Asunto

Esteettömät ratkaisut asunnossa ja asunnon tilojen muunneltavuus mahdollistavat sen, että siinä voi asua myös elämäntilanteiden muuttuessa. Asuinympäristön esteettömyys on toimivuutta, joka koostuu muun muassa turhien tasoerojen välttämisestä, loivasta luiskasta tai hissistä portaiden rinnalla, riittävän leveistä oviaukoista ja sopivan kokoisista asuintiloista. 

Asuntoja koskevista esteettömyysvaatimuksista säädetään Rakentamismääräyskokoelman (RakMk) osassa G1, Asuntosuunnittelu sekä wc- ja pesutiloista ohje-tasolla osassa osassa F 1, Esteetön rakennus

Mobiilisovellus asuinkerrostalojen esteettömyyden itsearviointiin 

 

 

Katse kotiin – tietoa toimivasta asumisesta

Opas tarjoaa perustietoa asuntojen esteettömyydestä. Oppaan avulla voi ennakoida tulevia asumistarpeita ja hahmottaa, mitä on hyvä huomioida uutta asuntoa hankkiessa tai nykyisen kodin remonttia suunnitellessa.