Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 1.2.2021

Poliisin konkreettiset liikenneturvallisuutta lisäävät toimenpiteet ovat tärkeitä

Invalidiliitto lausui poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman luonnoksesta. Lausunnossaan Invalidiliitto kiinnitti huomiota muun muassa esteettömään julkiseen liikenteeseen ja esteettömien ajoneuvojen valvontaan.

Lausunnot ja kannanotot 28.1.2021

Valmistelussa olevaa vammaisalan tutkintoa on korjattava

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa Opetushallitukselle koskien vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnosta.

Lausunnot ja kannanotot 19.1.2021

Tartuntatautilaissa huomioitava henkilökohtainen apu ja omaishoito

Eduskunnan valiokunnat ovat alkaneet ripeällä tahdilla työstämään covid-19-pandemian myötä tartuntatautilain muutosta. Invalidiliitto on ollut pandemian aikana aktiivinen vaikuttaja vammaisten ihmisten terveysturvallisuuden huomioimisessa yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä.

Lausunnot ja kannanotot 18.12.2020

Vanhusasiavaltuutettu edistäisi ikääntyneiden oikeuksia

Invalidiliitto lausui oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta.

Lausunnot ja kannanotot 17.12.2020

Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ei vielä toteudu asumisessa

Invalidiliitto lausui oikeusministeriön asunto-osakeyhtiölain arviomuistiosta ja otti kantaa lähinnä vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen.