Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 24.3.2021

Henkilökohtainen apu tulee säilyttää nykyisen kaltaisena palveluna

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen liittyvät kuulemistilaisuudet jatkuvat. Invalidiliitto osallistui 24.3.2021 järjestettyyn kuulemistilaisuuteen, jonka aiheina olivat henkilökohtainen apu, valmennus ja tuki.

Lausunnot ja kannanotot 18.3.2021

Yhdistyksille mahdollisuus siirtää sääntömääräisiä kokouksiaan koronatilanteen vuoksi

Invalidiliitto kannattaa, että 30.6.2021 saakka voimassa olevaa väliaikaista lakia yhteisöjen kokouksista jatketaan. Koronaepidemiatilanteen tuoma epävarmuus tulee todennäköisesti jatkumaan, joten on hyvä ennakoiden jatkaa poikkeamislakia. On tärkeää, että yhdistystoimijoilla on näkymä, miten yhdistystoimintaa voidaan jatkaa ja päätöksenteko taata myös poikkeuksellisissa oloissa.

Lausunnot ja kannanotot 16.3.2021

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman avulla kohti kestävää, yhdenvertaista ja esteetöntä Suomea

Invalidiliitto lausui opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön ehdotuksesta uudeksi arkkitehtipoliittiseksi ohjelmaksi. Ohjelmaehdotuksessa on tuotu hyvin esiin arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön laadun merkitystä ihmisten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumisessa.

Lausunnot ja kannanotot 12.3.2021

Lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvitettävä myös lyhyissä työsuhteissa

Invalidiliitto antoi lausunnon työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Invalidiliitto pitää esitettyjä muutoksia hyvinä.

Lausunnot ja kannanotot 11.3.2021

Erityisraportoijan tehtävänä ehkäistä myös vammaisten naisten kohtaamaa väkivaltaa

Invalidiliitto antoi lausunnon oikeusministeriölle naisiin kohdistuvan väkivallan erityisraportoijan perustamisesta yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteyteen. Liitto kannattaa tehtävän perustamista.