Nuori nainen pyörätuolissa pöydän ääressä puhuu kännykkään. Kuvituskuva.
Sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävät asumispalvelut ovat ensisijaisia tapoja tukea kotona asumista.

Jos ne eivät ole riittäviä, henkilöllä on mahdollisuus saada asumispalveluita vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaan.

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua.

Asuminen voidaan järjestää riittävien palvelujen turvin

  • tuetusti
  • palveluasumisena
  • tehostettuna palveluasumisena.

Tuettu asuminen

Tuettua asumista järjestetään ihmiselle, joka tarvitsee tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetun asumisen palvelu sopii silloin, kun asukas selviytyy päivittäisistä toimistaan melko itsenäisesti, mutta eri syiden takia tarvitsee tukea ja apua arkeensa. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.

Palveluasuminen

Palveluasumista järjestetään ihmiselle, joka tarvitsee soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asukkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettua palveluasumista järjestetään ihmiselle, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tällöin palvelut järjestetään asukkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Näin haet asumisen palveluja

Asumisen palveluja saadaksesi ole yhteydessä oma hyvinvointialueesi sosiaalitoimeen. Se kartoittaa palvelutarpeesi ja ohjaa sopivan palvelun piiriin.

Lisätietoa asumisen palveluista

Lue lisää sosiaalihuoltolain asumispalveluista Invalidiliiton kotisivuilta.

Lähtökohtana on sosiaalihuoltolaki ja sen mukaiset palvelut. Asumista voidaan myöntää myös vammaispalvelu- tai kehitysvammalain mukaan. Lue lisää mitä tapahtuu vammautumisen jälkeen Invalidiliiton sivuilta.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kotiin annettavat palvelut

Palveluasuminen vaikeasti vammaiselle

Omaishoidon tuki

Kotikunnan vaihtaminen ja palveluiden saanti

Jaa sosiaalisessa mediassa