VaikuttaminenHero

Vaikuttamistoiminta

Invalidiliitto käy aktiivista vuoropuhelua järjestöjen, yritysten, poliittisten päättäjien, virkamiesten, mielipidevaikuttajien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Vaikuttamistoiminta on monitasoista yhteistyötä.

Keskeinen osa Invalidiliiton yhteiskuntasuhdeyksikön toimintaa on vaikuttamisviestintä, jossa

  • nostamme esiin fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten näkökulman.
  • osallistumme valtakunnan tason vammaispoliittisten linjausten valmisteluun erilaisissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa.
  • teemme laaja-alaista yhteistyötä sidosryhmien ja muiden kansalaisjärjestöjen, erityisesti vammaisjärjestöjen kanssa.
  • laadimme lausuntoja ja kannanottoja.
  • annamme laaja-alaista konsultaatiota ja koulutusta koskien vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

Yhteistyö liiton toimistolla eri yksiköiden, tiimien ja toimintojen välillä – vilkas vuoropuhelu ja tiedonvaihto ­– on ensiarvoisen tärkeää tulosten aikaansaamiseksi. Kuuntelemme jäsenistöstä kumpuavat viestit erityisen tarkasti.

Vaikuttajaviestinnän sanoma rakentuu vahvan ja aktiivisen jäsenistön avulla. Saavutamme tuloksia pitkäjänteisellä vaikuttamistyöllä ja parhaalla asiantuntemuksella.

Tilaa uutiskirjeemme!

Katso kaikki lausunnot ja kannanotot 

Nimityksiä ja jäsenyyksiä >

Koulutus- ja työllisyyspolitiikka

Työllisyysasiantuntijoidemme työhön kuuluu vammaisten ammatillisen kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen valtakunnallinen vaikuttamistyö. Vammaisten työllisyysaste on alhaisempi kuin muulla väestöllä.