Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 7.12.2020

Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako on tarpeellinen

Invalidiliitto lausui oikeusministeriölle ylimpien laillisuusvalvojien eli eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävien jaosta.

Lausunnot ja kannanotot 1.12.2020

Esteettömien taksien hinnoittelua tulee selventää

Invalidiliitto antoi lausunnon Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille määräyksestä, joka koskee taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavia tietoja ja hintatietojen esilläpitoa.

Lausunnot ja kannanotot 27.11.2020

Lisää taksipalveluiden asiakasturvallisuutta

Invalidiliitto lausui Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin laajasta taksipalveluita koskevasta määräyspaketista. Paketti käsittelee taksiliikenteen koulutusorganisaatioita, yrittäjäkoulutusta ja yrittäjäkoetta, erityisryhmien kuljettajakoulutusta sekä taksinkuljettajan kokeen vaatimuksia.

Lausunnot ja kannanotot 23.11.2020

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

Invalidiliitto antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3§:n muuttamisesta.

Lausunnot ja kannanotot 2.11.2020

Invalidiliitto edellyttää taksinkuljettajille käytännön koetta

Invalidiliitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintävaliokunnalle koskien taksipalvelujen korjaussarjaa. Invalidiliitto on keskittynyt lausunnossaan taksipalveluiden turvallisuuteen, laatuun ja saatavuuteen jäsenistömme yhdenvertaisen liikkumisen turvaamiseksi.