Kaikki lausunnot ja kannanotot

Esteettömyys lisää rakennuksen käytön turvallisuutta (2.2.2018)

Invalidiliitto kommentoi luonnosta ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen käytön ja huollon turvallisuudesta.

Lue lisää

Esteettömyys lisää liikkumisen turvallisuutta (31.1.2018)

Invalidiliitto antoi lausunnon Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman luonnokseen.

Lue lisää

Harvinaislääkekeskusteluun oikeudellista näkökulmaa (15.1.2018)

Invalidiliitto lausui harvinaislääkkeen suositusluonnoksesta (Nusinerseeni SMA-taudin hoidossa). 

Lue lisää

Turvallisia ja saavutettavia taksipalveluja (20.12.2017)

Invalidiliitto lausui Trafille valmisteilla olevista määräysluonnoksista, jotka koskevat taksinkuljettajakokeen vaatimuksia, henkilöliikennepalveluista matkustajille ilmoitettavia tietoja ja taksiliikennepalvelun kokonaishintaa sekä autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia.

Lue lisää

Valinnanvapaus voi parantaa vaikeavammaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihinsa

Invalidiliitto pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja kannattaa valinnanvapauden hallittua laajentamista muistuttaen samalla, että uudistuksen kaikissa vaiheissa on huomioitava YK:n vammaissopimuksen velvoitteet.

Lue lisää