Nainen ohjaa vammaista nuorta miestä tietokoneen käytössä luokassa. Kuvituskuva.
Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joita sairauden tai vamman vuoksi uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai heikentynyt työkyky.

Ammatillisen kuntoutuksen tarve voi johtua myös työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta.

Keskustele ammatillisen kuntoutuksen tarpeesta ja sen käynnistämisestä työterveyshuollon tai sinua hoitavan tahon kanssa. 

Ammatillisen kuntoutuksen tavoite

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työllistymisen, työhön paluun ja työssä jatkamisen edellytyksiä. 

Ammatillista kuntoutuksen järjestäjät ja kuntoutukseen hakeutuminen

Kela

Kela järjestää ammatillista kuntoutusta pitkään työelämän ulkopuolella olleille. Työikäiset ja nuoret voivat saada ammatillista kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn olennaisen heikentymisen perusteella ja kun työhistoriaa on vähän tai se on hyvin pätkittäistä. 

Kelan järjestämää ammatillista kuntoutusta ovat

 • ammatillinen kuntoutusselvitys
 • koulutus
 • työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus
 • työelämässä olevien KIILA-kuntoutus
 • ammatilliset kuntoutuskurssit
 • koulutuskokeilu
 • apuvälineet, apua työhön tai opiskeluun
 • elinkeinotuki

Keskustele lääkärin kanssa kuntoutustarpeistasi ja kuntoutumisen tavoitteistasi. Arvioikaa yhdessä, minkälaista kuntoutusta tarvitset. Kun oikeutesi ammatillisen kuntoutuksen saamiseksi on selvitetty, lääkäri laatii B-lääkärinlausunnon, josta ilmenee sinulle suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.

Tarkemmat ohjeet ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumiseksi löytyvät Kelan sivuilta.

Nuorten ammatillinen kuntoutus ilman lääkärinlausuntoa

 • nuottivalmennus
 • ammatillinen kuntoutusselvitys
 • työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus
 • kuntoutuskokeilu

Kuntoutukseen voi hakeutua 16–29-vuotias nuori, joka ei kykene suunnittelemaan tulevaisuuttaan heikentyneen toimintakyvyn vuoksi esimerkiksi tilanteessa, jossa 

 • sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa ei ole löytynyt 
 • opiskelu on keskeytynyt tai vaarassa keskeytyä 
 • ase- tai siviilipalvelus on keskeytynyt. 

Lue lisää nuorten ammatillisesta kuntoutuksesta Kelan sivuilta.

Työeläkevakuuttajat 

Työeläkelaitosten tarjoama ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille työntekijöille tai yrittäjille, joiden työkyky on heikentynyt tai joilla on työkyvyttömyyden uhka lähimmän viiden vuoden kuluessa. Keskustele työssä jatkamisen mahdollisuuksista ja eri vaihtoehdoista työnantajasi ja työterveyshuoltosi kanssa. Muita vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi työtehtävien muokkaaminen työpaikallasi tai työkokeilu työterveyshuollon päätöksellä. 

Työeläkekuntoutusta voit hakea siitä työeläkelaitoksesta, joka on vakuuttanut viimeisimmän työsi. Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitset B-lääkärinlausunnon kuntoutustarpeesta. Hakemuslomakkeet löytyvät yleensä sähköisesti työeläkelaitoksen verkkosivuilta ja myös Eläketurvakeskuksesta. 

Sinulla on oikeus työeläkekuntoutukseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Olet alle alimman vanhuuseläkeikäsi.
 • Olet ollut vakiintuneesti työelämässä.
 • Sinulla on voimassa oleva työ- tai yrittäjäsuhde tai sen päättymisestä ei ole kulunut yli kolmea vuotta.
 • Sinulla on sairaus tai vamma, joka aiheuttaa lähivuosina todennäköisen uhan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.
 • Työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää työeläkekuntoutuksen avulla.
 • Sinulla on viimeisen viiden vuoden ajalta työansioita vähintään 36 342,90 euroa (vuoden 2020 taso). Jos työtulosi jäävät alle työansiorajan, ammatillisesta kuntoutuksestasi vastaa tällöin Kela.
 • Sinulla ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella.

Työeläkelaitosten järjestämän ammatillisen kuntoutuksen keinot ovat

 • henkilökohtainen neuvonta
 • työkokeilu
 • työhönvalmennus
 • uudelleenkoulutus
 • tuki elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen.

Ammatillisen kuntoutuksen maksut

Lakisääteinen ammatillinen kuntoutus on maksutonta palvelua. Kuntoutuksen aikaisen toimeentuloturvan suuruus ja ehdot vaihtelevat sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Kun kuntoutuksen tarve johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta, ammatillisen kuntoutuksen kustannuksista vastaa tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön ja liikennevakuutuslainsäädännön perusteella.

Linkkejä ammatillisen kuntoutuksen järjestäjien sivuille

Lisätietoja saat myös kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta, työterveyshuollosta ja työ- ja elinkeinotoimistoista.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Julkisen terveydenhuollon lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä kuntoutus

Työtapaturmien ja ammattitautien kuntoutus

Liikennevahinkojen kuntoutus

Jaa sosiaalisessa mediassa