Kättely. Kuvituskuva.
Apua voit saada kunnalliselta sosiaaliasiamieheltä ja oikeusaputoimistosta.

Kunnallinen sosiaaliasiamies opastaa muutoksenhaussa

Voit ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen, jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa tai tarvitset neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamieheltä voit pyytää tukea sosiaalipalveluita koskevan päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemää päätöstä. 

Kunnallisten sosiaaliasiamiesten palvelut ovat maksuttomia. Yhteystiedot löytyvät kuntasi verkkosivuilta.

Oikeudellista apua oikeusaputoimistosta

Oikeudellisen asian hoitamista varten voi saada avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusapua ei yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus.

Lue lisää tietoa oikeusavusta, sivulta löytyvät myös toimistojen yhteystiedot.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Muutoksenhaku sosiaalitoimessa 

Muutoksenhaku terveydenhuollossa 

Muutoksenhaku Kelan tekemiin päätöksiin 

Henkilövahinkojen korvaaminen

Kantelu viranomaisen tekemästä virheestä

Jaa sosiaalisessa mediassa