Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
13.04.2021
Invalidiliitto antoi lausunnon Opetushallitukselle puhtaus- ja kiinteistöalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Invalidiliitto kannattaa ehdotettua tutkintorakennetta. Samalla liitto vaatii esityksestä poistettavaksi kohdat, joissa luodaan virheellinen kuva siitä, että tutkinto antaisi pätevyyden toimia myös henkilökohtaisena avustajana.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyisi esityksen mukaan kolme osaamisalaa: kiinteistönhoito, kotityöpalvelut ja toimitilahuolto. Invalidiliitto kannattaa esitettyä tutkintorakennetta.  

Tutkinnon osana avustamisen valinnainen osuus 

Luonnoksessa esitetään, että osana kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen ja toimitilahuollon osaamisalaa voisi vapaaehtoisesti valita avustamista ja huolenpitoa sekä avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamista koskevia opintoja.  

Invalidiliitto kannattaa esitystä sote-sektorilla vallitsevan työvoimapulan näkökulmasta. Valinnaisuus voisi tuottaa työntekijöitä myös sosiaalisektorin erilaisiin toimintayksiköihin, kuten asumispalveluihin.  

Pätevyys toimia henkilökohtaisena avustajana poistettava 

Luonnoksessa todetaan useassa kohdassa, että em. osaamisalat toisivat pätevyyden toimia muun muassa henkilökohtaisena avustajana. Invalidiliitto on vaatinut näiden harhaanjohtavien kohtien poistamista. Ammattitutkinnon tuoma pätevyys tulee kuvata tutkinnossa oikein ja sen tulee vastata käytännön työelämälähtöisyyttä. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon avustamisen, huolenpidon ja hoivan vapaaehtoiset opintokokonaisuudet ovat sisällöltään sellaiset, että ne eivät vastaa henkilökohtaisen avustajan työnkuvaa ja näin toimimista henkilökohtaisena avustajana. 

Se millaisiin työtehtäviin tutkinto tuo ammattipätevyyden on vastattava realistisesti työelämän vaatimuksia. Esityksessä mainittu henkilökohtaisen avustajan tehtävä ei ole hoivapalvelua. Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole myöskään kovin tunnettu, ja lisäksi henkilökohtaisia avustajia on vaikea rekrytoida. Jos puhtaus- ja kiinteistöalan ammattitutkinto antaisi pätevyyden toimia henkilökohtaisena avustajana, se ei ratkaise henkilökohtaisen avun kohtaanto-ongelmaa. Päinvastoin se aiheuttaa lisää epäselvyyttä työmarkkinoille. 

- Vaikeavammaisen ihmisen ihmisoikeuksien toteutuminen on riippuvainen siitä, miten häntä päivittäin auttavat henkilökohtaiset avustajat mieltävät työtehtävät ja työn, joka ei ole hoitoalan työtä, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen. 

Henkilökohtaisen avun tutkinto on ollut osa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoa. Tutkintoa ollaan siirtämässä osaksi vammaisalan tutkintoa. Opetushallitus tiedottaa myöhemmin tässä kuussa vammaisalan tutkinnosta. Invalidiliitto tulee uutisoimaan asiasta. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto Opetushallitukselle puhtaus- ja kiinteistöalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta (pdf).

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa