Lääkäri täyttää lomaketta kynällä toista ihmistä vastapäätä. Pöydällä verenpainemittari. Kuvituskuva.
Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävää työkyvyttömyyttä. Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän työssä pysymistä ja paluuta työhön.

Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahaa haetaan Kelasta. Päivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 päivältä eli noin vuoden ajan. Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävää työkyvyttömyyttä. 

Kenelle sairauspäivärahaa maksetaan?

  • Sairauspäivärahaa maksetaan 16-67-vuotiaalle, joka on ollut työssä kolmen kuukauden ajan ennen sairastumista. 
  • Vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle ihmiselle, joka on ollut ansiotyössä, yrittäjänä, hoitamassa omaa taloutta, opiskelemassa päätoimisesti, työttömänä työnhakijana, sapattivapaalla tai vuorotteluvapaalla. 
  • Jos työedellytys ei edellä mainituilla tavoilla täyty, sairauspäivärahaa voi saada vasta kun työkyvyttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 55 päivää. 

Näin sairauspäivärahaa voi saada

  •  Jos lääkäri arvioi, että työkyvyttömyytesi kestää yli 10 arkipäivää, voit saada sairauspäivärahaa. Sitä varten lääkäri laatii sairauden perusteella A-lääkärintodistuksen, jolla sairauspäivärahaa on mahdollista saada enintään 60 arkipäivän ajan. Jos olet työsuhteessa, työnantaja yleensä hakee sairauspäivärahan, jos se maksaa sinulle palkkaa sairauspoissaolon ajalta.
  • Kun sairauspäivärahaa on maksettu 60 arkipäivältä eli noin kolmelta kuukaudelta, Kela selvittää, voisiko kuntoutuksesta olla apua sairauden parantamisessa. Kuntoutustarpeen selvittämistä varten tarvitset B-lääkärilausunnon työterveydestä.
  • Työterveyshuollon on arvioitava jäljellä olevaa työkykysi ja työssä jatkamisen mahdollisuuksia viimeistään silloin kun olet saanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivää. Yrittäjien, opiskelijoiden, työttömien ja omaa talouttaan hoitavien ei tarvitse toimittaa Kelaan työkykylausuntoa.
  • Puolen vuoden sairauspäivärahan (150 arkipäivää) jälkeen Kela lähettää kirjeen, jossa kerrotaan eri kuntoutusmahdollisuuksista sekä tarvittaessa eläkkeen tai muun korvauksen hakemisesta.

Sairauspäivärahahakemuksen käsittelyssä lääkäri arvioi estääkö hakijan sairaus työn tekemisen. Silloin, kun sairauden todettu vaikeusaste ja vaikutukset toimintakykyyn estävät työnteon, syntyy perusteet saada sairauspäivärahaa. Jos esimerkiksi työnantaja pystyy järjestämään työntekijälle sellaista korvaavaa työtä, jota hän pystyy tekemään, ei hän ole enää estynyt tekemästä työtään. 

Omavastuuaika

  • Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen.
  • Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää.

Jos työnantaja maksaa sairausloman ajalta palkkaa, sairauspäiväraha maksetaan työnantajalle. Sairauspäivärahaa maksetaan arkipäiviltä, joiksi lasketaan päivät maanantaista lauantaihin pois lukien sunnuntait ja arkipyhät. Päivärahan suuruus perustuu vuosituloon. 

Oman sairauspäivärahan määrän voi laskea Kelan sivuilla olevalla laskurilla.

Jos työtön työnhakija sairastuu ja hakee sairauspäivärahaa, on työnhaku Työ- ja elinkeinotoimistossa syytä pitää voimassa. Näin menetellen toimeentulo turvataan siinä tilanteessa, että Kela hylkää sairauspäivärahahakemuksen.

Osasairauspäiväraha

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän työssä pysymistä ja paluuta työhön. Osasairauspäiväraha on tarkoitettu 16–67-vuotiaalle kokoaikatyötä tekevälle työntekijälle tai yrittäjälle. Etuutta maksetaan vähintään 12 arkipäivää ja enintään 120 arkipäivää.

Työntekijä ja työnantaja voivat halutessaan sopia osa-aikatyöstä, jos työntekijällä on edellytyksiä palata työhön osa-aikaisesti ilman, että hänen toipumisensa tai terveytensä vaarantuu. Jotta osasairauspäivärahaa voidaan harkita, tarvitaan B-lääkärinlausunto, jonka on laatinut työterveyslääkäri tai muu työntekijän työolosuhteet tunteva lääkäri.

Työajan pitää lyhentyä 40–60 % alan kokoaikatyöstä. Työntekijä voi aloittaa osa-aikatyön aikaisintaan sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeen. Osa-aikatyöstä voidaan sopia myös sairauspäivärahakauden jatkoksi. 

Osasairauspäivärahan edellyttämä kokoaikatyön ehto täyttyy myös silloin, kun työaikaa on lyhennetty tai työ on keskeytetty esimerkiksi perhevapaan, kuntoutustuen, lomautuksen tai vuorotteluvapaan takia. Kun nämä lyhennetyt työajat tai töiden keskeytykset päättyvät, työntekijän kanssa voidaan tehdä osa-aikatyösopimus osasairauspäivärahaa varten.

Osasairauspäiväraha on suuruudeltaan puolet sairauspäivärahan määrästä. 

Lue lisää osasairauspäivärahasta Järjestöjen Sosiaaliturvaoppaasta.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Jos sairautesi pitkittyy

Tukea toimeentuloon

Tukea asumiseen

Lääke- ja matkakorvaukset


 

Jaa sosiaalisessa mediassa