hymyileviä lapsia leikkimässä yhdessä

Vertaistukiperhe

Erityislapsen syntymä tai vammautuminen synnytyksessä muuttaa elämää monella tavalla. Siinä hetkessä tai myöhemmin elämän eri nivelvaiheissa on monelle perheelle tärkeää saada toisen saman kokeneen tukea.

Kouluttamme perheitä toimimaan vertaistukena perheille, joissa perheenjäsen on vammainen. Toiminta luo yhteyksiä samanlaisessa elämäntilanteessa olevien välille ja auttaa sopeutumaan uuteen tilanteeseen.

Vertaisuuden kokemus ja ymmärtäminen syntyy ihmisten välille, kun löytyy yhdistävä tekijä. Usein se on samankaltainen oma kokemus tai elämäntilanne. Toisen saman kokeneen kanssa on helpompi keskustella ja jakaa tunteitaan. Vertaistukiperheet ovat

  • vapaaehtoisia
  • koulutettuja
  • vaitiolovelvollisia.

Vertaistukisuhteet ovat

  • luottamuksellisia
  • kertaluontoisia tai voivat jatkua pidempään
  • maksuttomia.

Yhteyttä voidaan pitää puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median kautta tai tapaamalla.

Vertaistukiperheen löytäminen

Koulutetun vertaistukiperheen yhteystiedot saa ottamalla yhteyttä Invalidiliiton vertaistukitoiminnasta vastaavaan henkilöön, jenni.kuusela@invalidiliitto.fi

Vertaistukiperherekisteristä saattaa löytyä juuri se paras perhe, jonka kanssa kokemusten jakaminen on voimaannuttavaa ja pelkoja hälventävää. Perheiden toivomuksesta emme julkaise heidän yhteystietojaan verkossa.

Jaa sosiaalisessa mediassa