Itkuisella naisella musta silmä ja teippi suun edessä. Kuvituskuva.
14.5.2021
Kaikilla on oikeus koskemattomuuteen, mutta selvitysten mukaan vammaiset henkilöt kokevat enemmän väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa kuin valtaväestö. Mutta kuinka paljon ja millaista väkivaltaa? Ja mitä tilanteelle voisi tehdä? Tutkittua tietoa on liian vähän ja tämän takia jokaisen vammaisen henkilön vastaus kohtaamastaan lähisuhdeväkivallasta on tärkeä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on avannut yhdessä Invalidiliitto ry:n ja Kynnys ry:n kanssa kyselyn, jonka avulla selvitetään vammaisten ihmisten kokemaa lähisuhdeväkivaltaa. Kysely on avoinna 10.5.–30.6.2021 välisenä aikana. Kysely on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille vammaisille henkilöille. Kyselyyn vastataan nimettömästi eikä siinä kerätä henkilötietoja.  

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä.

Koska kyselyssä kysytään kokemuksista lähisuhdeväkivallasta, vastaajan huonot muistot tai ikävät tunteet saattavat nousta esille, mikä saattaa järkyttää herkimpiä vastaajia. Muistathan, että et ole niiden kanssa yksin vaan aina kannattaa pyytää apua: 

Toimenpiteitä kaivataan 

Invalidiliiton järjestöasiantuntija ja valtakunnallisten vammaisjärjestöjen naisverkoston yhdyshenkilö Sanna Leppäjoki-Tiistolan mielestä on jo aika saada kattavaa tietoa vammaisten kohtaamasta lähisuhdeväkivallasta. 

Leppäjoki-Tiistolan työskennellessä Vammaisfoorumin vammaiskyselyn purussa 2019 vammaisten naisten turvattomuus sekä heidän kohtaama väkivalta ja hyväksikäyttö tulivat vastauksissa selkeästi esille. Vastaavia viitteitä tuli esiin jo Åbo Akademin professori Vappu Viemerön  vuoden 2001 selvityksessä, jossa tunnistettiin vammaisten naisten haavoittuvuus ja haasteet sekä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhka.  

Myös THL:n 2017 kouluterveyskyselyyn pohjautuvassa selvityksessä todettiin, että toimintarajoitteisilla nuorilla on yli kaksinkertainen todennäköisyys kokea fyysistä uhkaa kuin muilla nuorilla, toimintarajoitteisilla pojilla vielä yleisemmin kuin toimintarajoitteisilla tytöillä. Toimintarajoitteisilla nuorilla oli muihin verrattuna kolminkertainen todennäköisyys kokea seksuaalista väkivalta – toimintarajoitteisilla tytöillä vielä yleisemmin kuin toimintarajoitteisilla pojilla.  

Tämän lisäksi sisäministeriön selvityksessä 2018 todettiin, että vammaiset henkilöt kokevat valtaväestöä enemmän väkivaltaa. Vammaiset naiset kokevat väkivaltaa 2-3 kertaa enemmän kuin valtaväestön naiset.  

Nyt on tärkeä pureutua tarkemmin vammaisten kohtaaman lähisuhdeväkivallan yleisyyteen ja muotoihin. Kuten THL:n kehittämispäällikkö Maria Valtokari toteaa, tutkitun tiedon perusteella on mahdollista suunnitella toimenpiteitä, joiden avulla lähisuhdeväkivalta voidaan tunnistaa, sitä voidaan ehkäistä ja siihen voidaan puuttua.  

– Sitten onkin jo korkea aika ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin vammaisten uhrien auttamiseksi ja väkivallan ehkäisemiseksi, kehottaa Sanna Leppäjoki-Tiistola. 

Lue myös THL:n artikkeli: Vammaisten ihmisten kokemaa lähisuhdeväkivaltaa selvitetään ensimmäistä kertaa – vastaa kyselyyn.

Läs mera på svenska i THL's artikel: Våld i nära relationer som personer med funktionsnedsättning utsätts för utreds för första gången – svara på enkäten

Read more in English in THL's article: Domestic violence experienced by disabled people is being examined for the first time - reply to the survey

Jaa sosiaalisessa mediassa