Kämmenten päällä pyörätuoli-logo. Kuvituskuva.
Tältä sivulta löydät tietoa siitä, mitä vaikeasti vammaisen ihmisen pitää tehdä, jos hän suunnittelee muuttoa toisen kunnan alueelle.

Kuntalainen, joka haluaa muuttaa toisen kunnan asukkaaksi, mutta ei vammaisuutensa tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene asumaan siellä itsenäisesti, voi hakea niin halutessaan toisen kunnan sosiaalipalveluja ja hoitopaikkaa.

Vaikeasti vammainen kuntalainen, joka suunnittelee muuttoa toisen kunnan alueelle

  • Ennakoi ja selvitä uuden kotikunnan mahdollisuudet tarjota tarvitsemasi palvelut kuten uuden asunnon muutostyöt ja henkilökohtainen apu.
  • Tee hakemuksesi uuteen kuntaan.
  • Kunta, johon muutat, käsittelee hakemuksen, arvioi palvelutarpeen yhteistyössä lähtökunnan kanssa ja tekee palveluista päätöksen. Palveluja voi hakea vain yhdestä kunnasta kerrallaan.
  • Uutta kotikuntaa ei sido lähtökunnan tekemät päätökset palveluiden järjestämistavasta, laadusta tai määrästä.

Vaikeavammainen, kehitysvammainen tai ikääntynyt kuntalainen, joka on pitkäaikaisesti laitoshoidossa, perhehoidossa tai asumispalveluiden avulla järjestetyn asumisen piirissä, voi valita kotikuntansa. Kotikunta voi myös pysyä samana, jos asuminen toisessa kunnassa johtuu pääasiassa hoidon tai huollon tarpeesta

Jos haluat, voit muuttaa toiseen kuntaan myös omasta aloitteestasi. Osoita hakemus siinä tapauksessa uuden kunnan sosiaalitoimeen

  • Hakemuksesi käsittelystä ilmoitetaan nykyisen kotikunnan (lähtökunnan) sosiaalitoimeen.
  • Kunta, johon haluat muuttaa, käsittelee hakemuksen, arvioi palvelutarpeesi yhteistyössä lähtökunnan kanssa ennen muuttoa ja tekee palveluista päätöksen. Palveluja voi hakea vain yhdestä kunnasta kerrallaan.
  • Uutta kotikuntaa ei sido lähtökunnan tekemät päätökset palveluiden järjestämistavasta, laadusta tai määrästä.

Myönteisen päätöksen jälkeen

  • Ilmoita kahden viikon kuluessa uudelle kotikunnallesi palvelun vastaanottamisesta, kuten palveluasumis-, perhehoito- tai laitoshoitopaikasta
  • Muuta uuden kunnan hoitopaikkaan kolmen kuukauden kuluessa, tällöin myös kotikuntasi vaihtuu. Oikeus päätöksen mukaiseen palveluun raukeaa määräajan jälkeen.

Omaishoidon hakeminen uudesta kotikunnasta

Jos hoidettavan kotikunta vaihtuu, hakemus omaishoidon tuesta on laitettava vireille uudessa kotikunnassa.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kotiin annettavat palvelut

Kotona asumista tukevat asumispalvelut 

Palveluasuminen vaikeasti vammaiselle

Omaishoidon tuki
 

Jaa sosiaalisessa mediassa