Ajankohtaista

Uutinen22.04.2020

Webinaareja harvinaissairaille

Harvinaiset-yksikkö järjestää harvinaissairaille webinaareja huhti-toukokuussa. Webinaarien tavoitteena on tuoda iloa ja tarjota keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen poikkeusolosuhteiden keskelle.

Lue lisää

Uutinen17.04.2020

Vammaiset ja koronavirus esillä kansanedustajien kirjallisissa kysymyksissä

Kansanedustajilla on laajat mahdollisuudet vaikuttaa asioihin niin täysistunnossa kuin erityisesti valiokuntatyössä. Edustajilla on varsin laaja tiedonsaantioikeus. Yksi tapa nostaa epäkohtia esille ja saada lisätietoa on tehdä kirjallinen kysymys asiasta vastaavalle ministerille.

Lue lisää

Uutinen16.04.2020

Tarvitaan lisää rohkeutta ajatella laajemmin

Volttimedia Oy sai palkkatuen avulla nopeasti työntekijän. Työntekijän löytymistä edistivät niin TE-palvelujen Työllistä taidolla -palvelu kuin Invalidiliiton Sopivaa työtä kaikille -konsepti.

Lue lisää

Uutinen15.04.2020

Webinaareja harvinaissairaille

Harvinaiset-yksikkö järjestää harvinaissairaille suunnattuja webinaareja huhti-toukokuussa. Webinaarien tavoitteena on tuoda iloa ja tarjota keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen poikkeusolosuhteiden keskelle.

Lue lisää

Uutinen15.04.2020

Katso Sopivaa työtä kaikille -livelähetysten tallenteet

Keskiviikkona 15.4. järjestettiin Invalidiliiton Sopivaa työtä kaikille -livelähetys. Ensin keskusteltiin Sopivaa työtä kaikille -ajattelutavasta työnhakijan näkökulmasta ja lopuksi keskityttiin työnantajan näkökulmaan.

Lue lisää

Uutinen09.04.2020

Invalidiliitto kartoittaa kuntien henkilökohtaisen avun käytäntöjä

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia laatimaan toimintaohjeet omaishoitajille, henkilökohtaista apua saaville ja henkilökohtaisen avun työnantajille sekä tiedottamaan niistä aktiivisesti.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot07.04.2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut puntarissa

Papin ja oikeusoppineen Olaus Petrin eräs keskiaikaisista tuomarinohjeista kuului: ”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan (…)” pätee erityisen hyvin sosiaali- ja terveysministeriön asiakasmaksulain uudistukseen.

Lue lisää

Uutinen06.04.2020

Sopivan työn mahdollisuudet taattava myös koronakriisin jälkeen

Pääministeri Marinin hallitus kokoontuu tiistaina 7. huhtikuuta kehysriiheen pohtimaan, kuinka yhteiskunta pääsee jaloilleen koronakriisin jälkeen. Invalidiliitto muistuttaa hallitusta vammaisten ihmisten huomioimisen tärkeydestä. Erityisesti poikkeusoloissa yhteiskunnan tulee huomioida haavoittuvimmat kansalaisensa ja varmistaa heidän hyvinvointinsa.

Lue lisää

Uutinen06.04.2020

Vertaischateja harvinaisille Tukinetissä

Huhtikuun aikana Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö järjestää vertaischateja niin harvinaista sairautta sairastaville kuin perheille, joissa lapsella on harvinainen sairaus.

Lue lisää

Uutinen02.04.2020

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarve ei poistu poikkeustilanteessa

Toimivat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ovat tärkeitä myös poikkeusoloissa. Vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden ihmisten oikeus yksilöllisistä tarpeista lähteviin toimiviin apuvälineisiin ja apuvälinepalveluihin korostuu entisestään poikkeusoloissa.

Lue lisää

Uutinen02.04.2020

Avustajakoirat luokitellaan lääkinnällisiksi apuvälineiksi

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu asettaa avustajakoirien ja opaskoirien käyttäjät vihdoinkin yhdenvertaiseen asemaan apuvälinepalveluissa. Laillisuusvalvojan mukaan myös avustajakoira kuuluu STM:n lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineasetuksen 1 §:n määritelmään. Näin ollen lainsäädäntö ei estä sairaanhoitopiirejä luovuttamasta sekä avustaja- että opaskoiria.

Lue lisää

Uutinen01.04.2020

Henkilökohtainen apu, omaishoito sekä suojavälineet turvataan

Invalidiliitto on tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä, jotta myös henkilökohtainen apu ja omaishoito kotiin tuotavina palveluina voidaan turvata myös koronaepidemian aikana.

Lue lisää

Uutinen01.04.2020

Invalidförbundet påminner: Människorättigheter måste alltid beaktas

FN:s avtal gällande personer med funktionshinder och dess artikel 11 förpliktar stater till att skydda människor med funktionshinder och försäkra deras säkerhet i nödsituationer samt humanitära kriser.

Lue lisää

Uutinen31.03.2020

Keskustelua esteettömien autojen kuljettajakoulutuksesta

Invalidiliiton, Yhteisen Toimialaliiton, Kuntaliiton ja liikenne- ja viestintäministeriön tapaamisessa maaliskuussa keskusteltiin esteettömien autojen kuljettajakoulutuksen suunnittelusta, taksipalvelujen saatavuudesta ja kalustosta.

Lue lisää

Uutinen24.03.2020

Osallistu Seitin ja Invalidiliiton nuorten nettitoimintaan

Tervetuloa mukaan Seitin ja Invalidiliiton nuorten nettitoimintaan. Kevään toimintaa ei ole peruttu, vaan se on siirretty nettiin.

Lue lisää

Uutinen23.03.2020

Hyvinvointia ja jaksamista tukevia webinaareja

Tutustu Invalidiliiton webinaareihin, joiden aiheena on hyvinvointi ja jaksaminen.

Lue lisää

Uutinen20.03.2020

Suojavälineet erityisen tärkeitä korona-aikana

Sosiaali- ja terveysministeriö on parasta aikaa valmistelemassa ohjeistusta kotihoitoon. Invalidiliitto toivoo ministeriötä huomioimaan seuraavat seikat ohjeistuksissaan.

Lue lisää

Uutinen18.03.2020

Kuntoutusten keskeyttämisellä on dramaattisia vaikutuksia

Invalidiliitto suhtautuu kriittisesti Kelan ohjeeseen (17.3.) koskien kuntoutuksen keskeyttämistä. Läsnäkuntoutuspalvelujen kategorinen keskeytys herättää huolta ja pelkoja toimintakyvyn laaja-alaisesta heikkenemisestä erityisesti vaikeasti vammaisten ihmisten keskuudessa.

Lue lisää

Uutinen17.03.2020

Vammaisten ihmisoikeuksista on huolehdittava poikkeusoloissakin

“Poikkeustilassa(kin) on tärkeää turvata yhteiskunnan haavoittuvien ryhmien perus- ja ihmisoikeudet”, toteaa professori Pauli Rautiainen. YK:n vammaissopimuksen artikla 11 edellyttää valtiolta toimia varmistaa vammaisten ihmisten suojelu ja turvallisuus vaaratilanteissa ja humanitaarisessa hätätilassa.

Lue lisää

Uutinen17.03.2020

Invalidiliitto palvelee koronaepidemian aikana - toimintaohjeita yhdistyksille

Invalidiliitto palvelee, vaikka koronavirustilanne aiheuttaa muutoksia toiminnassa. Myös jäsenyhdistysten tulee muuttaa toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla. Tärkeintä on suojata koronaviruksen riskiryhmään kuuluvia.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot16.03.2020

Esteettömien ajoneuvojen määräyksiä tulee parantaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoja useista tieliikennelain alaisista määräysluonnoksista. Invalidiliitto antoi lausunnon autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista, joissa säännellään esteettömästä ajoneuvosta.

Lue lisää

Uutinen13.03.2020

Miten koronatilanne vaikuttaa Invalidiliiton toimintaan?

Invalidiliitossa seurataan koronavirustilannetta aktiivisesti ja toimitaan THL:n ja muiden viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Liittoon on myös perustettu valmiusryhmä.

Lue lisää

Uutinen10.03.2020

Syksyn Tukea ja tietoa liikkumisen apuvälineistä -tapahtumat

TuleApu-hankkeen asiantuntijat kiertävät kevään aikana opastamassa kyynärsauvojen, rollaattorien ja manuaalipyörätuolien käytössä. Tapahtumat järjestetään Seinäjoella, Raisiossa, Porissa ja Helsingissä. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää

Uutinen10.03.2020

Ilmoittautuminen Seitti-nuorten kevään 2020 tapahtumiin alkanut

Nuorisoyhteistyö Seitti järjestää kevään aikana teemaviikonloppuja mm. kulttuurista kiinnostuneille, sateenkaareville sekä harvinaisille nuorille.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot10.03.2020

Vaikeimmin vammaiset huomioitava saattohoidon kehittämisessä

Elämän loppuvaiheen hoito on puhuttanut yhteiskunnallisessa keskustelussa lisääntyvästi viime vuosina. Sosiaali- ja terveysministeriössä asetetun asiantuntijatyöryhmän säädöskokonaisuutta arvioiva alatyöryhmä piti asiasta kuulemistilaisuuden.

Lue lisää

Uutinen05.03.2020

Ministeri Harakka tukee erityisryhmien kuljetusten tilan parantamista

Vammaisfoorumi kävi edustajineen tapaamassa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakkaa.

Lue lisää

Uutinen26.02.2020

Vammaisten ihmisten oikeuksien puolustaja

Invalidiliitto ry:n toiminta keskittyy jäsenistönsä asioiden ajamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Siinä tärkeä osa on yhdistys- ja aluetoiminnalla, jolla liitto tukee jäsenyhdistysten toimintaa, elinvoimaisuutta ja vaikuttamistoimintaa. Invalidiliitto myös edistää laaja-alaisesti yhteiskunnan esteettömyyttä tuottamalla tietoa, neuvontaa ja alan koulutusta.

Lue lisää

Uutinen26.02.2020

Vaikeasti vammaiset huomioitava koronavirukseen varautumisessa

Suomessakin on viime aikoina saatu seurata koronavirustilanteen muutoksia. WHO on julistanut COVID-19-viruksen aiheuttaman epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi, joka todennäköisesti voi aiheuttaa lähitulevaisuudessa myös Suomessa varotoimenpiteitä.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot26.02.2020

Vammaisten palvelut huomioitava Uudenmaan sote-ratkaisussa

Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen ohjausryhmä esittää yhteisen jatkovalmistelun pohjaksi itsehallinnollisiin alueisiin ja koko Uudenmaan maakunnan kattavaan HUSiin pohjautuvaa mallia. Invalidiliitto kannattaa tätä.

Lue lisää

Uutinen25.02.2020

Vammaisten pysäköinti takkuaa yksityisillä pysäköintipaikoilla

Yksityisillä pysäköintialueilla on vaihtelevat käytännöt siitä, miten vammaisen pysäköintilupaa voi niissä käyttää. Tämä käy ilmi Invalidiliiton tekemästä kyselystä.

Lue lisää