Rokote ja paljas käsivarsi. Kuvituskuva.
10.12.2021
Vammaisten ihmisten mahdollisuus suojautua koronavirukselta paranee, jos tartuntatautilain muutos hyväksytään eduskunnassa. Muutoksen myötä voidaan koronarokotussuojaa edellyttää esimerkiksi henkilökohtaisena avustajana työskenteleviltä ihmisiltä.

Hallitus on juuri esittänyt, että tartuntatautilakiin säädettäisiin uusi, väliaikaisesti voimassa oleva pykälä. Sillä voitaisiin edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajalta velvollisuutta varmistaa, että henkilökunnalla on suoja covid-19-tautia vastaan. 

Invalidiliitto on pääasiallisesti tyytyväinen esitykseen, mutta vaatii perusteluihin tarkennusta henkilökohtaisen avun osalta. Invalidiliittoon on jo ehtinyt tulla useita tiedusteluja siitä, sovellettaisiinko nyt esitettyä tartuntatautilain muutosta myös vammaispalvelulain perusteella järjestettävässä henkilökohtaisessa avussa ja erityisesti työnantajamallissa, jossa yksityinen vammainen henkilö toimii henkilökohtaisen avustajan työnantajana. Tämä soveltamisala ei tule esille tarkkarajaisesti hallituksen esityksen pykälästä eikä myöskään sitä koskevista perusteluista.   

Invalidiliitto on saanut 9.12.2021 sosiaali- ja terveysministeriöltä tiedon, jonka mukaan tarkoituksena on, että esitetty tartuntatautilaki kuitenkin soveltuisi myös näihin tilanteisiin. Valmistelussa on tiedostettu sääntelyyn liittyvät mahdolliset ongelmat liittyen henkilökohtaiseen apuun.  

Ministeriöstä saadut tiedot tartuntatautilain esityksestä ovat rauhoittavia. Jotta lain toimeenpano ja soveltaminen olisi tarkkarajaisempaa sekä henkilökohtaisille avustajille ja heidän työnantajilleen selkeämpää, Invalidiliitto on lausunut asiasta vielä sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Näin valiokunta voi vielä arvioida, onko perusteluja syytä tarkentaa ja kirjoittaa myös henkilökohtainen apu näkyviin. 

Missä tilanteissa henkilökohtaiselta avustajalta voidaan vaatia koronarokotusta? 

Esityksen mukaan riskiryhmään kuuluva henkilökohtaisen avun saaja voisi edellyttää, että hänen henkilökohtainen avustajansa on suojattu koronaa vastaan. Mikäli kyseessä on työnantajamallilla toteutettu henkilökohtaisen avun palvelu, on työnantajalla mahdollisuus edellyttää henkilökohtaiselta avustajalta suojaa koronaa vastaan. Työnantajana toimiva vammainen henkilö voi näissä tilanteissa myös arvioida tilanteensa toisin erityisen syyn perusteella. Tällainen syy voisi olla esimerkiksi se, ettei saatavilla ole muuta työvoimaa. Henkilökohtaisia avustajia on noin 40 000. 

Koronarokotus ei ole pakollinen kaikissa tilanteissa 

On myös syytä huomata, että tartuntatautilaki ei soveltuisi niihin tilanteisiin, missä henkilökohtaisen avun työnantaja ei kuulu THL:n mainitsemiin riskiryhmiin 1 ja 2 ja jotka eivät ole alttiudessa saada koronataudin vakavaa muotoa.  

Invalidiliitto on viimeksi 4.11.2021 esittänyt kannanotossaan sosiaali- ja terveysministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle sekä oikeusministeriölle, että henkilökohtaiset avustajat on velvoitettava esittämään koronapassi työskennellessään vammaisen ihmisen henkilökohtaisena avustajana ja että asia on huomioitava mahdollisen tartuntatautilain 48 §:n tarkistamisen yhteydessä. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (pdf). 

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi 

Lue Invalidiliiton "Koronapassi myös henkilökohtaisille avustajille" -kannanotto 4.11.2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa