Kurssi on tarkoitettu vammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen, vammaisjärjestöjen työntekijöille ja luottamusmiehille sekä muille kiinnostuneilla. Kurssin hinta on 10 € Invalidiliiton jäsenyhdistysten ja Kynnyksen jäseniltä, 20 € vammaisneuvostojen jäseniltä ja 40 € muilta.

Lähipäivä

22.3.2017 klo 12-17 Oulussa pidettävän lähipäivän aikana saat ajankohtaista tietoa sopimuksesta ja tutustut verkkokurssiin ja oppimisalusta Moodleen. 

Verkkokurssi

27.3.-30.4.2017 välisenä aikana pidettävällä verkkokurssilla tutustut sopimuksen sisältöön, merkitykseen ja historiaan, tunnistat vammaisten ihmisten oikeudet ja opit keinoja niiden edistämiseksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Koulutuksia ja tapahtumia

Invalidiliiton koulutuksen tavoitteena on edistää jäsenistön ja muiden fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä tukea yhdistysten toimintaa. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja ja tilauskoulutusta eri kohderyhmille.