Nainen kuntoutuslaitteessa. Kuvituskuva.
Ilmoita työtapaturmasta työnantajallesi mahdollisimman pian, koska vahinkoasian käsittelyn aloittaminen edellyttää työnantajan tapaturmailmoitusta.

Ammattitaudit ovat työperäisiä sairauksia, mutta kaikki työperäiset sairaudet eivät ole korvattavia ammattitauteja. Työperäisellä sairaudella tarkoitetaan sairautta, jonka syntyyn on vaikuttanut työolosuhteet. 

Työnantajan on ilmoitettava työtapaturmasta tai ammattitaudista 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun asia on tullut työnantajan tietoon.

Työtapaturmissa ja ammattitaudeissa, kuntoutuksen järjestää yleensä vakuutusyhtiö.

Kun työkyky on heikentynyt työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi, päätöksen kuntoutuksesta tekee vahinkovakuutusyhtiö. Se arvioi sekä lääkinnällisen että ammatillisen kuntoutuksen tarvetta terveydenhuollosta saamansa E-lausunnon perusteella.

Kuntoutuksella edistetään ja tuetaan kuntoutujan työhön paluuta ja työssä suoriutumista sekä toimintakykyä.

Kuntoutusta korvataan silloin, kun

  • työ- tai toimintakyky tai ansiomahdollisuudet ovat vahingon vuoksi heikentyneet, tai
  • jos on todennäköistä, että työ- tai toimintakyky tai ansiomahdollisuudet voivat vahingon vuoksi myöhemmin olennaisesti heikentyä.

Työtapaturmista ja ammattitaudeista johtuvia korvauksia ovat

  • vahingon vuoksi annettu tarpeellinen sairaanhoito ja lääkinnällinen kuntoutustutkimuskulut ja palkan korvaaminen tutkimusajalta, kun korvausasiassa osoittautuu, että kyseessä ei ole työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma
  • palkan korvaaminen fysikaalisen hoidon ajalta
  • ammatillisena kuntoutuksena korvataan kohtuulliset kustannukset toimenpiteistä, joiden avulla työntekijä kykenee jatkamaan entisessä työssään tai ammatissaan tai siirtymään uuteen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa 
  • uuteen työhön tai ammattiin työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi opiskelevalle työntekijälle korvataan opiskelusta ja opintovälineistä aiheutuvia kustannuksia
  • apuvälineitä, joita vaikeasti vahingoittunut työntekijä tarvitsee välttämättä liikkumisessa, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa päivittäisissä toiminnoissa
  • asunnonmuutostyöt
  • tulkkauspalvelut
  • sopeutumisvalmennus.

Vakuutuksesta korvataan myös kuntoutuksesta aiheutuvat välttämättömät matka- ja majoituskulut. 

Työtapaturmissa ja ammattitaudeissa ansionmenetys ammatillisen kuntoutuksen ajalta korvataan kuntoutusrahalla.

Lue lisää ammattitaudeista Työterveyslaitoksen sivuilta.

Lue lisää korvauksista Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilta.

Vammautuneelle maksetaan työkyvyttömyydestä ansionmenetyskorvauksia, joita ovat kuntoutusrahan lisäksi päiväraha ja tapaturmaeläke. Lue lisää ansionmenetyskorvauksista Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilta. 

Tutustu myös Invalidiliiton sopeutumista tukeviin kursseihin.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Julkisen terveydenhuollon lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä kuntoutus

Liikennevahinkojen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus

Jaa sosiaalisessa mediassa