Ajankohtaista

Uutinen 2.6.2021

Kuntapäättäjillä paljon mahdollisuuksia vaikuttaa

On tärkeää, että kuntapäättäjät tietävät, miten voivat edistää vammaisten ihmisten hyvinvointia kuntatasolla. Invalidiliitto tarjosi tähän apua järjestämällä toukokuussa kaikille kuntavaaliehdokkaille avoimen koulutuksen.

Lausunnot ja kannanotot 1.6.2021

Pelastuslain uudistustyö on käynnistynyt

Invalidiliitto antoi sisäministeriölle lausunnon pelastuslain uudistamisesta. Invalidiliitto korosti lausunnossaan vammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta pelastuspalveluihin.

Uutinen 31.5.2021

Vammaisneuvostoissa vaikutetaan vammaisille tärkeisiin kunta-asioihin

Kuntavaalien jälkeen kunnissa valitaan jäsenet muun muassa vammaisneuvostoihin. Vammaisneuvostoissa käsitellään vammaisia koskevia kunta-asioita ja on tärkeää, että ne otetaan aidoksi osaksi kunnallista päätöksentekoa.

Uutinen 31.5.2021

Avustamisen lisämaksut taksiliikenteessä selkiintyvät

Vammaisten ihmisten taksimatkojen hinnat ja heille tarjottavat lisäpalvelut on ilmoitettava jatkossa selkeästi. Tämä parantaa vammaisten kuluttajien asemaa ja hintatietoisuutta. Muutokset perustuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräykseen, johon Invalidiliitto oli vahvasti vaikuttamassa.

Uutinen 28.5.2021

Apulaisoikeusasiamies: Koronarokotusjärjestystä tarkistettava henkilökohtaisten avustajien kohdalla

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoo lausunnossaan koronarokottamisjärjestyksestä, että vammaisten henkilökohtaisen avun tehtävissä työskentelevien rokotusjärjestystä olisi pitänyt tarkistaa ja että lainsäädäntöä tulee tältä osin täydentää. Invalidiliitto on yhdessä muiden järjestöjen kanssa tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä tammikuusta 2021 alkaen tämän asian eteen. Invalidiliitto aikoo seurata, että lainsäädäntöä tarkistetaan apulaisoikeusasiamiehen vaatimuksen mukaisesti.

Uutinen 27.5.2021

Invalidiliitto lausui Kouvolan vammaispoliittisesta ohjelmasta vuosille 2021-2025 

Invalidiliitto katsoo, että kattava vammaispoliittinen ohjelma varmistaa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen ja aseman vahvistamisen yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä ja toimijoina. 

Lausunnot ja kannanotot 26.5.2021

Aitoa osallisuutta lisää lyhytaikaiseen hoitoon ja päiväaikaiseen toimintaan

Vammaispalvelulainsäädännön uudistukseen liittyvät kuulemistilaisuudet jatkuvat. Invalidiliitto osallistui 19.5.2021 kolmanteen kuulemistilaisuuteen, jonka aiheina olivat vammaispalvelulain mukaiset lyhytaikainen huolenpito ja päiväaikainen toiminta. Kuulemistilaisuudessa Invalidiliitto nosti esiin sen, että lyhytaikaisen huolenpidon eli hoidon ja päiväaikaisen toiminnan lähtökohtana on oltava vammaisen ihmisen yksilölliset tarpeet.

Uutinen 26.5.2021

Anna palautetta äänestyspaikkojen esteettömyydestä

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE kerää tietoja esteettömyyden toteutumisesta äänestyspaikoilla vuoden 2021 kuntavaaleissa.

Uutinen 25.5.2021

Vammaisten lasten oikeudet esillä kehitysvammahuollon yhteistyöpäivillä

Invalidiliitto osallistui Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämille kehitysvammahuollon yhteistyöpäiville eli AVI-päiville. Päivillä käsiteltiin ajankohtaisia asioita vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tilanteista niin valvonnan havaintojen kuin lainsäädännön näkökulmasta.

Uutinen 21.5.2021

Helppo liikkua -viikkoon osallistuttiin aktiivisesti ympäri Suomea

Invalidiliiton vuosittaista Helppo liikkua -viikkoa vietettiin 17. – 23.5.2021. Tänä vuonna teemana oli esteetön pysäköinti ja esteettömien pysäköintipaikkojen luvanvarainen käyttö. Suuri kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille yhdistyksille ja K-ryhmälle!

Uutinen 20.5.2021

Kuntavaaleissa voit äänestää myös kotona

Kesäkuun kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Muistathan, että voit ilmoittautua kotiäänestykseen, jos kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Uutinen 18.5.2021

Invalidiliitto rekrytoi: Esteettömyysasiantuntija

Hei sinä uudesta innostuva, erinomaiset yhteistyötaidot omaava esteettömyysalan ammattilainen – meistä olisi hienoa kuulla juuri sinusta!

Uutinen 18.5.2021

Yhdistysneuvojat kokoontuivat jakamaan työn onnistumisia ja haasteita

Invalidiliiton jäsenyhdistykset tekevät omalla alueellaan perustehtävänsä mukaisesti neuvontatyötä. Yhdistyksen kouluttamat vapaaehtoiset neuvojat neuvovat ja opastavat jäseniään vammaisuutta koskevissa asioissa.

Uutinen 18.5.2021

Kotiinkuljetuspalvelut lisäävät yhdenvertaisuutta – kuljettajien toiminnassa vielä parantamisen varaa

Korona-aikana ruuan ja tavaroiden kotiinkuljetus on lisääntynyt. Monet ravintolat ovat listautuneet kotiinkuljetuspalveluihin kiristyneiden aukiolorajoitusten vuoksi, mikä on toisaalta parantanut kotiin tilattavien palveluiden tarjontaa. Tämä on yhdenvertaisen palvelun näkökulmasta hyvä asia, mutta kuljettajien ajo- ja pysäköintikäyttäytymisessä olisi vielä toivomisen varaa.

Uutinen 14.5.2021

Helppo liikkua -viikolla muistutetaan esteettömästä pysäköinnistä

Invalidiliiton vuosittaista Helppo liikkua -viikkoa vietetään 17. – 23.5.2021. Tänä vuonna teemana on esteetön pysäköinti ja esteettömien pysäköintipaikkojen luvanvarainen käyttö. Kampanjan avulla pyritään helpottamaan eri tavoilla liikkuvien ihmisten päivittäistä asiointia, kuten kaupassa käyntiä.

Uutinen 14.5.2021

Kannustamme vammaisia henkilöitä vastaamaan kyselyyn kohtaamastaan lähisuhdeväkivallasta

Kaikilla on oikeus koskemattomuuteen, mutta selvitysten mukaan vammaiset henkilöt kokevat enemmän väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa kuin valtaväestö. Mutta kuinka paljon ja millaista väkivaltaa? Ja mitä tilanteelle voisi tehdä? Tutkittua tietoa on liian vähän ja tämän takia jokaisen vammaisen henkilön vastaus kohtaamastaan lähisuhdeväkivallasta on tärkeä.

Lausunnot ja kannanotot 12.5.2021

Kohti yhdenvertaisempaa korkeakoulutusta

Invalidiliitto antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi. Invalidiliitto nosti esiin lausunnossaan esiin käytettävän termistön, jonka tulisi olla yhdenmukaista eri hallinnonaloilla sekä yhteistyön vammaisjärjestöjen kanssa.

Uutinen 11.5.2021

Kokemustoimijuus tuo osallisuutta ja uusia näkökulmia sote-uudistushankkeisiin

Käyttäjäkokemus tuo palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen uusia katsantokantoja. Invalidiliiton kokemustoimija muistuttaa asiakasnäkökulman tärkeydestä: ”Yhteistyöllä sote-palveluista saadaan toimivampia kaikille kustannustehokkuutta unohtamatta”.

Uutinen 6.5.2021

Henkilökohtaisella budjetilla vaikuttavaan vuorovaikutukseen

Miten vuorovaikutusta ja asiakkaan kuulemista voisi lisätä vammaissosiaalityössä? Tästä aiheesta keskusteltiin Ihmisläheisyyttä vaikuttavalla vuorovaikutuksella -webinaarissa 4.5. Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen piti puheenvuoron webinaarissa.

Uutinen 5.5.2021

Miten vammaiset huomioidaan kuntavaaliohjelmissa?

Invalidiliitto vertaili kaikkien eduskuntapuolueiden kuntavaaliohjelmia. Vammaiset huomioidaan seitsemässä ohjelmassa yhdeksästä. Monissa ohjelmissa kiinnitetään huomiota vammaisten ihmisten palveluihin ja mahdollisuuksiin olla aktiivinen osallistuva kansalainen. Joissain ohjelmissa vammaisten tarpeet niputetaan yhteen vanhusten kanssa, mikä ei tee kummallekaan ihmisryhmälle oikeutta.

Uutinen 5.5.2021

Uusi vammaisalan ammattitutkinto voimaan ensi syksynä

Invalidiliitto pitää uutta vammaisalan ammattitutkintouudistusta tervetulleena asiana. Invalidiliitto ja muut vammaisjärjestöt ovat olleet vahvasti vaikuttamassa tutkintouudistuksen syntymiseen. Tutkinto tulee voimaan 1.8.2021 alkaen.

Uutinen 4.5.2021

Puoliväliriihessä paljon myönteistä

Vaikka vammaisia ihmisiä ei puoliväli- ja kehysriihen loppupäätelmissä juuri mainitakaan, seuraa riihen linjauksista Invalidiliiton näkemyksen mukana myönteisiä asioita vammaisille ihmisille. Esimerkiksi vammaisten ihmisten työelämäosallisuutta ajatellen riihen ratkaisut näyttävät varsin hyviltä.

Uutinen 29.4.2021

Yhdenvertaisena työelämässä -video on julkaistu

Invalidiliitto ja viisi muuta vammaisjärjestöä on julkaissut videon, jossa kerrotaan vammaisjärjestöjen tarjoamista työelämäpalveluista.

Uutinen 28.4.2021

Vammaisten nuorten oikeuksien edistäminen vaatii tekoja päättäjiltä

Invalidiliiton nuoret vaikuttajat ja eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän (VAMYT) puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen sekä varapuheenjohtaja Noora Koponen tapasivat keskiviikkona 21.4. verkkotapaamisessa ja keskustelivat vammaisia nuoria koskevista asioista.

Uutinen 27.4.2021

Tarvitseeko sähköistä liikkumisvälinettä vakuuttaa?

Aurinko paistaa ja talven jälkeen huhtikuussa on aika lähteä baanalle. Jotkut kävellen, pyöräille, leijulautaillen, sähköpyörätuolilla tai sähkömopolla. Sähköisten liikkumisvälineiden osalta moni miettii, miten se vakuutus, tarvitaanko sitä edes?

Lausunnot ja kannanotot 26.4.2021

Liikkumisen palveluiden on tuettava perusoikeuksia

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen liittyvät kuulemistilaisuudet jatkuvat. Invalidiliitto osallistui 19.4.2021 järjestettyyn kuulemistilaisuuteen, jonka aiheina olivat liikkumisen tuki ja taloudellinen tuki. Invalidiliitto korosti, että liikkumisen palveluiden tulee olla vammaisen ihmisen perusoikeuksia vahvasti toteuttava palvelukokonaisuus YK:n vammaissopimuksen hengessä.

Uutinen 26.4.2021

Lääkinnällisen kuntoutuksen keskeyttämisellä vakavia seurauksia

Uimahallit ovat olleet suljettuna yleisöltä koronapandemian aikana vuoden 2020 lopulta alkaen joko osin tai kokonaan. Sulkemisilla on ollut vakavia vaikutuksia etenkin niille vammaisille ja pitkäaikaissairaille ihmisille, joille uimahalleissa tapahtuva lääkinnällinen kuntoutus on toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämisen kannalta välttämätöntä.

Uutinen 23.4.2021

Hyvää palautetta kuntavaalikoulutuksesta

Invalidiliitto kannustaa vammaisia ihmisiä lähtemään ehdolle kuntavaaleissa. Ehdokkaille on tarjolla monenlaista apua ja yhtenä tukimuotona järjestettiin helmikuussa neliosainen ehdokaskoulutus. Koulutuksesta annettiin myönteistä palautetta, osallistujat kokivat saaneensa siitä hyötyä.

Uutinen 22.4.2021

Perustuslakivaliokunta kuuli Vammaisfoorumia sote-uudistuksesta

Perustuslakivaliokunnassa Vammaisfoorumi nosti esiin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet ja erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Invalidiliitolla oli keskeinen rooli Vammaisfoorumin asiantuntijalausunnon valmistelussa.

Uutinen 22.4.2021

Yhdessä kohti riittävän hyvää vammaissosiaalityötä

Etelä-Pohjanmaan Vammaissosiaalityön klubi toteutettiin toisen kerran huhtikuussa. Kyseessä on vammaissosiaalityön vahvistamiseen pyrkivä yhteistoiminta, jossa yhdessä pysähdytään alan ajankohtaisten teemojen äärelle.