Hero image
kuva tyhjätaskusta
Kirjoittanut Anne Mäki 22.05.2018
Invalidiliiton jäsenkysely 2017 todisti ilmiötä, joka näkyy myös useissa kyselyissä ja virallisissa tutkimuksissa. Pienituloisten ahdinko on lisääntynyt, vaikka talouden kehitys on kokonaisuudessaan kääntynyt positiivisemmaksi.

Viime viikolla Eläketurvakeskus julkaisi tutkimuksen, josta käy ilmi, että sote-palveluja käyttävät paljon erityisesti yli 85-vuotiaat vanhuuseläkeläiset ja alle 55-vuotiaat työkyvyttömyyseläkeläiset. Tutkimuksesta ilmenee myös, että pienituloisilla eläkeläisillä sote-palvelujen asiakasmaksut sekä lääkkeiden ja matkojen omavastuut ovat tuloihin nähden hyvin suuret. Alimpaan tuloluokkaan kuuluvista 18-54-vuotiaista eläkeläisistä vajaalla viidenneksellä kustannukset ylittävät jopa 40 prosenttia käytettävissä olevista tuloista.

Kansalaisaloite takuutulosta

Mitä nuorempana ihminen jää työkyvyttömyyseläkkeelle, sitä pienempi on kertynyt eläke. Pelkkää kansaneläkettä saavilla eläke on maksimissaan takuueläkkeen suuruinen (775,27€ v. 2018). Olisiko nyt jo aika nostaa perusturvaetuuksiemme tasoa? Suomi on saanut Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta useamman huomautuksen perusturvaetuuksien liian alhaisesta tasosta. Perusturva on jäänyt jälkeen ansio- ja hintakehityksestä, ja viimeaikaiset leikkaukset ja indeksijäädytykset perusturvaan ovat aiheuttaneet kansalaisille kasvavaa tarvetta turvautua toimeentulotukeen. 

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin on laittanut vireille kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on nostaa syyperusteisten toimeentuloturvaetuuksien vähimmäistasoa sekä takuueläkettä noin tuhanteen euroon kuukaudessa. Takuutulon avulla Suomi noudattaisi jälleen Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan tekemiään sitoumuksiaan, joissa määritellään alaraja sosiaaliturvaetuuksille.

Lisätietoja kansalaisaloitteesta www.takuutulo.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kansalaisten eriarvoistuminen on pysäytettävä

Invalidiliitto lähettää terveisiä budjettiriiheen ja muistuttaa, että kansalaisten eriarvoistuminen on pysäytettävä.

Työ, vammaiset ja eriarvoisuus

Anne Mäki 3.4.2018
Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti julkaistiin maaliskuun lopussa. Työryhmää veti professori Juho Saari. Pääministeri Juha Sipilä asetti vuoden 2017 alussa työryhmän, jonka tehtävänä oli hakea uusia toimintatapoja ja keinoja pitkään jatkuneen yhteiskunnallisen eriytymisen pysäyttämiseksi. Saaren työryhmä esittää myös joitakin suoraan vammaisten henkilöiden eriarvoisuuden vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä.