Esteettömät ratkaisut asunnossa ja asunnon muunneltavuus mahdollistavat sen, että siinä voi asua myös elämäntilanteiden muuttuessa. Asumisen esteettömyys on toimivuutta, joka koostuu muun muassa turhien tasoerojen välttämisestä, loivasta luiskasta tai hissistä portaiden ohessa, leveistä oviaukoista ja väljistä asuintiloista. 

Asuntoja koskevista esteettömyysvaatimuksista säädetään Rakentamismääräyskokoelman (RakMk) osassa G1, Asuntosuunnittelu sekä wc- ja pesutiloista ohje-tasolla osassa osassa F 1, Esteetön rakennus

Mobiilisovellus asuinkerrostalojen esteettömyyden itsearviointiin