24.5.2018
Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyn aikana on vahvistunut se näkemys, että aloitteen tavoite vammaisten ihmisten välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamisesta nauttii laajaa kannatusta, mutta aloitteen sisältämä ratkaisuehdotus hankintalain soveltamisalan rajaamisesta ei ole mahdollinen.

Vammaisjärjestöt ovatkin etsineet vaihtoehtoista ratkaisua eduskuntakäsittelyn tueksi. Nyt ratkaisuehdotus on löytynyt ja Invalidiliitolla on ollut suuri rooli sen muotoilussa. 

Ratkaisuksi ehdotetaan muutamia pykälämuutoksia, keskeisimpänä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain 14§:n muuttamista. Pykälässä maakunta velvoitettaisiin jättämään ja määrittelemään palvelustrategiaa päättäessään järjestämisvastuulleen kuuluvat vammaispalveluiden välttämättömään huolenpitoon liittyvät palvelut kilpailutuksen ulkopuolelle.
 
Ehdotuksessa tehdään pykälämuutoksia myös vammaispalvelulakiin, kehitysvammalakiin ja tulkkipalvelulakiin. Lisäksi ehdotukseen liittyy ajatus järjestöjen yhteisestä vaikuttamistyöstä, jonka kohteena olisivat tulevat maakunnat ja niiden strategiset suunnitelmat vammaisten henkilöiden palveluiden järjestämisestä.  
 
Kansalaisaloitteen käsittelyn etenemistä eduskunnassa voi seurata eduskunnan sivuilta >>
 
Lue tästä Vammaisjärjestöjen yhteinen ratkaisuehdotus >>
 

Jaa sosiaalisessa mediassa