Kolaroitu auto. Kuvituskuva.
Liikenteessä vahingoittuneen ihmisen tulee toimittaa vahinkoilmoitus joko liikenneonnettomuuteen syyllisen moottoriajoneuvon vakuutusyhtiöön tai jos syyllisyyskysymys on epäselvä, omaan liikennevakuutusyhtiöön.

Vakuutuslaitoksella on oma-aloitteinen velvollisuus suorittaa vahingoittuneelle ne liikennevakuutuslain mukaiset korvaukset, joihin vahingoittuneella lain mukaan ja saatujen selvitysten perusteella on oikeus.

Liikennevahingosta johtuvia kuntoutuksen korvauksia ovat

 • toimintakykyä edistävä kuntoutus 
 • ammatillinen kuntoutus
 • työ- ja koulutuskokeilut 
 • työhönvalmennus 
 • työpaikan apuvälineet ja laitteet 
 • tarvittava ja riittävä ammatillinen uudelleenkoulutus 
 • opiskelukustannukset 
 • elinkeinotuki 
 • kuntoutustarvetta ja –mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset 
 • kuntoutusjaksot 
 • palveluasumisen lisäkustannukset  
 • apuvälineet 
 • asunnonmuutostyöt 
 • tulkkauspalvelut 
 • sopeutumisvalmennus 
 • kuntoutuksen matka- ja majoituskustannukset
 • ansionmenetyskorvaus kuntoutusajalta.

Lue lisää muista korvauksista Liikennevakuutuskeskuksen sivuilta.

Lomakkeet liikennevahingon ilmoittamiseen löydät Liikennevakuutuslaitoksen sivuilta. 

Lue lisää Liikennevahinkolautakunnan sivuilta.

Lue lisää toimeentulosta ja sosiaaliturvasta Invalidiliiton sivuilta.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Julkisen terveydenhuollon lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä kuntoutus

Työtapaturmien ja ammattitautien kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus

Jaa sosiaalisessa mediassa