Hero image
Kuvassa ZNAPDn kokousväkeä
Kirjoittanut Laura Poussa 03.04.2018
Invalidiliiton kehitysyhteistyö Sambiassa ja Etiopiassa on osa kahdeksan suomalaisen vammaisjärjestön toteuttamaa vammaiskumppanuusohjelmaa. Vammaiskumppanuus ry hallinnoi ja koordinoi vammaiskumppanuusohjelmaa.

Ulkoasiainministeriö myönsi alkuvuodesta uuden 4-vuotisen rahoituksen kumppanuusohjelmalle mutta rahoitusta oli leikattu tuntuvasti edelliseen kauteen verrattuna. Tämä on surullista, sillä Suomen vammaiskumppanuuden toteuttama kehitysyhteistyö tapahtuu kehittyneen ja kehittyvän maan vammaisten ihmisten omien järjestöjen välisenä yhteistyönä ja on siinä mielessä hyvin harvinaista. Tavallisesti vammaistyötä toteuttavat isot kansainväliset järjestöt kehitysmaissa mutta ne eivät ole vammaisten ihmisten omia järjestöjä. Rahoituksen leikkaus sotii YK:n vammaissopimuksen kansainvälistä yhteistyötä koskevan artiklan 32 henkeä vastaan. Artiklassa korostetaan sen tärkeyttä, että vammaisten ihmiset itse ja heidän järjestönsä osallistuvat myös kansainväliseen ja kehitysyhteistyöhön.

Invalidiliiton yhteistyö Sambiassa ja Etiopiassa jatkuu, vaikkakin leikatuin varoin. Sekä Sambia että Etiopia ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet YK:n vammaissopimuksen.

Sambiassa yhteistyökumppanimme on Sambian liikuntavammaisten ihmisten valtakunnallinen yhdistys ZNAPD. Etiopian kumppanimme on Addis Abebassa toimiva pieni liikuntavammaisten henkilöiden yhdistys Disability Development Initiative.

Sambian hankkeen kehitystavoitteena on vahvistaa demokraattisia toimintamalleja ZNAPD-järjestössä ja laajentaa sen jäsenille suunnattua toimintaa uusille paikkakunnille. ZNAPDin köyhimpiä maaseudulla eläviä vammaisia jäseniä ja heidän perheitään tuetaan vuohipankkiohjelmalla. Vammaisten naisten ja nuorten toimintaa kehitetään ja vahvistetaan. Tavoitteena on myös tukea ZNAPDia verkottumaan valtakunnallisesti ja näin vahvistumaan vaikuttamistyön saralla ihmisoikeuksien edistämiseksi Sambiassa.

Etiopian kumppanijärjestön kanssa jatketaan hanketta, jossa tuetaan liikuntavammaisten henkilöiden perustamia toimeentuloryhmiä tarjoamalla niiden jäsenille ammatillista ja pienimuotoista yrittäjyyskoulutusta. Tavoitteena on ryhmien jäsenten työmarkkina-aseman parantaminen, toimeentulon ja hyvinvoinnin edistäminen. Hankkeessa tuetaan myös DDI-järjestön ja sen henkilökunnan kapasiteettia toimia ja verkottua paremmin nuorena liikuntavammaisten henkilöiden järjestönä Etiopiassa ja löytämään uusia kumppaneita sekä kansallisesti ja kansainvälisesti. Invalidiliitto järjesti yhteistyössä DDI:n ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa esteettömyysosaamiskoulutusta Addis Abebassa vuonna 2017. Esteettömyyskoulutusta jatketaan edelleen.

Invalidiliitto toimii Vammaiskumppanuuden Etiopia-ryhmässä yhdessä muiden Etiopiassa toimivien Vammaiskumppanuuden jäsenjärjestöjen eli Kynnys ry:n, Abilis-säätiön ja Näkövammaisten Liiton kanssa. Tavoitteena on Etiopian vammaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistamisen lisäksi kehittää yhteistyössä paikallisten kumppanijärjestöjemme kanssa malleja, joissa vammaisten henkilöiden toimeentuloa ja työllistymistä edistetään kestävämmin.

Jaa sosiaalisessa mediassa