Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 22.2.2021

Vammaispalvelulain varmistettava vaikeimmin vammaisten itsenäinen elämä

Invalidiliitto lausui sosiaali- ja terveysministeriön osallisuustyöryhmän loppuraportista. Invalidiliitto nosti esiin vaikeimmin vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden ja asiakasprosessien selkeyttämisen vammaispalvelulain uudistuksessa.

Lausunnot ja kannanotot 16.2.2021

Vammaispalvelulainsäädännön uudistus käynnistynyt

Vammaispalvelulainsäädännön uudistus on käynnistetty kuulemistilaisuuksilla. Invalidiliitto osallistui ensimmäiseen kuulemistilaisuuteen, joka järjestettiin 15.2.2021. Aiheena oli vammaispalvelulain soveltaminen, asuminen, lasten asuminen ja esteettömän asumisen tuki.

Lausunnot ja kannanotot 12.2.2021

Liikkumisesteisten saatava postinsa kotiovelle myös tulevaisuudessa

Invalidiliitto lausui liikenne- ja viestintäministeriölle postilain arviomuistiosta.

Lausunnot ja kannanotot 9.2.2021

Julkisissa ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa huomioitava päästövähennykset

Invalidiliitto lausui liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista.

Lausunnot ja kannanotot 8.2.2021

Sairausvakuutuslain uudistus ripeästi voimaan

Eduskunnassa on käsittelyssä pika-aikataululla sairausvakuutuslain väliaikaista muuttamista koskeva hallituksen esitys. Lakimuutokselle antoi kuljetuspalveluiden osalta vauhtia Invalidiliiton ja Näkövammaisten liiton julkistama kannanotto, jossa patistettiin sosiaali- ja terveysministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin. Vammaisfoorumi antoi aiheesta lausunnon, ja Invalidiliitto oli mukana lausunnon valmistelussa. Vammaisfoorumi kannattaa esitystä.