Ajankohtaista

Uutinen 20.4.2021

Invalidiliitto edistää parempaa keskustelukulttuuria

Invalidiliitto on mukana Hyvin sanottu -hankkeessa, jossa pyritään vahvistamaan suomalaista keskustelukulttuuria sekä kansalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan. Viisivuotista hanketta koordinoivat  Yle ja Erätauko-säätiö, ja hankkeen periaatteisiin on sitoutunut jo yli sata toimijaa. 

Lausunnot ja kannanotot 19.4.2021

Kansalaistoiminnan byrokratian keventäminen helpottaisi yhdistystoimintaa

Invalidiliitto lausui oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä koskien yhteisöllistä kansalaistoimintaa.

Uutinen 14.4.2021

Invalidiliiton viestit puoliväliriiheen

Hallituksen puoliväliriihi pidetään 21.-22.4.2021. Invalidiliitto toivoo erityistä huomiota kiinnitettävän vammaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseen, joka koronapandemian pitkittyessä vaatii määrätietoisia toimenpiteitä. Tämän päivän lasten ja nuorten hyvinvoinnilla on vahva linkki huomisen työelämään ja vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden varmistaminen hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Uutinen 13.4.2021

Esteettömyysverkosto toiminut jo 15 vuotta 

Nykyinen ESKEn koordinoima Esteettömyysverkosto sai alkunsa keväällä 2006, kun Invalidiliiton esteettömyysprojekti ryhtyi kokoamaan aiheen ympärille toimijaverkostoa. Verkosto oli ensimmäinen esteettömyydestä kiinnostuneiden, eri alojen toimijoiden yhteisö, ja se kasvoi nopeasti.

Uutinen 13.4.2021

Nuorisoyhteistyö Seitti järjestää toimintaa myös korona-aikana

Nuorisoyhteistyö Seitti järjestää myös korona-aikana digitoimintaa, joka on suunnattu 13–29-vuotiaille nuorille.

Lausunnot ja kannanotot 13.4.2021

Henkilökohtaisen avun ammattitutkintonimike pidettävä selkeänä

Invalidiliitto antoi lausunnon Opetushallitukselle puhtaus- ja kiinteistöalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Invalidiliitto kannattaa ehdotettua tutkintorakennetta. Samalla liitto vaatii esityksestä poistettavaksi kohdat, joissa luodaan virheellinen kuva siitä, että tutkinto antaisi pätevyyden toimia myös henkilökohtaisena avustajana.

Uutinen 12.4.2021

Auta meitä kehittämään Esteettä töihin -verkkosivustoa

Esteettä töihin -verkkosivusto esteettatoihin.fi luotiin kaksi vuotta sitten vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi.

Uutinen 9.4.2021

Kansanedustajat vieraina Invalidiliiton Kaakkois-Suomen alueen digitukitilaisuudessa

Invalidiliiton Kaakkois-Suomen jäsenyhdistykset kutsuivat viime tiistaina 6.4.2021 vieraikseen alueen vaalipiirin kansanedustajat. Tilaisuus järjestettiin verkossa.

Uutinen 8.4.2021

Politiikan tekeminen on yhteistyötä

Invalidiliitto tarjoaa tämän kevään kuntavaaleissa ehdokkaina olevien tueksi yhteensä 15 mentoria eri puolilta Suomea. Kaksi kokenutta invalidiliittolaista, Reino Kokkola Savitaipaleelta ja Teuvo Kalso Imatralta kertovat vinkit uusille ehdokkaille. Yhteydenotot mentoriasioissa ovat olleet vielä vähäisiä eli lisääkin yhteydenottoja voisi tulla. Linkki kaikkien mentoreiden yhteystietoihin löytyy tämän jutun lopusta.

Uutinen 6.4.2021

Vammaiset ja koronavirus esillä kansanedustajien kirjallisissa kysymyksissä

Kansanedustajilla on laajat mahdollisuudet vaikuttaa asioihin niin täysistunnossa kuin erityisesti valiokuntatyössä. Edustajilla on varsin laaja tiedonsaantioikeus. Yksi tapa nostaa epäkohtia esille ja saada lisätietoa on tehdä kirjallinen kysymys asiasta vastaavalle ministerille.

Uutinen 31.3.2021

Vammaisten ihmisten elämänpiiri kapeni korona-aikana

Vammaisten ihmisten itsenäinen liikkuminen väheni kodin ulkopuolella ja elämänpiiri kapeni korona-aikana. Samalla riippuvuus läheisistä kasvoi. Tämä käy ilmi Invalidiliiton kyselystä, jossa kysyttiin vammaisilta ihmisiltä heidän liikkumisestaan vuonna 2020. 

Uutinen 31.3.2021

Vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava

Mitä vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeus merkitsee? Mitä siinä pitää ottaa huomioon? Muun muassa näitä kysymyksiä nostivat esiin Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen ja eläköitynyt pääjohtaja Petri Pohjonen puheenvuoroissaan Validia Oy:n johtoryhmän suunnittelupäivillä 24.3.2021.

Lausunnot ja kannanotot 30.3.2021

Erityisryhmät pitää huomioida liikennepalveluissa

Erityisryhmät pitää ottaa huomioon liikennepalveluissa ja liikenneturvallisuudessa. Esteettömyyden on oltava kaiken läpileikkaava periaate. Näitä asioita Invalidiliitto korosti lausunnossaan Traficomille liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämistä koskevasta muistiosta.   

Lausunnot ja kannanotot 29.3.2021

Uusi menetelmä arvioimaan lainsäädännön vammaisvaikutuksia

Lainsäädännön vaikutusten arviointiin vammaisten ihmisten elämässä esitetään uutta työkalua, vammaisvaikutusten arviointia (VAVA). Tätä ehdottivat Invalidiliitto ja Vammaisfoorumi eduskunnan tarkastusvaliokunnassa.

Uutinen 26.3.2021

Kela korvaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvia matkakustannuksia

Kela korvaa 27.3.2021 alkaen koronarokotukseen tehtyjen matkojen kustannuksia. Matkat korvataan samalla tavalla kuin muut terveydenhuollon palveluihin tehdyt matkat. Invalidilitto ja Näkövammaisten liitto olivat vahvasti vaikuttamassa tähän Kelan linjaukseen.

Uutinen 25.3.2021

Kaikilla on oikeus sopivaan työpaikkaan

Ammattiopisto Spesia järjesti usean tahon kanssa Duuniin -työelämätapahtuman opiskelijoille verkossa 10.3. Tapahtuma oli osa Spesian vahvaa opiskelijoiden työelämäpanostusta ja sai innostuneen vastaanoton.

Lausunnot ja kannanotot 24.3.2021

Henkilökohtainen apu tulee säilyttää nykyisen kaltaisena palveluna

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen liittyvät kuulemistilaisuudet jatkuvat. Invalidiliitto osallistui 24.3.2021 järjestettyyn kuulemistilaisuuteen, jonka aiheina olivat henkilökohtainen apu, valmennus ja tuki.

Uutinen 23.3.2021

Turvakodeissa aloitetaan työ esteettömyyden parantamiseksi

Jokaisella on oikeus olla omassa kodissaan ja lähisuhteissaan turvassa. Aina tämä ei kuitenkaan toteudu ja silloin voi hakea apua esimerkiksi turvakotipalveluista. Tutkimusten perusteella vammaiset henkilöt kokevat enemmän väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa kuin valtaväestö. Siksi turvakotien tekemä työ saavutettavuuden ja esteettömyyden parantamiseksi onkin erittäin tärkeää.

Uutinen 22.3.2021

Verkkolahjoittaminen on nyt entistä helpompaa

Invalidiliiton lahjoitussivut ovat uudistuneet ja verkkolahjoittaminen on uudistuksen myötä entistä helpompaa. Uudessa toteutuksessa lahjoitussivusto ovat kiinteä osa Invalidiliiton verkkosivuja. Nyt lahjoittajan on entistä helpompi löytää lahjoitussivulle ja auttaa tärkeäksi kokemaansa kohdetta.

Lausunnot ja kannanotot 18.3.2021

Yhdistyksille mahdollisuus siirtää sääntömääräisiä kokouksiaan koronatilanteen vuoksi

Invalidiliitto kannattaa, että 30.6.2021 saakka voimassa olevaa väliaikaista lakia yhteisöjen kokouksista jatketaan. Koronaepidemiatilanteen tuoma epävarmuus tulee todennäköisesti jatkumaan, joten on hyvä ennakoiden jatkaa poikkeamislakia. On tärkeää, että yhdistystoimijoilla on näkymä, miten yhdistystoimintaa voidaan jatkaa ja päätöksenteko taata myös poikkeuksellisissa oloissa.

Uutinen 17.3.2021

Koulutusta digitaalisen keikkatyöalustan käyttöön

Invalidiliitto, Neuroliitto ja Lihastautiliitto järjestävät huhtikuussa kolme koulutusta Sopivaa työtä kaikille -digitaalisen keikkatyöalustan käytöstä. Koulutusten kohderyhminä ovat yhdistykset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat työnhakijat sekä yrittäjät ja työnantajat.

Uutinen 17.3.2021

Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkillä uskottavuutta yhdenvertaisuustyöhön

Invalidiliitto selvitti alkuvuodesta 2021 Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin haltijoiden kokemuksia YPK-merkin käyttöön ottamisesta sekä Esteettömyyden ja saavutettavuuden itsearviointilomakkeen hyödyntämisestä.

Lausunnot ja kannanotot 16.3.2021

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman avulla kohti kestävää, yhdenvertaista ja esteetöntä Suomea

Invalidiliitto lausui opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön ehdotuksesta uudeksi arkkitehtipoliittiseksi ohjelmaksi. Ohjelmaehdotuksessa on tuotu hyvin esiin arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön laadun merkitystä ihmisten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumisessa.

Uutinen 12.3.2021

Vammaisten henkilöiden osallisuutta edistettiin Uudellamaalla

Uudenmaan vammaisneuvosto UVA ja Uudenmaan vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkosto järjestivät Saavutettava ja esteetön tulevaisuuden sote-keskus -seminaarin. Tilaisuuteen oli kutsuttu kaikkien viiden hyvinvointialueen hankkeiden vetäjät ja keskeiset valmistelijat.

Lausunnot ja kannanotot 12.3.2021

Lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvitettävä myös lyhyissä työsuhteissa

Invalidiliitto antoi lausunnon työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Invalidiliitto pitää esitettyjä muutoksia hyvinä.

Lausunnot ja kannanotot 11.3.2021

Erityisraportoijan tehtävänä ehkäistä myös vammaisten naisten kohtaamaa väkivaltaa

Invalidiliitto antoi lausunnon oikeusministeriölle naisiin kohdistuvan väkivallan erityisraportoijan perustamisesta yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteyteen. Liitto kannattaa tehtävän perustamista.

Uutinen 10.3.2021

Vastaa kyselyyn pelastustoiminnan yhdenvertaisuudesta

Invalidiliitto kerää jäsenkentältään näkemyksiä siitä, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuu pelastusalalla.

Uutinen 9.3.2021

Milloin vammaiset ihmiset ja henkilökohtaiset avustajat rokotetaan?

Invalidiliitto kysyi Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa helmikuun alussa THL:ltä koronarokotusjärjestyksestä pysyvien ja vaikeiden vammojen osalta. THL vastasi, että kaikki liiton esille nostamat sairaudet ja tilat löytyvät THL:n rokotusjärjestyslistalta. THL ei ottanut kantaa Invalidiliiton kysymykseen siitä, että rokotusjärjestyksessä huomioitaisiin myös vammaisten ihmisten henkilökohtaiset avustajat. Järjestöt lähestyivät tämän jälkeen Kansallista rokotusasiantuntijatyöryhmä KRARia yhteisellä vetoomuksella, jossa vaaditaan henkilökohtaisten avustajien lisäämistä rokotusjärjestykseen.

Lausunnot ja kannanotot 8.3.2021

Sote-uudistuksessa vahvistettava vammaisten kansalaisten asemaa

Invalidiliitto on ollut asiantuntijana kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa liittyen hallituksen esitykseen sote-uudistukseksi. Invalidiliitto kannattaa esitystä pääpiirteissään.

Lausunnot ja kannanotot 5.3.2021

Yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia kaikille!

Invalidiliitto lausui valtion liikuntaneuvoston olosuhdejaoston valmistelemasta liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaluonnoksesta. Invalidiliitto pitää hyvänä tapaa, jolla yhdenvertaisuus ja sen edistäminen on otettu yhdeksi asiakirjan keskeiseksi tavoitteeksi.