Invalidiliiton blogeissa

Vammainenkin voi olla äiti

Sanna Leppäjoki-Tiistola 1.10.2019
Lainaan kuulemaani lentävää lausetta: ”Vammaiset eivät ole mitään sukupuolettomia puutarhatonttuja”. Vammaisetkin ovat miehiä, naisia tai jotain siltä väliltä niin kuin muutkin. Vammaisillakin on oikeus rakastua, tuntea vastarakkautta, perustaa perhe ja saada lapsia oman valintansa mukaan.

Vammaiset naiset ja tytöt näkyviin

Sanna Leppäjoki-Tiistola 23.9.2019
Vammaisten naisten karu tilanne käy ilmi vammaisten naisten kokemuksista.

Haihtuiko YK:n vammaissopimuksen henki savuna ilmaan?

Petteri Pitkänen 18.9.2019
YK:n vammaissopimus tuli Suomessa voimaan kesällä 2016. Sopimuksen voimaantuloa odotettiin pitkään ja hartaasti.

Tuliaiset Amsterdamista

Anne Mäki 6.6.2019
Suomessa olemme samoilla linjoilla muun Euroopan kanssa vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten työllistämisessä. Painimme samojen haasteiden parissa ja keinot haasteiden ratkaisemisessa ovat hyvin samantapaisia.

Onko sukupuolella väliä?

Elina Nieminen 5.6.2019
Vammaisten ihmisten seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä intiimioikeuksista on vaiettu pitkään. Vammaisten ihmisten seksuaalisuutta vähätellään ja se jätetään usein huomiotta.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa yksilöllisten tarpeiden huomioimista

Laura Andersson 29.5.2019
Itsemääräämisoikeus, itsenäisyys ja yhdenvertaisuus puhuttavat vammaisia ihmisiä ja heidän omaisiaan. Monella on perusteltu huoli siitä, toteutuvatko nämä hienot periaatteet omalla tai tutun läheisen kohdalla palvelurakenteen muuttuessa ja tehokkuusajattelun vallatessa jalansijaa.

Yhdenvertaisia valintamahdollisuuksia kaikille!

Johanna Hätönen 10.5.2019
Millä perusteilla valitsemme palvelut, joita käytämme, kaupat, joissa asioimme ja verkkosivut, joilla vierailemme? Voimmeko itse aidosti vaikuttaa näihin valintoihin, vai ohjaavatko ympäristötekijät tai esimerkiksi palveluiden laatu ja erityisesti sen puute valintojamme? Entä kuinka yhdenvertaisia olemme näiden valintojemme äärellä?

Jäikö valas verkkoon?

Elina Nieminen 10.4.2019
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Näin todetaan Suomen perustuslaissa. Suomalainen yhteiskunta on yksi tasa-arvoisimmista maista ja meillä on myös kansainvälisesti verrattuna esimerkillinen vammaispalvelulainsäädäntö.

Miltä vaaliohjelmat näyttävät vammaisnäkökulmasta?

Laura Andersson 5.4.2019
Opin lukemaan neljävuotiaana. Tuskin olisin uskonut, jos joku olisi silloin kertonut, että tulen saamaan aikuisena palkkaa puolueiden vaaliohjelmien lukemisesta. Tässä sitä kuitenkin ollaan - mielenkiinnolla tartuin tälläkin kertaa ohjelmateksteihin ja luin ne vammaispoliittisten silmälasien läpi.

Miten löydetään sopiva työ kaikille?

Anne Mäki 2.4.2019
Sipilän hallitus on päättänyt työnsä ja on aika suunnata katseet tulevaan. Miten saadaan nostettua vammaisten henkilöiden työllisyysastetta ensi vaalikaudella? Millaisia keinoja kannattaisi käyttää? Kuinka löydetään sopiva työ kaikille?