Kaikki lausunnot ja kannanotot

Esteettömiä ja saavutettavia liikenteen palveluja

Invalidiliitto antoi 24.11. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta. Liikenteen palvelulailla mahdollistetaan asiakaslähtöinen liikenteen kehittäminen palveluna. Lakiehdotus koski pääosin eri liikennetoimijoiden ammattipätevyyksiä.

Lue lisää

Työttömyysturva muuttuu

Invalidiliitto lausui eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 124/2017).

Lue lisää

Kannusteita työnteon lisäämiseksi työkyvyttömyyseläkkeellä

Invalidiliitto on lausunut sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportista (2017:32). Työryhmän raportti liittyy OTE-kärkihankkeen kannustinloukut -projektiin, jossa on selvitetty työnteon lisäämisen kannusteita työkyvyttömyyseläkkeellä.

Lue lisää

Väkivallan vastaiset toimenpiteet saatettava voimaan

Istanbulin sopimus (Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemissestä ja torjumisesta) edellyttää väkivallan vastaisten toimenpiteiden voimaan saattamista myös Suomessa, koska Suomi on hyväksynyt sopimuksen omaan oikeusjärjestykseensä.

Lue lisää