Hero image
Yhdenvertaista palvelua kaikille logo ja mainoskuva
Kirjoittanut Johanna Hätönen 10.05.2019
Millä perusteilla valitsemme palvelut, joita käytämme, kaupat, joissa asioimme ja verkkosivut, joilla vierailemme? Voimmeko itse aidosti vaikuttaa näihin valintoihin, vai ohjaavatko ympäristötekijät tai esimerkiksi palveluiden laatu ja erityisesti sen puute valintojamme? Entä kuinka yhdenvertaisia olemme näiden valintojemme äärellä?

Kun ihmisten valintoja, päätöksentekoprosesseja ja esimerkiksi ostokäyttäytymistä on tutkittu, on havaittu muutamia selkeitä tekijöitä, jotka ohjaavat näitä toimintoja. Yksi näistä on tuttuus. Pyrimme toimimaan valintatilanteissa samoin kuten olemme aikaisemminkin toimineet. Miksi käyttää ylimääräistä aikaa ja energiaa jonkin uuden testaamiseen, jos aikaisempi valintakin on ollut toimiva?

Toinen valintojamme ohjaava tekijä on helppous. Valintatilanteissa menemme mielellämme sieltä, mistä aita on matalin. Miksi valita vaikea, jos tarjolla on helpompikin vaihtoehto? Kolmas valintoihimme vahvasti vaikuttava asia on muut ihmiset. Laumaeläimenä luotamme mielellämme muiden tekemiin valintoihin ja valitsemme helposti samoin kuin toisetkin.

Entä ne tilanteet, joissa nämä tutut ja turvalliset valintojamme ohjaavat tekijät joutuvatkin uhatuiksi, emmekä voikaan enää luottaa aikaisempiin toimintamalleihin? Tuttu, hyväksi todettu palvelu voikin muuttua helposta valinnasta vaikeaksi, jos esimerkiksi liikkumis- tai toimimiskyvyssämme tapahtuu muutoksia.

Kohtaammeko tilanteita, joissa joudumme valitsemaan toisin, kuin muut ympärillämme olevat ihmiset vain siksi, että liikumme tai toimimme eri tavalla? Joudumme ehkä karsimaan valintojamme sen mukaan, mitkä tarjolla olevista vaihtoehdoista ovat meille mahdollisia ja vasta sen jälkeen valitsemaan jäljelle jääneistä meille mieleisimmän – sikäli kun vaihtoehtoja on enää jäljellä. Mitkä tekijät voisivat taata valinnanmahdollisuuksien ja valintakriteerien säilymisen ennallaan, vaikka oma tilanteemme muuttuu?

Palveluiden tuottajilla on keskeinen rooli yhdenvertaisten valintojen mahdollistajina. He voivat määritellä toimintaympäristönsä, palvelunsa ja tuotteensa laatutason siten, että me kaikki voimme tehdä arkipäivän valintamme yhdenvertaisesti. Esimerkiksi huolehtimalla toimintaympäristöjen esteettömyydestä ja palvelujen saavutettavuudesta, palveluntuottajat voivat vaikuttaa siihen että heidän palvelunsa on se tuttu, helppo ja muidenkin käyttämä palvelu asiakkaan muuttuvasta elämäntilanteesta huolimatta.

Tämän vuoden Helppo liikkua -viikon teemana on Yhdenvertaista palvelua kaikille. Invalidiliitto haluaa viikon aikana haastaa yrityksiä ja muita palveluita tarjoavia tahoja pohtimaan, mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa omien toimitilojen, palveluiden ja tuotteiden osalta. Mikä tekee toiminnasta yhdenvertaista tai estää sen toteutumisen? Onko asiakkailla aito mahdollisuus valita palvelu vai valitseeko palvelu asiakkaansa esimerkiksi tämän liikkumis- tai toimimistavan perusteella? Ovatko kaikki tervetulleita, vai jääkö osa ulkopuolelle?

Lähde mukaan Invalidiliiton Helppo liikkua -viikkoon ja tilaa ilmainen Yhdenvertaista palvelua kaikille -materiaali!

Lue lisää uudesta Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkistä >>

Yhdenvertainen palvelu on vapautta valita palvelu omien tai kaverien mieltymysten mukaisesti.

Jaa sosiaalisessa mediassa