Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 15.10.2020

Liikuntavammaisten ihmisten turvallisuutta parannettava

Valtioneuvostossa valmistellaan paraikaa sisäisen turvallisuuden selontekoa. Invalidiliitto on antanut asiasta lausunnon.

Lausunnot ja kannanotot 6.10.2020

Erillinen viharikossäännös luotava rikoslakiin

Invalidiliitto antoi lausunnon oikeusministeriölle viharikoksista.

Lausunnot ja kannanotot 30.9.2020

Invalidiliitto kannattaa tartuntatautilain muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja esitykseen tartuntatautilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muun muassa säädettäväksi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn turvaamiseksi liittyvistä eri toimista. Tällaisia toimia olisi esimerkiksi aluehallintoviraston tai sosiaali- ja terveysministeriön päätös poiketa kunnallisesta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä asiakkaiden palvelujen turvaamiseksi.

Lausunnot ja kannanotot 24.9.2020

Sote-uudistuksen heikkoutena vammaisiin liittyvän tiedon puute

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan liittyy monia vammaisten ihmisten palveluihin vaikuttavia uudistuksia. Yksi tällainen suuri kokonaisuus on sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteellinen uudistus, jota koskeva hallituksen esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella. Myös Invalidiliitto on antanut asiasta lausuntonsa.

Lausunnot ja kannanotot 31.8.2020

Seksuaalirikoksen näkyväksi kriteeriksi nousemassa vapaaehtoisuuden puute

Invalidiliitto on jo vuosien ajan vaikuttanut seksuaalirikoslainsäädännön kehittämiseen, jotta vammaisten ihmisten seksuaalinen itsemääräämisoikeus toteutuisi yhdenvertaisesti muiden kanssa. Eräiden tutkimusten mukaan vammaisten naisten riski joutua seksuaalirikoksen uhriksi on moninkertainen muihin naisiin verrattuna. Myös THL:n kouluterveyskysely (2017) on osoittanut, että vammaiset nuoret kokevat muita useammin seksuaalista väkivaltaa.