Hero image
Etiopialaisia koululaisia.
Kirjoittanut Laura Poussa 18.11.2019
Invalidiliitto järjesti yhteistyössä paikallisen etiopialaisen kumppanijärjestönsä DDI:n ja Addis Abeban yliopiston kanssa järjestyksessään jo toisen esteettömyysaiheisen koulutuksen Addis Abeban yliopiston arkkitehtiopiskelijoille.

Koulutus järjestettiin Addis Abeban yliopiston kampuksella 22.-24. lokakuuta 2019. Koulutukseen osallistui runsas 100 valmistumisvaiheen opiskelijaa. Invalidiliitosta kouluttajana ja asiantuntijana oli arkkitehti Kiki Pesola.

Esteettömyyskoulutusjuliste Addis Abebassa

Mitä esteettömyys merkitsee?

Pesolan ohella arkkitehtiopiskelijoiden kurssia olivat nyt vetämässä myös etiopialaiset kouluttajat. Koulutus sisälsi yhteensä neljä osiota. Ensimmäisen eli yleisen vammaistietouskoulutuksen piti paikallinen sokea kouluttaja Ato Muse Tilahun. Toinen jakso keskittyi esteettömyyden käsitteen ympärille.  Mitä esteettömyys merkitsee? Kuinka opiskelijat sen ymmärtävät? Tämän jakson veti etiopialainen Emebet Girma kansainvälisestä vammaisalan Humanity Inclusion-järjestöstä. Emebet oli Invalidiliitolle jo entuudestaan tuttu, sillä hän osallistui aiemmin Pesolan koulutukseen vuonna 2017, jolloin koulutettavina olivat paikalliset vammaisjärjestöjen edustajat. Emebet on myös itse liikuntavammainen henkilö.

Opiskelijat tekevät ryhmätöitä Addis Abeban esteettömyyskoulutuksessa
Opiskelijoita tekemässä ryhmätöitä.


Emebet puhui opiskelijoille erityisesti YK:n vammaissopimuksen artiklasta nro 9, joka käsittelee esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Etiopia on ratifioinut YK:n vammaissopimuksen ja on myös laatinut sitä toteuttamaan vammaispoliittisen ohjelman, jonka yksi keskeinen tavoite on paikallisen esteettömyyden edistäminen. Esteettömyyttä säätelevää lainsäädäntöäkin on Etiopiassa jonkin verran olemassa. Mutta esteettömyyden toteuttaminen käytännössä on todellinen kompastuskivi. Tällä hetkellä Addis Abeban kaupunki on erittäin haasteellinen liikkua vammaiselle henkilölle.  Ilman henkilökohtaista apua se on paikka paikoin mahdoton ympäristö.

Addis Abeban kadulla toinen ihminen työntää toista pyörätuolissa

Esteetttömyydestä englanniksi

Pesola puhui omassa osuudessaan esteettömästä suunnittelusta ja desing for all -ajattelusta. Viimeisessä jaksossa hän selvitti suomalaisen esteettömyyskartoituksen periaatteita, kriteeristöä, mittaustapoja ja välineistöä. Kartoitusmateriaalina hän käytti Invalidiliiton ESKEn esteettömyyskartoitusopasta ja kartoituslomakkeita, jotka oli muokattu paikalliseen koulutukseen soveltuvaksi ja englanniksi.  Koulutuksessa Pesola näytti myös ESKEn videoita, joita nyt on tekstitetty myös englanniksi.

Esteettömyyden viestiä tuomassa oli myös viittä vaille arkkitehdiksi valmistunut Mekdelawit Tesfaye. Hän osallistui Pesolan koulutukseen jo vuonna 2018. Hän on innostunut esteettömyyssuunnittelusta ja on lupautunut jatkossa toimimaan myös DDI:n resurssina ja myös yhteyshenkilönä Suomeen.

DDIn esteettömyyskouluttajat 2019
DDIn esteettömyyskouluttajat

Yli sadan peruskoulun esteettömyys kartoitetaan

Pesola koulutti tällä kertaa niin ikään DDI:n henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita esteettömyysosaamisessa ja kartoittamisessa.  Tähän 2-päiväiseen täsmäkoulutukseen osallistui 10 henkilöä. Koulutetut tekevät jatkossa itse kartoituksia sekä kouluttavat esteettömyydestä. Tarkoituksena on myös, että he kouluttavat lisää henkilöitä toimimaan esteettömyyden edistäjinä sekä kartoittajina. Kartoitustyötäkin riittää, sillä DDI on tehnyt hiljattain sopimuksen paikallisten opetusviranomaisten kanssa Addis Abeban peruskoulujen esteettömyyskartoittamisesta. Urakka on valtava: DDI aikoo selvittää yli sadan koulun tilanteen. Millaiset valmiudet kouluilla on vastata vammaisten lasten tarpeisiin? Tilanteesta tehdään raportti, joka tulee olemaan toivon mukaan vahva vaikuttamisen työkalu DDI:lle, kun se tekee vaikuttamistyötä paikallisten päättäjien suuntaan esimerkiksi korjausrakentamisen rahoittamiseksi ja käynnistämiseksi.

Pääsimme Pesolan kanssa käymään neljässä Addis Abeban kaupungin peruskoulussa, jotka kartoitetaan. Koulut olivat suuria.  Erityisesti liikkumisen esteettömyydestä ei ollut juurikaan näyttöä. Hissejä ei ollut, ja WC-tilat ovat alkeellisia ja täysin esteellisiä. Kehteen kouluun ei tullut vesijohtovettä lainkaan.  Esimerkiksi vaikeavammaisen Robertin koulutoverit kantoivat hänet joka päivä toiseen kerrokseen. Yhdessä kouluista oli kuitenkin käytössä erityisopetuksen resurssiluokka, jossa oli erityisopettaja. Hän osasi viittoa ja käytti viittomakieltä kuuron oppilaan kanssa.

Invalidiliiton tarkoituksena on vuosina eli 2020–2021 keskittyä esteettömyysosaamisen ja -tietoisuuden kehittämiseen osana liittomme kehitysyhteistyötoimintaa Etiopiassa. Etiopialainen kumppanimme DDI vastaa pääsääntöisesti itse toiminnasta ja sen toteuttamisesta Etiopiassa. Ulkoministeriö tukee työtämme. Ulkoministeriö on nyt syksyllä 2019 käynnistänyt myös lisärahoitushaun Afrikassa toimiville suomalaisille kansalaisjärjestöille. Invalidiliitto osallistuu tähän hakuun osana Vammaiskumppanuus ry:n kehitysyhteistyöohjelmaa Afrikan maissa.

Jaa sosiaalisessa mediassa