Kelan edessä ihmisiä. Kuvituskuva.
Yleistä asumistukea ja eläkkeensaajan asumistukea haetaan Kelasta.

Yleinen asumistuki

Yleistä asumistukea voidaan maksaa pienituloisille tai samassa asunnossa asuville asumismenojen helpottamiseksi. Asumistukea voi saada vuokra- tai omistusasuntoon.

Liitä hakemukseesi

  • jäljennös kirjallisesta vuokrasopimuksesta
  • todistus vuokran tai vastikkeen määrästä.

(Vuokrasopimusta ja todistusta vuokran määrästä ei tarvitse toimittaa, jos Kela saa vuokrasopimustiedot vuokranantajaltasi sähköisesti.) 

Liitä ruokakuntasi tilanteen mukaan hakemukseen lisäksi

  • kopio työsopimuksesta, jos työsuhde on vasta alkanut
  • selvitys muiden kuin Kelan tai työeläkelaitoksen maksamista eläkkeistä ja korvauksista
  • selvitys asuntolainoista (jäljellä oleva pääoma ja korkoprosentti).

Yleinen asumistuki on verotonta tuloa. Yleistä asumistukea haetaan Kelasta. Tarkemmat liitetiedot ja ohjeet tuen hakemiseen löytyvät Kelan sivuilta.

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistukea voi saada, kun asuu vakinaisesti Suomessa, on pienituloinen ja saa eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Eläkkeensaajan asumistukea voi saada vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon.

Liitä hakemukseesi ainakin:

  • selvitys asumismenoista: vuokrasopimus, vuokran tai vastikkeen maksukuitti tai muu maksutosite. Niitä ei tarvitse toimittaa, jos vuokranantajasi toimittaa vuokrasopimustiedot Kelaan sähköisesti. 
  • selvitys omista ja puolison tuloista ja omaisuudesta
  • kun haet eläkkeensaajan asumistukea ensimmäisen kerran, toimita aina kaikista tileistäsi ja talletuksistasi tiliote tai muu todistus, josta selviää tilisi saldo ja korko.
  • Jos saat eläkettä ulkomailta, toimita Kelaan päätös, jonka olet saanut siitä.
  • selvitykset veloista ja velkojen koroista.

Asumistuki on verotonta tuloa. Eläkkeen saajan asumistukea haetaan Kelasta. Tarkemmat liitetiedot ja ohjeet tuen hakemiseen löytyvät Kelan verkkosivuilta.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Jos sairastut

Jos sairautesi pitkittyy

Tukea toimeentuloon

Lääke- ja matkakorvaukset
 

Jaa sosiaalisessa mediassa