avustajakoira ja käyttäjä ulkoilemassa metsässä

Avustajakoirat

Avustajakoira on fyysisesti vammaisten ja toimintarajoitteisten käyttäjien yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi koulutettu apuväline, joka avustaa käyttäjäänsä päivittäisissä toimissa. Koira voi olla se ratkaiseva tekijä, joka mahdollistaa vammaisen ihmisen itsenäisen elämän, liikkumisen ja pärjäämisen.

Avustajakoirat luokitellaan lääkinnällisiksi apuvälineiksi

Invalidiliitto kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, kun avustajakoiraa ei ole katsottu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi toisin kuin opaskoiraa. Ylin laillisuusvalvoja katsoi kanteluratkaisussa, että avustajakoira sopii lääkinnällisen kuntoutuksen määritelmään, kuten opaskoirakin on aiemmin apuvälineeksi katsottu. Lue lisää oikeusasiamiehen kanteluratkaisusta

Prosessi on siinä mielessä kesken, että nyt sosiaali- ja terveysministeriöllä on 15.7.2020 asti aikaa vastata, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt.  STM:n apuvälinetyöryhmä on puolestaan päivittänyt valtakunnallisia apuvälineohjeita, mutta siellä ei ole vielä kirjausta avustajakoirista apuvälineinä.

Tiivistetysti, vaikka apulaisoikeusasiamies antoi ratkaisunsa niin se ei suoraan tarkoita, että avustajakoiriin liittyvät asiat olisivat valmiina. Nämä kaikki pitää ratkoa, kunhan STM antaa vastauksensa ja sitten saadaan tekstit laadittua ja sairaanhoitopiirit ohjeistettua.

 

Avustajakoirilla on iso merkitys fyysiselle, henkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille sekä henkilökohtaisen avustajan tarpeelle

Avustajakoirien koulutus on aloitettu vuonna 1994. Koirien tehtävänä on toimia fyysisesti vammaisen tai toimintarajoitteisen käyttäjänsä apuna päivittäin. Selvitimme Invalidiliitossa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa avustajakoirien vaikutuksia ihmisten arkeen. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki Invalidiliiton auditoidun avustajakoiratoiminnan kautta avustajakoiran saaneet sekä jonoon haastattelujen perusteella hyväksytyt henkilöt. Lisäksi kummastakin ryhmästä haastateltiin nuoria sen selvittämiseksi, miten avustajakoira edistää nuoren mahdollista opiskelua, työllistymistä ja/tai työssä käymistä.  Lue tutkimuksen tiivistelmä>>  tai Avustajakoiraraportti>>.

 

Avustajakoiria tarvitaan kipeästi lisää. Sinä voit auttaa. Siirry lahjoittamaan. 

 

Avustajakoira on fyysisesti vammaisen tai toimintarajoitteisen käyttäjänsä päivittäinen apu, yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi koulutettu apuväline. Se edistää ja ylläpitää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Koira tukee käyttäjän itsenäistä ja yhdenvertaista osallistumista arjen toimintoihin, työhön, opiskeluun ja harrastuksiin.

Avustajakoira auttaa monissa arjen toimissa

 • Nostaa pudonneita esineitä.
 • Noutaa nimettyjä tavaroita, esimerkiksi puhelimen tai avaimet.
 • Avaa ja sulkee ovia ja laatikoita.
 • Painaa katkaisijoita kuten valokytkimiä ja hissin painikkeita.
 • Laittaa esineitä kaappiin, koriin ja laatikkoon.
 • Avustaa pukeutumisessa ja riisuutumisessa.
 • Avustaa kodin askareissa.
 • Avustaa esimerkiksi kaupassa tai muilla asiointimatkoilla.
 • Kantaa kodin tavaroita kuten pikku ostoksia ja roskapussia.

Koiralle voidaan myös opettaa muita taitoja käyttäjän tarpeen mukaan.

 

Avustajakoira liikkuu siellä missä käyttäjäkin

Avustajakoiran on tarkoitus auttaa ja tukea käyttäjäänsä kaikissa ympäristöissä, missä hänkin liikkuu. Koiralla on siis vapaa pääsy esim. ruokakauppoihin, ravintoloihin, sairaaloihin, virastoihin ja harrastustiloihin. Avustajakoirastatuksen saaneet koirat myös matkustavat käyttäjänsä mukana lentokoneen matkustamossa ja tulevat tarvittaessa mukaan pitkillekin ulkomaanmatkoille.

Avustajakoira tukee käyttäjäänsä kokonaisvaltaisesti

 • Lisää käyttäjänsä itsenäisyyttä ja omatoimisuutta.
 • Koira tukee psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
 • Se kannustaa ulkoilemaan ja harrastamaan.
 • Edistää terveyttä ja hyvinvointia.
 • Koira tuo myös turvallisuuden tunnetta ja lisää sosiaalisia kontakteja.

 

Virallisen avustajakoiran tunnistaa liivistä tai valjaista

Avustajakoira käyttää aina työssään liiviä, valjaita tai reppua, jossa on avustajakoiratunnus. Kun koira on työasussaan, sitä eivät saa ulkopuoliset henkilöt tai eläimet lähestyä. On tärkeää, että avustajakoiralla on täysi työrauha ja että sen käyttäjä saa avustajansa jakamattoman huomion. Tällöin vältytään vaaratilanteilta ja väärinkäsityksiltä.

Avustajakoiraksi karsinnan kautta

Avustajakoiranpentuja aletaan kouluttaa tuleviin tehtäviinsä luovutusikäisinä eli 7–8 viikon iässä. Kun valmis avustajakoira luovutetaan käyttäjälleen noin 2-vuotiaana, se osaa kaikille avustajakoirille opetettavat perustaidot. Koirille voidaan opettaa lisäksi käyttäjää silmällä pitäen erilaisia taitoja, kuten ihmisen auttamista ylös sängystä tai vaikkapa happilaitteen kantamista. Invalidiliitto hankkii ja testaa avustajakoirat ja myöntää avustajakoirastatuksen luonne-, terveys- sekä taitotestit läpäisseille koirille. Avustajakoiraksi koulutettavan koiran tulee olla

 • rekisteröity ja tunnistusmerkitty
 • perusterve
 • avoin ja sosiaalinen ihmisiä ja eläimiä kohtaan
 • tasapainoinen ja keskittymiskykyinen
 • ääni- ja alustavarma
 • työhaluinen sekä helposti motivoitava

Koiria valmistuu vuosittain 4–7 kpl ja hakijoita on yli nelinkertainen määrä. Nykyisellä koiramäärällä tavanomainen jonotusaika on 2–6 vuotta.

Auditoitua avustajakoiratoimintaa

Invalidiliiton avustajakoiratoiminta on auditoitu kansainvälisen avustajakoirajärjestön Euroopan kattojärjestön Assistance Dogs Europe’n toimesta. Lisäksi koirien taitoja, niiden vastaavuutta käyttäjän tarpeisiin sekä koirien hyvinvointia seurataan säännöllisesti toteutettavien terveystarkastusten ja osaamisarvioiden avulla.

Avustajakoiratoiminta rahoitetaan STEAn ja lahjoittajien tuella. 

Tee lahjoitus avustajakoirille

Assistance dogs international -yhdistyksen logo
Tummansininen pyöreä logo jossa Veikkauksen logo ja teksti tuettu Veikkauksen tuotoilla

 

Yhteistyössä

Kennelliitto

Avustajakoira - Assistenthund ry

Axxel Brusaby

 

 

Avustajakoiran hakeminen

Avustajakoiraa voi hakea fyysisesti toimintarajoitteinen henkilö, jolle avustajakoira olisi hyödyksi päivittäisissä toimissa ja arjessa. Koulutettu avustajakoira luovutetaan käyttäjälle maksutta, ja käyttäjä vastaa koiran ylläpitokustannuksista.