Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
27.03.2018

Määräys TRAFI/196233/03.04.03.00/2017

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa taksimatkan hintatietojen ilmoittamisesta ja taksiliikennepalvelun kokonaishintaa koskevasta Trafin määräysluonnoksesta.

Määräys on tarkoitettu tulevan voimaan heinäkuussa 2018. Invalidiliitto kannattaa määräyksen antamista taksimatkan hinnan ilmoittamisesta eikä puolla suosituksen antamista tai asian jättämistä vain liikennepalvelulaissa säädetyn varaan. 

Lausunnossaan Invalidiliitto kiinnittää vakavaa huomiota siihen, että hintasäätelystä luopuminen asettaa erityispalveluita kuluttaja-asemassa olevat itse maksavat esteettömän ajoneuvon palveluita välttämättä tarvitsevat vammaiset henkilöt hinnan määräytymisen osalta hyvin eriarvoiseen tilanteeseen suhteessa muihin kuluttajiin, jotka eivät tarvitse lisäpalveluita kuljetuspalvelun käyttämiseksi.

Määräyksessä tulee täsmentää mitä katsotaan sisältyvän tavanomaiseen matkustajan avustamiseen ja mikä on sen suhde tavanomaiseen esteettömien ajoneuvojen kuljettajan antamaan avustamiseen liittyvään palvelusuoritteeseen, mitä ilman liikuntarajoitteinen henkilö ei pysty taksipalvelua käyttämään. Lisäksi Invalidiliitto edellyttää, että tavanomaisesta välttämättömästä apuvälineestä ei saisi koskaan periä lisämaksua. 

Invalidiliitto edellyttää, että jatkotyössä esteettömien ajoneuvojen kokonaishinnasta tulee antaa erillinen määräys. Vamman ja pysyvän toimintarajoitteen johdosta tarvittavalle välttämättömälle avustamiselle ja saattamiselle niin kuljetuksen aikana, kyytiin noustessa ja poistuttaessa sekä lähietäisyydellä olevissa portaissa, jotka liittyvät matkaketjuun tulee määrätä oma kokonaishinta. Tilanteet liittyvät kuljetuksen välttämättömän onnistumisen edellyttämään kuljettajan antamaan apuun tai esteettömän ajoneuvon turvalaitteiden käyttöön.

Lue koko lausunto täältä >>

Lisätietoa: Elina Nieminen, Invalidiliitto, lakimies, elina.nieminen@invalidiliitto.fi
 

Jaa sosiaalisessa mediassa