Kaikki lausunnot ja kannanotot

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnat yhdistymässä

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut virkamiestyönään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan yhdistämistä koskevaa lakiesitystä sekä on avaamassa liikennevakuutuslakia lähinnä teknisistä ja tarkentavista syistä.

Lue lisää

Kansalaisten eriarvoistuminen pysäytettävä

Invalidiliitto on ottanut kantaa hallituksen talousarvioesitykseen. Liitto korostaa, että säästötoimenpiteet ovat kohdistuneet ja kasautuneet erityisen raskaina jo entuudestaan heikossa sosioekonomisessa asemassa oleviin vaikeimmin vammaisiin henkilöihin. Nyt, kun talous osoittaa elpymisen merkkejä, tulisi tähän erityisen haavoittuvassa asemassa olevaan ja hyvin rajalliseen henkilöjoukkoon kohdistuvat säästötoimenpiteet harkita uudelleen ottaen huomioon mm. YK:n vammaissopimuksen Suomea velvoittavat määräykset.

Lue lisää

Sähköiset palvelut eivät ole kaikkien käytettävissä

Invalidiliitto on antanut lausunnon "Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palveluiden tiekartta" -työryhmän raportista todeten raportin esittävän selkeän ja monipuolisen oikeudellisen näkökulman sähköisten palveluiden suhteesta kansalaisten oikeuksiin ja viranomaisvelvoitteisiin.

Lue lisää

Erikoissairaanhoidon työnjaosta ja keskittämisestä

Erikoissairaanhoidon tehtävistä osa, kuten selkäydinvammaisten hoitoa, kuntoutusta ja seurantaa on tarkoitus myös jatkossa keskittää alle viiteen yliopistosairaalaan asetuksella valtakunnallisesti osaamisen varmistamiseksi.

Lue lisää

Kansalaisten eriarvoistuminen on pysäytettävä

Invalidiliitto lähettää terveisiä budjettiriiheen ja muistuttaa, että kansalaisten eriarvoistuminen on pysäytettävä.

Lue lisää