Nainen selkä päin katselee merelle. Kuvituskuva.
Tältä sivulta löydät tietoa työkyvyttömyyseläkkeestä, kuntoutustuesta, osatyökyvyttömyyseläkkeestä ja osakuntoutustuesta.

Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki

Työkyvyttömyyseläkettä voi saada 16–65-vuotiaana, jos pitkittyneen sairauden, vian tai vamman vuoksi ei kykene ansaitsemaan toimeentuloa. Työkyvyttömyyseläkkeen voi saada toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena eli kuntoutustukena. Toistaiseksi voimassa oleva työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi, kun vanhuuseläke saavutetaan.

Kela tai työeläkeyhtiö arvioi työkyvyn B-lääkärinlausunnon perusteella. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös ikään, ammattiin, koulutukseen, asuinpaikkaan ja mahdollisuuksiin saada ammattitaitoa vastaavaa työtä. 

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, kun sairauspäivärahan enimmäismäärä, 300 arkipäivää, on päättymässä. Jos työeläkeyhtiön maksama työeläke tai kuntoutustuki jää pieneksi tai sitä ei ole kertynyt lainkaan, voit hakea tukea tai eläkettä Kelasta.

Ansiotulojen vaikutukset eläkkeeseen

Kaikilla työeläkelakien mukaista pientä työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkettä saavilla on oikeus hankkia palkkatuloja eläkettään menettämättä. 

Ennen työllistymistään on eläkettä saavan välttämätöntä pyytää tarkka selvitys omalta eläkelaitokseltaan siitä, miten ansiotulo vaikuttaisi eläkkeeseen ja paljonko hänellä on oikeus kuukausittain ansaita eläkettään menettämättä. Lue lisää ansiorajoista ja eläkkeen lepäämään jättämisestä Sosiaaliturvaoppaasta. 

Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki

Osatyökyvyttömyyseläkettä voi saada, jos työkyky on osittain heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan, eikä vammainen tai pitkäaikaisesti sairas ihminen ole vielä vanhuuseläkeiässä. 

Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös määräaikaisena osakuntoutustukena. Se myönnetään, jos arvioidaan että työkyky voi palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla. Osakuntoutustuen edellytyksenä on vähintään vuoden kestävä yhdenjaksoinen työkyvyn heikentyminen. Osakuntoutustuki voidaan myöntää myös työhön palaamisen tukemiseksi esimerkiksi kuntoutuksen jälkeen.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.

Hae osatyökyvyttömyyseläkettä työeläkevakuutusyhtiöstäsi. Tarvitset hakemuksesi liitteeksi B-lääkärinlausunnon. Hakemuksen liitteeksi kannattaa toimittaa myös työnantajan lausunto työssä selviytymisestäsi. Voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä kokoaikatyössä ollessasi, eli eläkkeen myöntäminen ei edellytä sairauspoissaoloa.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen voi saada myös työttömänä, jos vammainen tai pitkäaikaisesti sairas ihminen voisi sairaudestaan huolimatta tehdä työtä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla voi saada työttömyyspäivärahaa, josta on vähennetty osaeläkkeen määrä. Osatyökyvyttömyyseläkettä maksetaan työeläkejärjestelmän mukaan.

Työeläkeyhtiösi selvittää oikeutesi saada osatyökyvyttömyyseläkettä ja sen jälkeen saat siitä ennakkopäätöksen ennen lopullista päätöstä. Ennakkopäätöksessä ilmoitetaan

  • päivämäärä, johon asti päätös sitoo eläkelaitosta
  • arviolaskelma eläkkeen määrästä ja 
  • arvio siitä, minkä verran ansioita eläkkeenhakijalla voi olla osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana.  

Kun saat myönteisen ennakkopäätöksen, ilmoita työeläkeyhtiöllesi kirjallisesti jäämisestäsi osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osakuntoutustuelle. Ennakkopäätös on voimassa yhdeksän kuukautta. Eläke voi alkaa, kun ansiot alenevat 60 prosenttiin entisestä ansiotasosta. Osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla ei tarvitse välttämättä tehdä ansiotyötä, joten eläkkeen voi saada, vaikka ei olisikaan työssä. 

Eläkevakuutusyhtiö lähettää vuosittain kirjeen, jossa kerrotaan, miten paljon ansioita saa olla ilman, että se vaikuttaa maksussa olevaan osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Eläkkeen saajan velvollisuus on seurata itse ansioitaan.

Lue lisää toimeentulosta ja sosiaaliturvasta Invalidiliiton sivuilta.

Toimeentulosta löytyy tietoa myös Järjestöjen Sosiaaliturvaoppaasta.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Jos sairastut

Tukea toimeentuloon

Tukea asumiseen

Lääke- ja matkakorvaukset

Jaa sosiaalisessa mediassa