Hero image
Tietokoneen ruudulla henkilö opastaa etäyhteydellä.
Kirjoittanut Tiina Ihalainen 01.04.2020
Invalidiliiton järjestöasiantuntijat ovat puhelinsoiton päässä, kun jäsenyhdistykset tarvitsevat neuvoja.

Poikkeusoloissa eläminen vaatii jokaiselta venymistä ja mielen päällä olevien asioiden priorisoimista. Huoli omasta ja läheisten terveydestä voi vaatia vastapainoksi käytännön asioiden järjestelyä, keskeneräisten asioiden loppuunsaattamista ja tunnetta, että pystyy toimimaan.  

Ihmisillä on myös luontainen tarve jatkaa elämää eteenpäin ja pyrkiä normalisoimaan arjen askareet, huolimatta vallitsevasta yhteiskunnan tilanteesta tai henkilökohtaisesta kriisistä. Invalidiliiton yhdistykset haluavat hoitaa sovitut velvoitteet yhdistyslainsäädäntöä noudattaen. Myös luontainen tarve huolehtia jäsenistön hyvinvoinnista paistaa läpi, kun yhdistyksistä otetaan yhteyttä Invalidiliiton järjestöasiantuntijaan. 

Sopeudu tai saatat jäädä kyydistä  

Invalidiliiton yhdistysten hallitusten kokoukset, kevätkokoukset ja muut sovitut tilaisuudet eivät toteudu tänä keväänä normaalin rytmin mukaisesti. Vallitseva tilanne pakottaa meidät kaikki muutokseen. Ilmassa leijuu paljon kysymyksiä, joihin ei aikaisemmin ole tarvinnut miettiä vastauksia. Tällaisia asioita voivat olla nimenkirjoitusoikeuteen liittyvät asiat hallitustoimijan sairastuessa, toimintakertomuksen hyväksyminen ja jäsenmaksuihin liittyvät käytänteet. Invalidiliiton selkeät ohjeet ja linjaukset antavat selkänojan toimia tilanteen vaatimalla tavalla.  

Poikkeustilanteessa on mahdotonta järjestää perinteisiä kokouksia saman pöydän ääressä, mikä vaatii miettimään toisenlaisia toimintatapoja; Onko tämä liian suuri haaste vai kenties mahdollisuus oppia jotain uutta? Joskus on hyvä, että uusia asioita on pakko opetella, koska muutos on jatkuvaa. Tämän olemme kaikki saaneet huomata viime viikkojen aikana.

Olemme olemassa jäsenyhdistyksiä varten 

Vaikka järjestöasiantuntijat eivät fyysisesti kohtaa jäsenyhdistysten hallituksen toimijoita tai jäseniä. Se ei tarkoita, että toiminta olisi pysähtynyt. Puhelimet toimivat ja yhteyttä on mahdollista pitää myös sähköpostin ja viestien välityksellä – onneksi omalla kohdallani näin on käynytkin. Meidän työnkuvaamme kuuluu olla jäsenyhdistystemme tukena, ja juuri sitä vartenhan me täällä olemme! Aina ei tarvitse olla selkeää asiaa tai kysymyksiä, vaan matalan kynnyksen yhteydenotto on myös sallittua. 

Omasta näkökulmastani on hyvä, jos yhdistysten kanssa voi yhdessä pohtia ja miettiä ratkaisuja haastaviin tilanteisiin. Monesti kun asian sanoo ääneen, niin ratkaisu voi löytyä hyvinkin helposti. Joidenkin yhdistysten kanssa olemme kokeilleet kokousten järjestämistä sähköpostin avulla. Toimintatapa on kaikille uusi, ja olen ollut kokeilussa yhdistysten tukena. Olen myös tarjonnut mahdollisuutta harjoitella kahden kesken virtuaalisia etäpalavereja ja moni onkin tähän tilaisuuteen tarttunut.   

On hyvä muistaa, että me järjestöasiantuntijat olemme yhdistysten tukena, asiantuntijoina, ja jos lisätietoa tarvitaan, niin kollegiaalinen apu on lähellä.  

Kun matka on pitkä, niin yhdessä se tuntuu lyhyemmältä 

Kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja matkustajan rooli voi joskus olla haastava kaiken epätietoisuuden keskellä. Nyt on mahdollisuus toimia etäältä yhdessä ja saada tämä poikkeusaika hyödynnettyä luomalla toisenlainen toimintakulttuuri, vanhaa hyvää vahvistaen. Ollaan yhteyksissä! 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa