28.3.2017
Invalidiliitto ry on arvioinut sote-uudistukseen liittyvää valinnanvapauslainsäädäntöä. Liitto pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja suhtautuu valinnanvapauteen myönteisesti, mutta epäilee mahdollisuuksia toteuttaa tavoitteet esitetyllä aikataululla. Erityisesti valinnanvapauteen liittyvän arvioinnin tekemistä hankaloittaa se, että niin moni asia on vielä auki.

Lausunnossaan liitto toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut tulee järjestää siten, että vammaiset ja toimintakyvyltään rajoittuneet ihmiset saavat oikea-aikaista hoitoa ja kuntoutusta sote-uudistuksen jälkeenkin. Itsemääräämisoikeus, yhdenvertainen valinnanvapaus ja osallisuus on taattava myös vaikeavammaisille ja harvinaissairaille ihmisille. Oikea-aikaisten ja esteettömien sosiaali- ja terveyspalveluiden avulla turvataan vammaisten kansalaisten mahdollisuus elää itsenäistä elämää yhdenvertaisesti muiden kanssa. Invalidiliitto kuitenkin arvelee, että vaikeavammaisten tarvitsemien erityispalveluiden sisältö ja laatu eivät tule vastaamaan vammaislakien yksilöllistä tarvevaatimusta.

Henkilökohtainen budjetti, maksu- ja asiakasseteli näyttäytyvät asiakaslähtöisinä ratkaisuina. Vaarana kuitenkin on, että ne eivät vastaa palvelusta aiheutuvaa kustannusta. Tästä syntyy riski, että erityisesti asiakassetelillä rajataan kokonaiskustannusten perusteella asiakkaan valinnanvapautta. Alibudjetointi suhteessa asiakkaan tosiasialliseen palvelutarpeeseen vaarantaa palvelun jatkuvuuden ja asiakkaan hyvinvoinnin. Invalidiliitto toivoo lakitekstin muuttamista siten, että henkilökohtaista budjettia voisi käyttää myös henkilökohtaisen avun työnantajamallissa työnantajavelvoitteiden hoitamiseen.

Lainsäädäntöä uudistettaessa tulee kiinnittää enemmän huomiota neuvontaan ja ohjaukseen, koska valtavan uudistuksen toteutuessa kansalaisten tiedon tarve tulee olemaan suuri. Näyttää siltä, että järjestöille on siirtymässä tulevaisuudessa enemmän vastuuta ohjauksesta ja neuvonnasta. Tästä huolimatta kuntien ja maakuntien tulee huolehtia lakisääteisistä ohjaus- ja neuvontatehtävistään. Palveluntuottajien arvioinnissa tulee hyödyntää esitettyä enemmän kokemusasiantuntijoiden ja vammaisneuvostojen asiantuntemusta.

 

Lue koko lausunto

 

Lisätietoja:

Petri Pohjonen, pääjohtaja, p. 050 2842

Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 751 7225

Elina Nieminen, lakimies, p. 044 7650 663

Jaa sosiaalisessa mediassa