Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 26.4.2021

Liikkumisen palveluiden on tuettava perusoikeuksia

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen liittyvät kuulemistilaisuudet jatkuvat. Invalidiliitto osallistui 19.4.2021 järjestettyyn kuulemistilaisuuteen, jonka aiheina olivat liikkumisen tuki ja taloudellinen tuki. Invalidiliitto korosti, että liikkumisen palveluiden tulee olla vammaisen ihmisen perusoikeuksia vahvasti toteuttava palvelukokonaisuus YK:n vammaissopimuksen hengessä.

Lausunnot ja kannanotot 19.4.2021

Kansalaistoiminnan byrokratian keventäminen helpottaisi yhdistystoimintaa

Invalidiliitto lausui oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä koskien yhteisöllistä kansalaistoimintaa.

Lausunnot ja kannanotot 13.4.2021

Henkilökohtaisen avun ammattitutkintonimike pidettävä selkeänä

Invalidiliitto antoi lausunnon Opetushallitukselle puhtaus- ja kiinteistöalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Invalidiliitto kannattaa ehdotettua tutkintorakennetta. Samalla liitto vaatii esityksestä poistettavaksi kohdat, joissa luodaan virheellinen kuva siitä, että tutkinto antaisi pätevyyden toimia myös henkilökohtaisena avustajana.

Lausunnot ja kannanotot 30.3.2021

Erityisryhmät pitää huomioida liikennepalveluissa

Erityisryhmät pitää ottaa huomioon liikennepalveluissa ja liikenneturvallisuudessa. Esteettömyyden on oltava kaiken läpileikkaava periaate. Näitä asioita Invalidiliitto korosti lausunnossaan Traficomille liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämistä koskevasta muistiosta.   

Lausunnot ja kannanotot 29.3.2021

Uusi menetelmä arvioimaan lainsäädännön vammaisvaikutuksia

Lainsäädännön vaikutusten arviointiin vammaisten ihmisten elämässä esitetään uutta työkalua, vammaisvaikutusten arviointia (VAVA). Tätä ehdottivat Invalidiliitto ja Vammaisfoorumi eduskunnan tarkastusvaliokunnassa.