnosta osaksi vammaisalan ammattitutkintoa.   

- Invalidiliitto pitää uudistusta erittäin tervetulleena, ja tähän Invalidiliitto ja muut vammaisjärjestöt ovat pitkään pyrkineet vaikuttamaan. Toivomme, että vammaisalan ammattitutkinnon kautta syntyisi laajempaa kiinnostusta vammaisalalle ja erityisesti henkilökohtaisen avun sektorille, Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen sanoi. Hän osallistui Opetushallituksen Ammatillinen osaaminen -yksikön 29.4.2021 järjestämään webinaariin, jossa käsiteltiin ammattitutkinnon voimaan tuloa. 

Henkilökohtaisen avun osaamisalasta

Henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittanut osaa toimia henkilökohtaisena avustajana asiakkaille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia. Hän avustaa heitä päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Hän osaa toimia henkilökohtaisen avun käyttäjän ohjeiden mukaisesti kunnioittaen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja omia valintoja. 

Kehitysvamma-alan osaamisalasta

Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa toimintaympäristöissä edistäen itsemääräämisoikeuden toteutumista yhteistyössä vammaisen henkilön, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Hän osaa työskennellä yksilökeskeisesti mahdollistaen vammaisen henkilön omat valinnat ja päätöksenteon. Hän osaa myös tukea sosiaalista ja yhteiskunnallista osallistumista sekä osallisuutta. 

Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut tukee yksilöllisten tarpeiden mukaisesti toimintakykyä ja oppimista. Hän osaa tukea vammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa sekä käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä. Hän edistää toiminnallaan myös työhyvinvointia ja turvallisuutta. 
Tutkintokokonaisuus opiskelijan mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaan

Tutkintovaatimuksista osa on pakollisia ja osa vapaaehtoisia tutkinnon osia. Vammaisalan tutkinnon osia voidaan ottaa myös osaksi muita tutkintoja. Tämä mahdollistaa tutkintokokonaisuuksien kokoamisen opiskelijan mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti. Tutkinnon perusteisiin voi tutustua opintopolku.fi-sivustolla.

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi.


 

Jaa sosiaalisessa mediassa